บทความเทิดทูนพระมหากษัตริย์......

อ๊อด24 1395861 0.08 2,046 24 ก.ค. 52 10:56 น.
ความคิดเห็น

2,821

ติดตามกระทู้

1

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
1
guest
อ๊อด24
 • อ๊อด24
 • 118.173.43.103
 • niknaret.nhotmail.com

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


1. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
2. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
3. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
4. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
5. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
6. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
7. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
8. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
9. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
10. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
11. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
12. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
13. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
14. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
15. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
16. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ
17. พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
18. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
19. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
20. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
21. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
22. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
23. ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
24. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
25. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
26. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
27. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
28. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
29. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
30. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
31. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
32.ความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ก็จะเป็นแสงสว่าง ,เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยได้พึ่งพาอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นตราบทั่วราชอาณาจักร
33.ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการ
พระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
34.ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี มีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
35 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระองค์ตามทศพิธราชธรรม จะเห็นได้จากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงปฏิบัติอย่างเที่ยงตรงต่อภาระหน้าที่ เที่ยงตรงต่อเวลา เที่ยงตรงต่อพระราชปณิธานในพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพสกนิกรโดยมิได้ละเลยและย่อท้อ
36. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนิยามพระราชกรณียกิจของพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยคือ การบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทุกหมู่เหล่าในแผ่นดินไทย
37. ลุวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ตั้งสัจจาอุทิศกายถวายกุศล อนุรักษ์ดินน้ำ ตามภูวดล ดำรงตน ตามเศรษฐกิจ แบบพอเพียง
38. ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป กระผมจะพยายามทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
39. ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป กระผมจะพยายามทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
40. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
41.พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
42.พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
43. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
44. ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้เเก่ประเทศไทยเเละพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
45. สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
46. ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป กระผมจะพยายามทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
47. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
48. พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาลยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
49. ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
50. เรารักในหลวง  LONG LIVE THE KING

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 11:07 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

2,821

ติดตามกระทู้

1

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
1

คนที่ดูกระทู้นี้มักจะดูกระทู้เหล่านี้ต่อ

ซ่อน
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

48

ความคิดเห็นที่ 2351 - 2400

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

49

ความคิดเห็นที่ 2401 - 2450

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

50

ความคิดเห็นที่ 2451 - 2500

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

51

ความคิดเห็นที่ 2501 - 2550

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

52

ความคิดเห็นที่ 2551 - 2600

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

53

ความคิดเห็นที่ 2601 - 2650

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

54

ความคิดเห็นที่ 2651 - 2700

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

55

ความคิดเห็นที่ 2701 - 2750

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

56

ความคิดเห็นที่ 2751 - 2800

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

57

ความคิดเห็นที่ 2801 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  “..กฎหมาย มิใช่ตัวความยุติธรรม หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติ หรือปัจจัยที่ตราไว้เพื่อรักษา ความยุติธรรม ผู้ใดก็ตามแม้ไม่รู้กฎหมาย แต่ถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตแล้ว ควรจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเต็มที่ ตรงกันข้ามคนที่รู้กฎหมาย แต่ใช้กฎหมาย ไปในทางทุจริต ควรต้องถือว่า ทุจริต..” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมรักในหลวง ครับ ขอให้พระองทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทรงพระพลานามัยแข็งแรง คนไทยทุกคนเทิดทูนและรักสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อะไรอยู่ในกระป๋อง
  เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้ายาเธอได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่อานันทมหิดล นิวัติประเทศไทยในพุทธศักราช ๒๔๘๑
  ในวันที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงศึกษาต่อนั้น ขณะที่รถพระที่นั่งแล่นออกไปได้เพียง ๒๐๐ เมตร มีสตรีผู้หนึ่งเข้ามาหยุดรถ แล้วทูลเกล้าฯถวายกระป๋องสองใบให้แก่ทั้งสองพระองค์ โดยถวายพระองค์ละกระป๋อง สร้างความแตกตื่นให้ราชองครักษ์มาก เพราะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในกระป๋อง เกรงว่าอาจจะเป็นระเบิดมือ
  เมื่อเปิดดูจึงเห็นว่าข้างในกระป๋องเป็นทอฟฟี่ ซึ่งสตรีผู้นั้นตั้งใจนำเอามาถวายด้วยความรักอย่างสุดซึ้ง
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้เเก่ประเทศไทยเเละพสกนิกรชาวไทย
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  “สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
  ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแย่งตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมือง”

  พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  “บรรพ ชนไทย เป็นนักต่อสู้ ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกเมื่อ
  ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด บ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่างมาจนกระทั่งทุกวันนี้”

  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
  ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๒
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  “..จิตใจที่จะเผื่อแผ่ ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้ ก็ไม่ต้องเสียสตางค์ใดๆ ก็ช่วยกันได้ อันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดสำหรับบุคคล และดีงามที่สุดสำหรับส่วนรวมเหมือนกัน ที่จะเพาะ ความเอ็นดูสงสารซึ่งกันและกัน เมตตาซึ่งกันและกัน และช่วยซึ่งกันและกัน อย่างนี้ทำให้บ้านเมืองมีความเจริญ บ้านเมืองมีความสงบสุขอย่างดีที่สุด…"
  - พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2815
  guest
  ร้อย.สห.พล.ร.9
  ร้อย.สห.พล.ร.9 171.5.251.146
  ารบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทุกหมู่เหล่าในแผ่นดินไทลุวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ตั้งสัจจาอุทิศกายถวายกุศล อนุรักษ์ดินน้ำ ตามภูวดล ดำรงตน ตาม
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  “บรรพ ชนไทย เป็นนักต่อสู้ ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกเมื่อ
  ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด บ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่างมาจนกระทั่งทุกวันนี้”

  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
  ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๒
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทั่วโลกตระหนักถึงพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำด้านการพัฒนาชนบท ส่วนชาวไทยนั้นยิ่งตระหนักว่า มีบุญยิ่งนักที่ได้เกิดมาในแผ่นดินนี้ ที่มีพระประมุขผู้ไม่มีวันที่จะทรงละเลย “ราษฎรผู้อาบเหงื่อต่างน้ำ พลิกฟื้นผืนดินให้บังเกิดพืชผล”

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามหลายพระนาม พระสมัญญานามหนึ่งคือ “ครูของผู้คนในแผ่นดิน” จากการที่ทรงมุ่งมั่นทรงงานหนักและเสียสละพระองค์เองอย่างใหญ่หลวงในการพัฒนาการศึกษาของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ หลักเกณฑ์เดียวที่สำคัญของการพัฒนาประเทศที่ทรงเน้นย้ำอยู่เสมอคือ การพัฒนาประชาชนให้มีการศึกษา

  จะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในพระราชภารกิจของการให้การศึกษาและการเผยแพร่ความรู้แก่ชาวไทยทั้งปวง ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นแห่งหนใดในประเทศ ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล พระปรีชาญาณ และพระวิริยะมานะ ได้ทรงทำ “ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับพสกนิกร” ดังที่ทรงมีพระราชปรารภถึงความสำคัญของการศึกษา “การศึกษาสำหรับประชากรทั้งปวง”ของพระองค์ท่าน จึงมีขอบข่ายกว้างขวาง ครอบคลุม ตั้งแต่การศึกษาของนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา การศึกษาระดับที่สูงขึ้นไปสำหรับนักศึกษาขั้นอาชีวศึกษาและ มหาวิทยาลัย การศึกษาขั้นสูงในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาผู้แสดงความสามารถยอดเยี่ยมตลอดไปจนถึงการเรียนรู้ ผ่านการทดลองและการปฎิบัติจริงของชุมชนเฉพาะท้องที่และภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ การศึกษา“ทุกระดับ”ของพระองค์จึงหมายถึง โอกาสทางการศึกษาที่พระราชทานให้ ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายระดับนั้นๆ

  พระราชกรณียกิจด้านพัฒนามนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังมีบทเรียนที่ปรากฏให้เห็นและจับต้องได้ คือ โครงการพัฒนาต่างๆ ที่มีมีอยู่หลายพันโครงการ ซึ่งนอกจากมีผลด้านการพัฒนาประเทศแล้ว โครงการเหล่านี้ยังสอนในเรื่องหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง การประสานงาน และการร่วมมือกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จึงเป็นสถาบันการศึกษาวิจัยที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือ สนับสนุนงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อพัฒนาและผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อจะช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ ความเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความแข็งแกร่งของประเทศชาติ

  นอกเหนือไปจากความรู้ด้านวิชาการต่างๆ สิ่งสำคัญควบคู่กันไปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระทัย คือการช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศมีพละกำลังด้านจิตใจ และมีความเข้มแข็งในการกระทำคุณงามความดีด้วย ฉะนั้นจึงเห็นได้ ว่า การปกครองแผ่นดินของพระองค์ การปฎิบัติพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัสและสิ่งต่างๆ ที่ทรงสั่งสอน ล้วนเพื่อการพัฒนาจิตใจของประชาชนด้วย โครงการพระราชดำริต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จจึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และแฝงไว้ด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับประชาชนทุกระดับชั้น ต่อเนื่องยืนยาวมาตลอดรัชสมัย
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  “บรรพ ชนไทย เป็นนักต่อสู้ ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกเมื่อ
  ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด บ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่างมาจนกระทั่งทุกวันนี้”

  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
  ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๒
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หลักการทรงงาน
  ทำงานอย่างมีความสุข
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญและทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยมีพระราชดำรัส ครั้งหนึ่งความว่า
  “...ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น..”
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  หลักการทรงงาน
  ในหลวง
  ภูมิสังคม
  การพัฒนาใดๆ ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พระบารมีทุกๆ พระองค์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยรักและเทิดทูนเสมอ ขอพระองค์พระเจริญยิ่งยืนนาน
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: