คำถามชวนสนุกกับหลักภาษา

โดย: 26591

เพื่อเป็นแรวการทำข้อสอบในวิชาภาษาไทย

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 15

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 1. ข้อใดมีคำที่เกิดจากการสร้างคำมากชนิดที่สุด
2 2. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำประสม
3 3. ข้อใดเป็นคำอธิบายที่ถูกต้องของข้อความที่ว่า "ห้ามไม่ให้เดินลัดสนาม"
4 4. คำขวัญต่อไปนี้มีเสียงพยัญชนะสะกดกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ) "รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ช่วยกันต้านยาเสพติด"
5 5. คำขวัญในข้อใด ไม่มีคำสมาส
6 6. ข้อใดแสดงว่าภาษาไทยกำลังมีการเปลี่ยนแปลง
7 7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษา
8 8. ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
9 9. คำทุกคำในข้อใดสามารถใช้ความหมายมากกว่าหนึ่งความหมาย
10 10. ข้อใดใช้ในความหมายตรงและความหมายเปรียบเทียบได้ทุกคำ
11 11. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำพ้องความหมาย
12 12. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์น้อยที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)
13 13. คำซ้ำในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น
14 14. สำนวนในข้อใดมีน้ำเสียงต่างจากข้ออื่น
15 15. คำในข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนกันทั้งสองคำ
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป