Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

การพิมพ์หนังสือราชการ

โดย: KOOKKAI.DIARY

วิธีการพิมพ์หนังสือราชการ

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 40

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณที่ใช้ในปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ใด
2 หนังสือราชการมีกี่ชนิด
3 ข้อใดคือ  บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยชอบอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้
เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติงานเป็นประจำ  
4 ข้อใดคือ หนังสือสั่งการ  
5 การพิมพ์หนังสือราชการชนิดใดใช้กระดาษบันทึกข้อความ
6 ขนาดตราครุฑที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณฯ  มี  2  ขนาด คือข้อใด
7 ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
8 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
9 การตั้งค่าระยะขอบกระดาษที่ถูกต้อง  คือข้อใด
10 ข้อใดคือ  ระยะห่างบรรทัดที่ถูกต้องในการพิมพ์หนังสือราชการ
11 ข้อใดเป็นแบบอักษรและขนาดอักษรที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง
12 การจัดเรียงลำดับในการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกตามข้อใดถูกต้อง
13 ข้อใดคือ รายละเอียดของหนังสือราชการภายนอกในหมายเลข  1
14 แบบตราพระครุฑพ่าห์  ข้อใด  ไม่ใช้ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือราชการไทย
15 ส่วนใดของหนังสือราชการภายนอกที่พิมพ์ไว้กึ่งกลางกระดาษ
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป