10 คอร์สดีมีโปร! เรียนสดภาษาอังกฤษกับ 'ม.ธรรมศาสตร์' รอบปลายปี (หมดเขต 29 ก.ย.66)

สวัสดีครับชาว Dek-D สำหรับใครที่อยากเรียนภาษาอังกฤษไว้ต้อนรับโอกาสดีๆ ปีหน้า วันนี้เราแวะมาอัปเดต 10 คอร์สรอบใหม่ของโครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Upskill Certificate และ Reskilling and Tutorial Course รอบที่ 1/2567 โดยมีทั้งเรียนสดออนไลน์และเรียนที่คณะ รอบวันเย็นวันธรรมดากับเสาร์-อาทิตย์ ที่สำคัญคือจะเป็นสายลุยเดี่ยวหรือตั้งตี้ก็มีโปรโมชันคุ้มๆ ด้วย สามารถอ่านรายละเอียดโปรโมชันได้ที่ท้ายบทความนะครับ :D 

ระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุด 
(กรุณาเช็กรอบที่เปิดของแต่ละคอร์ส)

️ คอร์สรอบวันเสาร์เริ่มเรียน 7 ต.ค. - 16 ธ.ค. 66
️ คอร์สรอบวันอาทิตย์เริ่มเรียน 8 ต.ค. - 17 ธ.ค. 66
️ คอร์สรอบวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดีเริ่มเรียน 10 ต.ค. - 2 พ.ย. 66

Reskilling and Tutorial Courses

 • ค่าเรียน 30 ชั่วโมง / 3,200 บาท
 • มีใบประกาศนียบัตร

หลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. ทักษะฟัง-พูดในชีวิตประจำวัน (Listening & Speaking for Starters) 

เข้าใจรูปแบบประโยคของภาษาพูด การออกเสียงที่ถูกหลัก การฟังและสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

 • เรียนที่ศูนย์่ท่าพระจันทร์/ศูนย์รังสิต รอบวันเสาร์ 9.00 – 12.00 น.
 • เรียนที่ศูนย์่ท่าพระจันทร์/ศูนย์รังสิต รอบวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี 18.00 – 20.30 น.
 • เรียนสดออนไลน์ รอบวันเสาร์ 9.00 – 12.00 น.

2. ทักษะการใช้ไวยากรณ์ (Fundamental English Grammar) 

เข้าใจหลักการใช้ไวยากรณ์ที่จำเป็นในการอ่านและเขียน ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงขั้นที่ซับซ้อนขึ้น เช่น Adverb Clauses, Adjective Clauses, Noun Clauses เป็นต้น

 • เรียนที่ศูนย์รังสิต เรียนวันเสาร์ 9.00 – 12.00 น.
 • เรียนที่ศูนย์่ท่าพระจันทร์/ศูนย์รังสิต รอบวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี 18.00 – 20.30 น.
 • เรียนสดออนไลน์ รอบวันเสาร์ 9.00 – 12.00 น.

3. ทักษะการเขียนเรียงความ (Essay Writing)

ศึกษากฎไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเขียน มุ่งเน้นให้มีทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า เพื่อนำไปใช้ในการเขียนระดับสูงต่อไป

 • เรียนที่ศูนย์ท่าพระจันทร์ เรียนวันเสาร์ 13.00 – 16.00 น.

4. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมล (Email Writing)

ฝึกเขียนอีเมลธุรกิจในรูปแบบทางการ เรียนรู้ครอบคลุมทั้งเรื่องภาษาที่ใช้ ไวยากรณ์ ชุดคำศัพท์ที่เหมาะสม ช่วยให้เขียนตอบโต้กรณีต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ

 • เรียนสดออนไลน์ เรียนวันเสาร์ 13.00 – 16.00 น.

5. ทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ (Professional Communication in English)

ทักษะการสื่อสาร การฟัง-การพูดอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ในบริบทการทำงาน สร้างความมั่นใจในการสื่อสาร

 • เรียนสดออนไลน์ เรียนวันเสาร์ 13.00 – 16.00 น.

หลักสูตรเตรียมสอบ

1. หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS (IELTS Test Preparation)

เน้นทั้งการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ศึกษาคำศัพท์และแกรมมาร์สำคัญๆ ที่จำเป็นต่อการสื่อสาร ผู้เรียนจะได้ฝึกฟังและเขียนแบบจัดเต็ม พร้อมเก็บเทคนิคสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ

 • เรียนสดออนไลน์ รอบวันอาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.
 • หลักสูตร 60 ชั่วโมง/4,200 บาท
 • ไม่มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

English Upskill Certificate

 • หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ได้ใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ
 • ️เลือกเรียนในห้องเรียน (ศูนย์รังสิตหรือศูนย์ท่าพระจันทร์) หรือ เรียนสดออนไลน์
 • ค่าเรียน 30 ชั่วโมง/5,000 บาท

1. Writing for Academic Purposes

เรียนรู้ทฤษฎี แนวคิด และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างงานเขียนเชิงวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นโครงร่างงานวิจัย งานวิจัย บทคัดย่อ และผลงานตีพิมพ์ **สอนแบบ step-by-step นักวิจัยมือใหม่ก็เรียนได้

 • เรียนวันเสาร์ 09.00 – 12.00 น.

2. Intercultural communication

พัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสารในบริบทนานาชาติ กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย การโน้มน้าวใจ การประชาสัมพันธ์ และการเจรจาต่อรอง ฯลฯ

 • เรียนวันเสาร์ 13.00 – 16.00 น.

3. Effective business communication

ทักษะที่จะช่วยให้การสนทนาเชิงธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในบริบทการพูดคุยแบบ small talk การประชุม การเจรจา การนำเสนองาน เทคนิคและการเลือกใช้สื่อ เรียนรู้กลยุทธ์การนำเสนอและอภิปรายแบบบุคคล/กลุ่ม และรูปแบบออนไลน์/สถานที่จริง

 • เรียนวันอาทิตย์ 09.00 – 12.00 น.

4. Business Writing

พัฒนาทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ ตั้งแต่อีเมล โครงร่างงานวิจัย บันทึกภายใน รายงานทางธุรกิจ และสื่อดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

 • เรียนวันอาทิตย์ 13.00 – 16.00 น.
Photo by freepik On Freepik.com
Photo by freepik On Freepik.com

______________

แนะนำวิธีสมัครอบรม

 1. สมัครอบรมได้ที่ https://apply.litu.tu.ac.th/login
 2. ถ้าไม่เคยลงทะเบียนต้อง “สมัครสมาชิก” ก่อน จากนั้น Login เข้าสู่ระบบ
 3. คลิกเลือกเมนู "สมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษ" และเลือก "โครงการอบรมทั่วไปท่าพระจันทร์ (Thaprachan) " หรือ "โครงการอบรมทั่วไปรังสิต (Rangsit)" หรือ "โครงการอบรมออนไลน์ (Online)"
 4. เลือกวิธีการชำระเงิน
 5. การสมัครอบรมจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากชำระเงิน

หมายเหตุ: 

 • สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนได้ทุกกรณี
 • การชำระค่าอบรมผ่านบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมของธนาคารประมาณ 100 บาท หากหลักสูตรที่ลงทะเบียนไม่สามารถเปิดอบรมได้ ทางสถาบันภาษา ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมธนาคารดังกล่าวได้ แต่จะคืนเฉพาะค่าอบรมเท่านั้น

______________

ห้ามพลาดโปรโมชันพิเศษ
มาเดี่ยวหรือกลุ่มก็คุ้มได้!

โปรมา 4 จ่าย 3 (ต้องเลือกเรียนวิชา และวัน และเวลาเดียวกันเท่านั้น)

 1. ให้ผู้สมัครเข้าเว็บ https://apply.litu.tu.ac.th/login และลงทะเบียนคอร์สในระบบ
 2. จากนั้นผู้สมัคร 3 ท่านจะต้องทำการสมัครและชำระเงินในระบบเท่านั้น
 3. แจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่ชำระเงินในระบบทั้ง 3 ท่าน + ผู้ที่ใช้สิทธิเรียนฟรี และแจ้งหลักสูตรที่สมัครเรียน "โครงการอบรมทั่วไปท่าพระจันทร์ (Thaprachan)" หรือ "โครงการอบรมทั่วไปรังสิต (Rangsit)" หรือ "โครงการอบรมออนไลน์ (Online)" ให้ส่ง Email มาที่ training.rs@litu.tu.ac.th
 4. เฉพาะคอร์สเรียนในห้องเรียน ผู้ที่ใช้สิทธิเรียนฟรี จะต้องชำระค่าเอกสารเป็นเงินสดในวันเปิดเรียนวันแรก
 5. ผู้ใช้โปรโมชันนี้ จะไม่ได้รับใบเสร็จ

โปรสะสมใบเสร็จ 3 ใบ เรียนฟรี 1 คอร์ส

 1. ให้ผู้สมัครเข้าเว็บ https://apply.litu.tu.ac.th/login และลงทะเบียนคอร์สในระบบ
 2. จากนั้นให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร และหลักสูตรที่ต้องการใช้สิทธิ์เรียนฟรี
 3. เฉพาะเลือกเรียน "โครงการอบรมทั่วไปท่าพระจันทร์ (Thaprachan)" หรือ "โครงการอบรมทั่วไปรังสิต (Rangsit)" หรือ "โครงการอบรมออนไลน์ (Online)" ให้ส่ง Email มาที่ training.rs@litu.tu.ac.th
 4. เฉพาะคอร์สเรียนในห้องเรียน ผู้ที่ใช้สิทธิเรียนฟรี จะต้องชำระค่าเอกสารเป็นเงินสดในวันเปิดเรียนวันแรก

สอบถามเพิ่มเติม

ติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครและอัปเดตข้อมูลต่างๆ

https://www.facebook.com/litu.thammasat/ 

 

Reskilling and Tutorial CourseEnglish Upskill Certificateสมัครอบรมได้ถึง 29 ก.ย. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ - Columnist ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น