ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสำนักงาน

บริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 29
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

Tel: 02-235-2451 Fax: 02-235-1524

Dek-D Interactive Co.,ltd.
152 Chartered Square Building,
29th Floor, North Sathorn Road,
Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Tel: 0-2235-2451 Fax: 0-2235-1524