ทดสอบความรู้รอบตัววิทยาศาสตร์กัน๑

756 0 0
Dek-D's Quiz
กำลังประมวลผล
1 แมลงวันใช้เท้าชิมอาหาร
2 ภายในเวลาที่เท่ากัน ถ้าเรายืนอยู่นิ่งๆเราจะเปียกฝนมากกว่าวิ่งฝ่าสายฝน
3 แก๊สที่เกิดจากการผายลมอย่างต่อเนื่องนานถึง 6 ปี 9 เดือน จะมีพลังเท่าระเบิดปรมาณู 1 ลูก
4 ภูเขาหิมาลัยเตี้ยลง1เมตร ทุกๆๆ 1000 ปี
5 ดาวพฤหัสไม่มีพื้นดิน ทั้งดวงเป็นแค่ก๊าซ
6 อิเล็กตรอนจำนวน หมื่นล้านล้านล้านล้านตัว จะหนักเท่ากับช้าง 1 ตัว
7 สิงโตภูเขาสามารถกระโดดลงจากตึกสูง 6 ชั้นได้โดยไม่เป็นอะไร
8 ยีราฟเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เกิดมาแล้วมีเขาเลย
9 ใจกลางพายุ เป็นจุดที่พายุพัดแรงที่สุด
10 ในประเทศไทยยังมีแรดอาศัยอยู่ในธรรมชาติ