Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

พระสีวลี ผู้เป็นเลิศด้านมีลาภมาก

โดย: Piglet97

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระสีวลี ผู้ที่อยู่ในครรภ์มารดานานถึง 7 ปี 7 วัน

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 17

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ผู้ที่อภิเษกสมรสกับพระนางสุปปวาสาคือใคร
2 พระนางสุปปวาสาตั้งครรภ์นานเท่าใด
3 ข้อใดคือสิ่งที่พระนางสุปปวาสาต้องการจะทำก่อนจะสิ้นชีวิต
4 ระหว่างที่เจ้าชายมหาลิลิจฉวีไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้เกิดสิ่งใดขึ้นกับพระนางสุปปวาสา
5 ใครคือพระราชโอรสของพระนางสุปปวาสา
6 อาราธนา มีความหมายตรงกับข้อใด
7 ใครเป็นผู้ชักชวนสีวลีกุมารให้บวช
8 นรกขุมใดมีกระทะทองแดงเป็นเครื่องมือทรมาน
9 ใครเป็นพระอุปัชฌาย์ในการบวชให้แก่สีวลีกุมาร
10 "เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ" ตรงกับข้อใด
11 สีวลีกุมารบรรลุพระโสดาบันเมื่อใด
12 เมื่อโกนผมเสร็จ สีวลีกุมารบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลในชั้นใด
ก. 

ค. 
ง. 
13 ใครคือผู้ที่ได้ลาภสักการะเพื่อแสดงความเคารพบูชามากมาย ด้วยอำนาจบุญบารมีที่สั่งสมมา
14 พระสีวลีต้องการทดลองบุญของตนเองด้วยวิธีใด
15 พระเรวตะมีความเกี่ยวข้องกับพระสารีบุตรอย่างไร
16 ใครไม่ได้อยู่ในคณะของพระพุทธเจ้าที่เสด็จไปเยี่ยมพระเรวตะ
17 เส้นทางลัดที่พระพุทธเจ้าเลือกเดินทางเพื่อไปเยี่ยมพระเรวตะ มีระยะทางเท่าใด
18 เส้นทางลัดที่พระพุทธเจ้าทรงเลือก ตรงกับข้อใด
19 พระพุทธเจ้าทรงประกาศยกย่องพระสีวลีแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย ณ ที่ใด
20 พระสีวลีเป็นเอตทัคคะหรือผู้เป็นเลิศในด้านใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป