Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

พระอุรุเวลกัสสปะ ผู้เป็นเลิศด้านมีบริวารมาก

โดย: Piglet97

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระอุรุเวลกัสสปะ

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 17

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระอุรุเวลกัสสปะ
2 ข้อใดคือฤคเวท 
3 ข้อใดคือวิชาสูงสุดของพราหมณ์
4 เหตุใดกัสสปะคนโตจึงได้ชื่อว่าอุรุเวลกัสสปะ
5 ชฎิล หมายถึงใคร 
6 ข้อใดคือสิ่งใดที่ชฎิลบำเพ็ญพรตบูชา
7 ใครคือชฎิลสามพี่น้อง
8 อุรุเวลกัสสปะทดสอบพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการใด
9 “เตโชกสิณสมาบัติ” มีความหมายตรงกับข้อใด
10 พระพุทธเจ้าทรงกระทำปาฏิหาริย์กี่วิธีเพื่อให้อุรุเวลกัสสปะรู้แจ้งว่าการบูชาไฟไม่ใช่ทางที่จะทำให้หลุดพ้นได้
11 เครื่องบริขาร หมายถึงข้อใด
12 พระพุทธเจ้าประทานการอุปสมบทให้อุรุเวลกัสสปะด้วยวิธีใด
13 หลังจากพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอุรุเวลกัสสปะ พระนทีกัสสปะ พระคยากัสสปะ และบริวาร 1,000 รูป บวชแล้ว ได้จาริกไปที่ใด 
14 พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมเทศนาในข้อใด เทศนาภิกษุใหม่ให้เหมาะสมกับอัธยาศัยที่เคยบูชาไฟมาก่อน
15 ข้อใดหมายถึงอายตนะภายใน 
16 ในสมัยพุทธกาล พระราชาแห่งกรุงราชคฤห์คือใคร
17 วันมาฆบูชา ตรงกับข้อใด
18 ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ตรงกับข้อใด
19 พระอุรุเวลกัสสปะเป็นผู้ถึงพร้อมในข้อใด
20 พระอุรุเวลกัสสปะเป็นเอตทัคคะหรือผู้เป็นเลิศทางด้านใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป