Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

วิธุรชาดก

โดย: Piglet97

ประลองความรู้ วิธุรชาดก

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 17

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 พระเจ้า 500 ชาติ ชาติที่ยิ่งใหญ่ 10 ชาติหลัง เรียกว่าอะไร
2 การแปลนิทานชาดกเริ่มขึ้นเมื่อใด
3 ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับ “ทศชาติชาดก”
4 เมืองอินทปัตต์ในเรื่องวิธุรชาดกอยู่ในแคว้นใด
5 กษัตริย์ที่ปกครองเมืองอินทปัตต์คือใคร
6 ใครคือนักปราชญ์ประจำราชสำนักแห่งเมืองอินทปัตต์
7 เหตุใดเมื่อวิธูรบัณฑิตกล่าวถ้อยคำใดก็ทำให้ผู้ฟังเกิดความเลื่อมใสศรัทธา และปีติยินดีในถ้อยคำนั้น
8 ปิยวาจา เป็น 1 ในหลักธรรมข้อใด
9 พระอินทร์ พญานาค พญาครุฑ และพระราชา ไม่สามารถตัดสินได้ว่าศีลของผู้ใดประเสริฐที่สุด จึงชวนกันไปหาใคร
10 นางอริทันตีเป็นธิดาของใคร
11 ใครเป็นผู้ทำอุบายว่าป่วยหนักและต้องใช้หัวใจวิธูรบัณฑิตรักษาเท่านั้นจึงจะหาย
12 นางอริทันตีป่าวประกาศว่าจะยอมแต่งงานกับผู้ใด
 
13 ผู้ที่มาท้าพนันสกากับพระเจ้าธนัญชัยโกรพย์คือใคร
14 พระเจ้าธนัญชัยโกรพย์ตรัสเปรียบวิธูรบัณฑิตไว้ ตรงกับข้อใด
15 เหตุใดวิธูรบัณฑิตจึงยินยอมเป็นค่าพนันของพระเจ้าธนัญชัยโกรพย์
16 วิธูรบัณฑิตแสดงธรรมเรื่องใดถวายแด่พระเจ้าธนัญชัยโกรพย์เป็นครั้งสุดท้าย 
17 ธรรมในข้อใดที่วิธูรบัณฑิตแสดงธรรมให้แก่บุตร-ภรรยาฟัง


 
18 “ราชวสดีธรรม” เป็นธรรมของใคร


 
19 เรื่องวิธุรชาดก พญานาควรุณตรัสว่าสิ่งใดคือหัวใจของบัณฑิต
20 เรื่องวิธุรชาดก ข้อใดคือเหตุแห่งความพิบัติ
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป