Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

พระอานนท์ ผู้เป็นเลิศด้านพหูสูตและปรนนิบัติพระพุทธเจ้า

โดย: Piglet97

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระอานนท์ ผู้เป็นพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 17

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 พระอานนท์เป็นเจ้าชายในวงศ์ตระกูลใด
2 ใครคือพระราชบิดาของพระอานนท์  
3 ข้อใดหมายถึงผู้ที่เกิด "วันเดือนปีเดียวกัน"
4 พระอานนท์ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเพื่อขอบวช ณ ที่ใด
5 เมื่อพระอานนท์บวชแล้ว ได้ศึกษาธรรมจากใคร จึงได้ตรัสรู้ธรรมสำเร็จเป็นโสดาบัน
6 ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า "อุปัฏฐาก"
7 ข้อใดไม่ใช่พรที่พระอานนท์ทูลขอจากพระพุทธเจ้า
8 พระอานนท์จะไม่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่มีเหตุอันควรในเวลาใด
9 พระอานนท์จดจำพระธรรมขันธ์ได้จำนวนเท่าไร
10 พหูสูต หมายถึงข้อใด
11 ผู้ใดปล่อยช้างนาฬาคิรีที่กำลังตกมันเพื่อทำร้ายพระพุทธเจ้า
12 เหตุใดช้างนาฬาคิรีจึงไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้า
13 พระพุทธเจ้าทรงประทานอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีบวชเป็นภิกษุณีได้ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎกี่ประการ
14 พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่ใด
15 ข้อใดคือภิกษุที่ไม่เคารพต่อพระธรรมวินัย
16 พระอานนท์สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อใด 
17 พระมหาเถระที่มีส่วนสำคัญในการปฐมสังคายนาพระไตรปิฎกในครั้งแรกคือใคร
18 พระอานนท์ทำหน้าที่ใดในการปฐมสังคายนาพระไตรปิฎก   
19 พระอานนท์ปรินิพพานเมื่อมีอายุเท่าไร
20 พระอานนท์เป็นเอตทัคคะหรือผู้เป็นเลิศในด้านใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป