ภาษาเกาหลีเบื้องต้น

โดย: KP_Infinity

แบบทดสอบความรู้ภาษาเกาหลี

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 01 30

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 어느 한식이 아니에요?
2 가 : 너는 무엇을 일해요? 나 : 나는 요리사예요.
3 작년 나는 한국어를 공부하러 ___.
4 이 그녀는 아이___ 곰인형을 줬어요.
5 누가 한글을 만듭니까?
6 네 후배는 엽서 4 ___이/가 있어요.
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป