Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

พระโมคคัลลานะ ผู้เป็นเลิศด้านอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

โดย: Piglet97

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 17

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 หมู่บ้านที่โกลิตะเกิด คือข้อใด
2 ข้อใดคือชื่อเดิมของพระโมคคัลลานะ
3 ที่ใดที่โกลิตะไปบวช
4 อริยบุคคลแบ่งประเภทบุคคลไว้กี่ประเภท
5 อริยบุคคล มีความหมายตรงกับข้อใด
6 ใครเป็นผู้บวชให้โกลิตะและอุปติสสะ
ก. 
ข. 
ค.
ง. 
7 โกลิตะและอุปติสสะได้รับการบวชด้วยวิธีใด
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 
8 หลังจากพระโมคคัลลานะบวชได้ 7 วัน ได้ไปทำความเพียรที่ใด
9 พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งให้พระโมคคัลลานะดำรงตำแหน่งใด
10 พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสารีบุตรและเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิดบุตรและทรงยกย่องพระโมคคัลลานะเปรียบเสมือนอะไร
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 
11 พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ใครรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างวิหารบุพพารามที่เมืองสาวัตถี ซึ่งนางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวาย
12 บริเวณที่พักของพระโมคคัลลานะในสำนักของเดียรถีย์มีสิ่งใดอาศัยอยู่
13 เพราะเหตุใดเศรษฐีจึงให้บริวารเอาบาตรที่ทำจากไม้จันทน์แดงมาผูกติดกับปลายไม้ไผ่ต่อกันหลาย ๆ ลำแล้วตั้งไว้
14 เมื่อมีผู้ดูหมิ่นพระศาสนา พระโมคคัลลานะให้ใครเหาะขึ้นไปเอาบาตรของท่านเศรษฐีที่แขวนไว้กับปลายไม้ไผ่ลงมา
ก. 
ข.
ค.
ง.  
15 พระโมคคัลลานะพักอยู่ที่ใดเมื่อเข้าสู่ปัจฉิมโพธิกาล หรือระยะเวลาการบำเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจ้า
16 ใครเป็นผู้ว่าจ้างโจรให้ไปฆ่าพระโมคคัลลานะ
 
17 พระโมคคัลลานะกราบทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อปรินิพพาน ณ ที่ใด
18 พระโมคคัลลานะปรินิพพานตรงกับวันใด
19 พระโมคคัลลานะเป็นเอตทัคคะหรือผู้เป็นเลิศทางด้านใด
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 
20 ข้อใดคือคุณความดีที่ควรถือเป็นแบบอย่างของพระโมคคัลลานะ
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป