Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

นิทานทศพิธราชธรรม

โดย: Piglet97

ประลองความรู้ นิทานทศพิธราชธรรม

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 17

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ข้อใดมีความหมายว่า “การมีน้ำ ใจให้ผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน”
2 ข้อใดคือ “อามิสทาน”
3 มฆมาณพใช้หลักธรรมอะไรในการดำเนินชีวิต
4 จากนิทานเรื่องมฆมาณพผู้รักษาศีลหัวหน้าหมู่บ้านอจลคามค้าขายสิ่งใด
5 เหตุใดช้างจึงไม่ยอมเหยียบมฆมาณพและชาวบ้าน
6 ข้อใดคือท้าวสักกเทวราช
7 อาวุธที่ท้าวสักกเทวราชใช้ต่อสู้กับท้าวสัมพรอสูรตรงกับข้อใด
8 ท้าวสักกเทวราชอาศัยอยู่ที่ใด
9 เหตุใดท้าวสัมพรอสูรจึงยอมถอยทัพกลับไป
10 ข้อใดกล่าวถูก
11 ข้อใดหมายถึงความอ่อนโยน
12 “พุทธกาล” มีความหมายตรงกับข้อใด
13 ข้อใดหมายถึงความไม่เบียดเบียน
14 ข้อใดหมายถึงความอดทน
15 ขันติธรรม มีความหมายตรงกับข้อใด
16 ข้อใดหมายถึงความเที่ยงธรรม
17 หลักธรรมใดที่พระราชา ผู้ปกครองประเทศ และผู้นำ ทุกกลุ่มชนควรประพฤติปฏิบัติ
18 สพฺพํ รฏฺฐํ สุขํ โหติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก
มีความหมายตรงกับข้อใด
19 ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ อกฺโกธํ อวิหิํสญฺจ
ขนฺติ อวิโรธนํ คือหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาในข้อใด
20 เมื่อพระราชา ผู้ปกครองประเทศ และผู้นำ ในกลุ่มชนทุกหมู่เหล่า ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม”ข้อใดคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป