เซลล์และการลำเลียงสาร

โดย: aphisaraps2486

-

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 01 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 กลุ่มเซลล์จำนวนมากที่มีรูปร่างเฉพาะและมีการทำงานเหมือนกัน เรียกว่าอะไร
2 ภายในเซลล์ถัดจากเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปจะประกอบด้วยส่วนใด
3 เซลล์สัตว์มีขนาดเท่าใด
4 สามารถพบออร์แกเนลล์ต่างๆของเซลล์ได้ที่ส่วนใด
5 ปรากฏการณ์ใดต่อไปนี้จะเกิดกับเซลล์พืชที่แช่ในสารละลายไฮโพโทนิก
6 การลำเลียงสารแบบไม่ใช่พลังงาน passive transport กับการลำเลียงสารใช้พลังงาน cactive transport แตกต่างกันเด่นชัดในเรื่องใด
7 การลำเลียงแบบฟาซิลิเทตเป็นแบบใด
8 การเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปหาความเข้มข้นสูง หมายถึงข้อใด
9 การนำฮอร์โมน (สารขนาดใหญ่) เข้าสู่เซลล์ตับ เป็นตัวอย่างการลำเลียงสารแบบใด
10 องค์ประกอบในข้อใดที่มีน้อยที่สุดในเซลล์
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป