Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

พระราหุล ผู้เป็นเลิศด้านใคร่การศึกษา

โดย: Piglet97

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 17

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 พระราหุลเกิดในเมืองใด
2 พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะสิ้นพระชนม์หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน
3 ใครคือพระบิดาและพระมารดาของพระราหุล
4 ราหุล แปลว่าอะไร
5 พระอัยกาของพระราหุลคือใคร
6 หลังจากพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้พระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพุทธบิดาฟัง พระเจ้าสุทโธทนะบรรลุธรรมชั้นใด
7 ผู้ที่บรรลุธรรมชั้นกลาง ดับกิเลสได้บางส่วน ตรงกับข้อใด
8 พระนางยโสธราพิมพาได้ให้เจ้าชายราหุลทูลขอสิ่งใดจากพระพุทธเจ้า
9 การเวียนว่ายตายเกิด  มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 
10 เจ้าชายราหุลบรรพชาเป็นสามเณรด้วยวิธีใด
11 พระพุทธเจ้าทรงให้ใครเป็นผู้ปลงพระเกศาและถวายผ้าจีวรแก่เจ้าชายราหุล
12 พระพุทธเจ้าทรงให้ใครเป็นผู้บรรพชาให้เจ้าชายราหุล
13 สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร
14 ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร
ก. 
ข. 
ค.
ง. 
15 เมื่อพระนางยโสธราพิมพาออกบวชเป็นภิกษุณี ได้พระนามใหม่ว่าอย่างไร
16 วัจจกุฎี หมายถึงข้อใด
17 เมื่อสามเณรราหุลอายุ 20 พรรษา ครบเกณฑ์บวชได้ ใครคือพระอุปัชฌาย์ของพระราหุล
18 ใครคือผู้สอนพระธรรมวินัยแก่พระราหุลเมื่อครั้งบวชเป็นพระภิกษุ
19 พระราหุลดับขันธปรินิพพานที่ใด
20 พระราหุลเป็นเอตทัคคะหรือผู้เป็นเลิศในด้านใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป