Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย

หากคุณต้องการทบทวนความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 45

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับภาษา
2 อักษรไทยพ่อขุนรามคำแหงดัดแปลงมาจากอักษรใด
3 ข้อใดไม่ใช่พื้นฐานการสอนเรื่องการผันวรรณยุกต์
4 พยัญชนะภาษาไทยที่ยังใช้ในปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ตัว
5 เสียงพยัญชนะควบในข้อใดไม่มีในภาษาไทย
6 การแบ่งชนิดคำในภาษาไทยเป็น ๗ ชนิด สอดคล้องกับตำราหลักภาษาของใคร
7 ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่อักษรนำ
8 ข้อใดเป็นอักษรนำ
9 ข้อใดมีพยัญชนะบางตัวที่ไม่อ่านออกเสียงทุกคำ
10 "ประกอบด้วยเสียงและความหมาย" ข้อความข้างต้นเป็นนิยามของข้อใด
11 "แม้ว่าจะต่างเชื้อชาติกัน ต่างศาสนากัน เราก็รักกัน" คำว่า "กัน" ในข้อความข้างต้นเป็นคำชนิดใด
12 ข้อใดเป็นคำอาการนามทุกคำ
13 ข้อใดมีคำกริยาต่างชนิดกับข้ออื่น
14 "ป่าดงพงไพรอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เราควรช่วยกันดูแลรักษา ปลูกฝังให้ลูกหลานมีสำนึกรักป่า" ความข้อความข้างต้นมีคำซ้อนกี่คำ
15 ข้อความในข้อใดไม่มีคำซ้ำ
16 "ลูกชายนำทุเรียนไปขายที่ตลาดเป็นรายได้" มีคำนามกี่คำ
17 ข้อใดเกิดจากการสร้างคำแบบสมาสระหว่างภาษาสันสกฤตกับภาษาสันสกฤต
18 ข้อใดเป็นคำสมาสซ้อนทุกคำ
19 ข้อใดมีคำสมาสที่มีสนธิ
20 ข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ
21 "หะหายหระต่ายเต้นชมจันทร์มันบ่เจียมตัวมันต่ำต้อยนกยูงหยั่งกระสันหาเมฆมันบ่เจียมตัวน้อยต่ำเตี้ยเดียรฉาน" หากอ่านแบ่งวรรคตอนถูกต้องจะเป็นคำประพันธ์ชนิดใด
22 กาพย์ขับไม้ตรงกับข้อใด
23 "งามเกลียวเกล็ดคลื่นไกวแปล  เมื่อลมพัดเพ กระทบกระแทกกระทำ" คำประพันธ์ข้างต้นใช้โวหารภาพพจน์ชนิดใด
24 ข้อใดใข้โวหารอติพจน์
25 "เจ้าร่างน้อยนอนนิ่งบนเตียงต่ำ      คมขำงามแฉล้มแจ่มใส"
คำประพันธ์ข้างต้นใช้กวีโวหารในข้อใด
26 ข้อใดใช้กวีโวการประเภท นารีปราโมทย์
27 ข้อใดใช้กวีโวหารต่างจากข้ออื่น
28 "สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด  งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋า
พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา  ทั้งสองแก้มกัลยาดั่งลูกยอ"
คำประพันธ์ข้างต้นตรงกับรสวรรณคดีสันสกฤตในข้อใด
29 "แลหลังละลามโลหิตโอ้เลอะหลั่งไปเพ่งผาดอนาถใจระกะร่อยเพราะรอยหวาย" ข้อความต่อไปนี้หากอ่านเว้นวรรคตอนถูกต้องจะเป็นคำประพันธ์ประเภทใด
30   "ปางบุตรนคเรศไท้  ทศรถ
  จากสีดาเดียวลี  ลาศแล้ว
  ยังคืนสู่เสาวคต  ยุพราช
  ฤๅอนุชน้องแคล้ว  คลาศไกล"
คำประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงวรรณคดีไทยเรื่องใด
31 "เจ็บใจไม่น้อยสักร้อยเท่า  ดังใครเอาดาบฟาดให้ขาดวิ่น
สายทองกับอีปลีทั้งอีจีน  ปีนเรือลงมาด้วยมาช่วยกู" 
คำประพันธ์ข้างต้นมาจากวรรณคดีเรื่องใด
32 ข้อใดเป็นประโยคสามัญ
33 ข้อใดำไม่ใช่ประโยคสามัญ
34 ข้อใดเป็นประโยครวม
35 ข้อใดเป็นประโยค 
36 ข้อใดไม่เป็นประโยค
37 ข้อใดเป็นคำยืมภาษาเขมรทุกคำ
38 ถึงบางเดื่อโอ้มะเดื่อเหลือประหลาด บังเกิดชาติแมลงหวี่มีในไส้
เหมือนคนพาลหวานนอกย่อมขมใน อุประมัยเหมือนมะเดื่อเหลือระอา
คำประพันธ์ข้างต้นมาจากวรรณคดีเรื่องใด
39 ข้อใดสะกดผิด
40 คำในข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศ
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป