Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ลิงโง่อวดฉลาดกับชายเฝ้าสวน (อารามทูสกชาดก)

โดย: Piglet97

ประลองความรู้ เรื่อง ลิงโง่อวดฉลาดกับชายเฝ้าสวน (อารามทูสกชาดก)

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 17

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 นิทานเรื่องอารามทูสกชดก เหตุใดคนเฝ้าสวนจึงให้ลิงหัวหน้าฝูงช่วยดูแลอุทยานแทนตน
2 "ไม่ได้นะ หน้าที่ย่อมสำคัญกว่าความสนุกสนาน" เป็นความคิดของใคร 
3 "เพื่อนยากท่านอาศัยอยู่ในอุทยานนี้อย่างสะดวกสบาย ทั้งที่พักและอาหารใช่หรือไม่"
ข้อความนี้เป็นประโยคที่คนเฝ้าสวนได้เอ่ยถามใคร
4 เพราะเหตุใดลิงหัวหน้ฝูงจึงรับปากดูแลอุทยานให้คนเฝ้าสวน
5 คนเฝ้าสวนมอบสิ่งใดให้ลิงหัวหน้าฝูงไว้
6 เมื่อมอบอุปกรณ์รดน้ำให้ลิงหัวหน้า ฝูงแล้วคนฝ้าสวนสั่งกำชับเรื่องใด
7 ลิงหัวหน้าฝูงมีความคิดอย่างไรกับคำที่คนเฝ้าสวนกล่าวไว้ว่า "ให้ระมัดระวัง อย่าประมาท" 
8 ลิงหัวหน้าฝูงได้สอนวิธีรดน้ำตันไม้แก่บริวารลิงว่าอย่างไร
9 ตามความเข้าใจของลิงหัวหน้าฝูง ถ้าต้นไม้ใดรากยาว แสดงว่ารากหยั่งลงดินลึกแล้ว
ควรรดน้ำอย่างไร
10 ถ้าต้นไม้ใดรากสั้นแสดงว่ารากหยั่งลงดินไม่ลึก ลิงหัวหน้าฝูงให้รดน้ำอย่างไร 
11 ใครคือผู้มาพบฝูงลิงน้อยใหญ่ดึงรากถอนโคนตันไม้
12 "อนิจจา ลิงโง่ หลงว่าตนจะทำประโยชน์ แต่กลับทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์
ทั้งยังก่อให้เกิดความพินาศอันใหญ่หลวง" ข้อความนี้เป็นคำกล่าวของใคร
13 การอ่านและฟังนิทานชาดกให้คุณค่าทางด้านใดบ้าง
14 การอ่านหรือฟังนิทานแล้วเกิดมโนภาพจินตนาการ เกิดความคิดสร้างสรรค์และต่อยอด
ความคิดนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา ประโชน์ดังกล่าวนี้เป็นคุณค่าทางด้านใด
15 การอ่านหรือฟังนิทานแล้วทำให้มีสมาธิ มีสติปัญญา เกิดกระบวนการคิดที่มีคุณภาพ
รู้เท่าทันคน ประโยชน์ดังกล่าวนี้เป็นคุณค่าทางด้านใด
16 "ผู้ไม่ฉลาดในการทำประโยชน์ เมื่อเป็นผู้นำย่อมทำความเสียหายและเสื่อมจากประโยชน์"
ตรงกับชาดกเรื่องใด
17 ข้อใดคือสถานที่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำอารามทสกชาดกตรัสเล่า
18 นิทานชาดกเรื่องอารามทสกชาดกให้ข้อคิดในเรื่องใด
19 ชาดกที่ปรากฎในคัมภีร์พระไตรปิฎก เล่มที่ 27 และ 28 มีทั้งหมดกี่เรื่อง
20 จากเรื่องอารามทูสกชดกพระพุทธเจ้าเสวยพระชติเป็นใคร
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป