ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 หัวข้อ “สานรักษ์ ดิน น้ำ ป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

“โครงการ RDPB Camp ได้สอนอะไรหลายๆ อย่าง  ได้มีเพื่อนจากทุกภาคของประเทศที่มีวัฒนธรรมและภาษาแบบแตกต่างกันไป ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการสอนเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ แนะนำเทคนิคตัดต่อเพื่อนำไปผลิตวีดีโอส่งเข้าประกวดผลงานชิงทุนการจัดกิจกรรมต่างๆ” นายสิทธิพงษ์  โสมชัย  เยาวชนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ หรือ RDPB Camp รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “สานรักษ์ ดิน น้ำ ป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กล่าว 

นายนายสิทธิพงษ์  โสมชัย  เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าตนได้ลงฐานเพื่อฝึกปฏิบัติการเลี้ยงแพะ การให้อาหารแพะ การรีดนมแพะ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ  ได้ฝึกปฏิบัติการถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอจากกิจกรรมการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ ได้เรียนรู้ในเวลาเดียวกันถึง 2 อย่างควบคู่กัน

ด้านนายศุภวิชญ์ ชุ่มมา เยาวชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  บอกว่าการเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนเพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก ด้วยการน้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติใช้ ซึ่งต่อจากนี้จะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก และการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการทำการผลิตและการตลาด  เหมือนกับที่ได้ดูงานในการเข้าค่ายครั้งนี้

“ไปชมผลิตภัณฑ์การผลิตมะขามเปียกมาเป็นครีมล้างหน้าของเกษตรกรในชุมชนที่รวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้ววางขายในร้านสหกรณ์ และร้านค้าในชุมชน  กิจกรรมเหล่านี้เกิดจากการน้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติใช้ และการเดินทางไปดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ทำให้ประชาชนมีความรู้และนำมาทำเองที่ชุมชนได้ เมื่อพวกเรามาดูงานก็ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น สามารถนำไปขยายผลในชุมชนได้เช่นกัน ขอขอบคุณสำนักงาน กปร. ที่รับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีไว้เป็นหนึ่งใน 20 ทีมที่เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ได้รู้ว่าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อนที่จะมีความอุดมสมบูรณ์แบบทุกวันนี้ ที่นี่เคยแห้งแล้งไม่มีน้ำ ลักษณะดินเป็นทรายปลูกพืชไม่ได้มาก่อน แต่มาวันนี้มีน้ำ มีต้นไม้เขียวขจี สามารถปลูกพืชได้อย่างหลากหลายอย่าง และช่วยให้พื้นที่ของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ได้รับความชุมชื้นมีความสมบูรณ์ปลูกพืชได้เช่นเดียวกันอีกด้วย  ทำให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่ต้องออกไปทำงานที่อื่น” นายศุภวิชญ์ ชุ่มมา กล่าว

สำหรับค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเยาวชนได้ร่วมศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริและองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ศูนย์เรียนรู้บ้านเกษตรกรที่นำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปปรับใช้จริง พร้อมเรียนรู้และลงมือผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ จากกิจกรรมที่ลงปฏิบัติ ทั้ง Infographic, Motion Graphic และเทคนิคการนำเสนอแบบ Vlog ตามวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 

รวมถึงเรียนรู้งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ เรียนรู้เรื่อง  การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา และ อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่มีความเกี่ยวข้องแบบสัมพันธ์กันในระบบนิเวศตั้งแต่ท้องฟ้า ภูเขา สู่ท้องทะเล ที่ระหว่างทาง คือประโยชน์ที่สามารถจับต้องได้ของผู้คนและชุมชน ซึ่งเยาวชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน รวมถึงการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” เพื่อส่งโครงการเข้าประกวดชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลต่อไปได้อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ - Columnist ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น