Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้เป็นเลิศทางโลกและทางธรรม

โดย: Piglet97

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระอัญญาโกณฑัญญะ

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 17

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ครอบครัวของโกณฑัญญะอยู่ในวรรณะใด
2 พระเวท 3 อย่างซึ่งเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ เรียกว่าอะไร
3 ผู้ที่ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน คือใคร
4 หลังเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชแล้ว โกณฑัญญะได้ชวนใครออกบวชตามเจ้าชายสิทธัตถะ
5 ข้อใดคือพระอรหันตสาวกรุ่นแรกของพระพุทธเจ้า
6 เหล่าปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าที่ใดหลังจากเดินทางตามหาอยู่นาน
7 ข้อใดหมายถึงการบำเพ็ญเพียรโดยการทรมานร่างกายตนเพื่อให้บรรลุธรรมวิเศษ 
8 หลังจากพระสิทธัตถะล้มเลิกการบำเพ็ญเพียร เหล่าปัญจวัคคีย์พากันทิ้งพระองค์ไปอาศัยอยู่ที่ใด
9 ใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
10 ข้อใดคือพระนามที่แสดงความไม่เคารพต่อพระพุทธเจ้าที่เหล่าปัญจวัคคีย์เรียกพระองค์
11 พระธรรมเทศนาในข้อใดที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่เหล่าปัญจวัคคีย์
12 มัชฌิมาปฏิปทา มีความหมายตรงกับข้อใด
13 การดำเนินตามทางสายกลางซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกว่าอะไร
14 พระพุทธเจ้าประทานการอุปสมบทให้แก่โกณฑัญญะด้วยวิธีใด
15 ใครคือพระสงฆ์สาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา
16 พระอัญญาโกณฑัญญะชอบปลีกวิเวกอยู่ในสถานที่อันเงียบสงบตามลำพัง จึงขออนุญาตพระพุทธเจ้าไปอยู่ตามลำพังในที่ใด
17 พระอัญญาโกณฑัญญะปฏิบัติธรรมอยู่ในป่ากี่ปี
18 “การพักผ่อนอย่างหนึ่งของพระอรหันต์ จะไม่มีความรู้สึกทางกายและใจ หรือแทบไม่มีลมหายใจ” หมายถึงข้อใด
19 กระดูกของพระอรหันต์เรียกว่าอะไร
20 พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นเอตทัคคะหรือผู้เป็นเลิศในด้านใด 
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป