Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

พระราชากับผลไม้เปลี่ยนเมือง (ราโชวาทชาดก)

โดย: Piglet97

ประลองความรู้ พระราชากับผลไม้เปลี่ยนเมือง (ราโชวาทชาดก)

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 17

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับนิทาน
2 ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับคุณค่าทางศีลธรรมที่ได้รับจากการฟังการอ่านนิทานชาดก
3 ข้อใดเป็นนิทานชาดก
4 นิทานชาดกมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
5 พระโพธิสัตว์ หมายถึงใคร
6 คัมภีร์ใดปรากฎเรื่องราวของชาดก
7 พระโพธิสัตว์เวียนว่ายตายเกิดกี่พระชาติกว่าจะตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
8 เรื่องราโชวาทชาดกสัมพันธ์กับข้อใด
9 บุคคลในข้อใดเกี่ยวข้องกับทศพิธราชธรรมในเรื่องราโชวาทชาดก
10 ในเรื่องราโชวาทชาดก ใครเป็นผู้รังเกียจความผิดและความไม่ดีของตนเอง
11 จากเรื่องราโชวาทชาดก เหตุใดผลไทรจึงมีรสหวาน
12 พระฤษีกราบทูลพระเจ้าพหมทัตอย่างไร หากพระราชาทั้งหลายประพฤติไม่เป็นธรรม
13 เกิดอะไรขึ้นหลังจากพระเจ้าพรหมทัตทรงทดลองปกครองบ้านเมืองด้วยความไม่เป็นธรรม
14 ในเรื่องราโชวาทชาดก ผลไทรที่พระราชาเคยเสวยมีรสหวานกลับมีรสขมเป็นเพราะเหตุใด
15 เมื่อโคทั้งฝูงเดินไปที่ใด ถ้าหัวหน้าฝูงเดินคด ผลจะเป็นเช่นไร
16 หัวหน้าฝูงโคในเรื่องราโชวาทชาดก หมายถึงบุคคลในข้อใด
17 ถ้าหัวหน้าฝูงโคเดินตรง จะส่งผลอย่างไร
18 บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร หากมีผู้นำที่ประพฤติไม่เป็นธรรม
19 เหตุใดพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในเรื่องราโชวาทชาดกจึงปลอมองค์เสด็จไปทั้งในเมืองนอกเมือง
20 ข้อคิดที่ได้จากการฟัง การอ่าน นิทานชาดกเรื่อง"พระราชากับผลไม้เปลี่ยนเมือง หรือ ราโชวาทชาดก" คือเรื่องใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป