ความคิดเห็น

22

จำนวนแชร์
10
 3 ขั้นตอนค้นหาตนเองแบบฉบับ Oxford             การวิเคราะห์ว่าตัวเองชอบอะไร อยากทำอาชีพอะไรเป็นเรื่องสำคัญนะ แต่บางทีคนเราก็งงๆ ว่าชอบอะไรจริงหรือไม่ อาจเป็นเพราะยุคสมัยนี้ไม่ใช่ยุคหยาดเหงื่อแรงกายที่เด็กๆ จะทุ่มเททำอะไรร่วมกันอย่างมีความมุ่งมั่น และค้นพบอนาคตหรือเรื่องราวเป็นประสบการณ์ให้ชีวิต ก็เดี๋ยวนี้เป็นยุคไฮเทค อยากรู้อะไรก็แค่คลิกเดียว แต่ถามว่าในความเป็นจริงแล้ว "รู้" ที่ว่านี้เป็น "ประสบการณ์จริง" ของเราหรือไม่ ถ้าเรารู้ว่าเราชอบสำรวจโบราณวัตถุ อยากเป็นนักโบราณคดี แต่ที่เราแค่สัมผัสเป็นแค่เกมหาของโบราณในคอมพิวเตอร์ จะเชื่อได้จริงหรือไม่ว่าเรา "ชอบและอยากเป็น" จริงๆ

       
  3 ขั้นตอนค้นหาตนเองแบบฉบับ Oxford
ในต่างประเทศเขามีคู่มือการศึกษาต่อของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จัดทำอย่างเป็นล่ำเป็นสันมีหน่วยงานแนะแนว คอยแนะนำทั้งกิจกรรม และงานต่างๆ เพื่อการเรียนและทำงานที่จริงจัง ที่สำคัญจัดทำเป็นมีคู่มือและคำแนะนำที่เปิดกว้าง ผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ พี่เกียรติเลยไปเจอคำแนะนำเรื่องการค้นหาตนเองและการเลือกเรียน จากคูมือการวางแผนอาชีพของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (THE 2012 OXFORD GUIDE TO CAREER PLANNING)  เลยได้นำมาสรุปบางส่วนมาให้น้องๆ อ่าน อาจไม่ตรงกับคำแนะนำตามคู่มือเขาทั้งหมดนะคะ เราเรียนรู้จากที่อื่นๆ ได้ แต่ก็ต้องรู้จักการนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเราได้ด้วยจ้า


3 ขั้นตอนค้นหาตนเองแบบฉบับ Oxford


Knowing yourself
รู้จักตนเอง

3 ขั้นตอนค้นหาตนเองแบบฉบับ Oxford 
    - ต้องรู้ว่าแรงจูงใจของตัวเองคืออะไร สิ่งที่ชอบคืออะไร ชอบทำอะไร อะไรเป็นแรงผลักดันให้ตัวเราเลือกที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อพัฒนาตนเอง หรือชีวิตในอนาคตข้างหน้า

    - ต้องรู้ว่า อะไรคือความสามารถของเรา ทักษะของเรา หรือคุณสมบัติที่เรามี 

   ประเด็นนี้เรื่องสำคัญที่สุด (และยากที่จะรู้ให้จริงที่สุดด้วยแฮะ) การที่ตัวเรารู้ว่าตัวว่าถนัดหรือมีทักษะในการงานอะไร มันทำให้เราสามารถเลือกอาชีพที่จะทำได้จริงในอนาคต คิดให้จงหนักว่าคุณสมบัติที่น้องๆ มีคืออะไร และน้องๆ จะพัฒนาทักษะนั้นๆ ต่อไปอย่างไร มีกิจกรรมอะไรหรือประสบการณ์พิเศษอะไรที่ทำบ้างไหม เช่นเรียนดนตรีไทย เป็นหัวหน้าวงดนตรี ฯลฯ ให้จำไว้ว่าวิ่งที่ถนัดหรือสนใจ แม้จะยังไม่ชำนาญนัก หรืออาจยังมีคุณสมบัติไม่ครบ เราก็สามารถมาเติมมันให้กลายเป็นคุณสมบัติเฉพาะพิเศษของเราได้ในการศึกษาระดับต่อไป ซึ่งก็คือการเลือกเรียนในระดับเฉพาะทางขึ้นไป อย่างสายอาชีวะ หรือระดับมหาวิทยาลัย แต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าตัวเองมีทักษะด้านไหน ลองพิจารณาถึงกิจกรรมพิเศษหรือประสบการณ์อะไรที่เราเคยประสบการณ์แล้วทำได้ดีดูค่ะ

     ไม่ใช่แค่เรื่องความถนัดและทักษะเท่านั้นที่สำคัญ เรื่องความสุขและสนุกกับการทำงานก็สำคัญ ซึ่งนั่นคือสิ่งที่น้องๆ สนใจ  ให้ลองคิดว่าสิ่งที่สนใจนั้น มีแนวโน้มจะไปกันได้กับอาชีพอะไร และก็ให้ทำสิ่งนั้นในเวลาว่างบ่อยๆ ด้วยค่ะ Exploring options 
ออกค้นหาข้อมูล

     
3 ขั้นตอนค้นหาตนเองแบบฉบับ Oxford 
ใช้เวลาในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ถ้าเราให้เวลาและตั้งใจวิเคราะห์ตัวตนเราก็น่าจะพบงานที่เราพึงพอใจ ทั้งนี้ก็เริ่มจากการวิเคราะห์สิ่งที่ตัวเองรับรู้อยู่แล้ว หรือดูจากความฝันก่อนก็ได้ ทุกคนน่าจะมีความคิดเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตบ้างสักอย่างแหละ ก็ให้ดูว่าอาชีพที่ว่าพอจะไปกันได้กับทักษะ ความถนัด และความสนใจของเราไหม (โดยปกติคนเราจะวาดฝันที่ไปกับอาชีพที่ตัวเองจะพึงพอใจอยู่แล้วล่ะ)

    ให้มองต่อไปข้างหน้าเลยว่า อาชีพที่ว่านั้นต้องทำงานที่บริษัทไหน หรือบริษัทที่เราอยากทำงานด้วย มีตำแหน่งงานที่เราสนใจหรือไม่ 
    
     - ต้องรู้ว่าอาชีพที่อยากจะทำ มันคือตำแหน่งงานอะไร มีชื่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษอะไรบ้าง 

จะได้ไลือกเรียนในคณะที่ถูกต้องตามคุณสมบัติของตำแหน่งงานนั้น และสมัครถูกงาน แล้วให้ศึกษาข้อมูลของอาชีพนั้นๆ ให้ดี เป็นไปได้หาข้อมูลให้รู้ไปเลยว่าในตำแหน่งเดียวกันนี้ของแต่ละบริษัททำงานต่างกันมากน้อยเพียงใด หรือบางทีเราอาจชอบงาน แต่ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมก็ได้ มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ที่น้องๆ ชาว Dek-D.com สามารถสืบค้นข้อมูลได้เองจากหนังสือประสบการณ์อาชีพต่างๆ และจากอินเทอร์เน็ตค่ะ

แต่เราต้องให้เวลากับตัวเองในการหาข้อมูลเหล่านี้นะ 
อย่าคิดว่าให้ใกล้ๆ เรียนจบ แล้วค่อยหาเวลามาวิเคราะห์ตัวเองล่ะ ไม่ทันจริงๆ นะ


Taking action 
ลงมือทำ!

     
3 ขั้นตอนค้นหาตนเองแบบฉบับ Oxford 
เรารู้วิธีคิดและเตรียมการไปตั้งหลายข้อแล้ว แต่แค่รู้จะไม่เกิดผลเลย ถ้าไม่ลงมือทำ
แต่ทั้งนี้ก็ต้องให้แน่ใจว่า เราได้วิเคราะห์ตัวเองดีแล้ว เจอแล้วว่าตัวเราน่าจะเรียนอะไร ทำอาชีพอะไรต่อไป 
    - แล้วอย่าลืมคิดไปด้วยว่า มันอาจจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ที่เราจะเลือกเรียนแบบนี้ เช่น พ่อแม่ไม่น่าจะชอบ เราอาจเรียนไม่ไหวหรือเปล่า เรามีคุณสมบัติเพียงพอจริงหรือไม่ที่จะทำอาชีพนั้นๆ เช่น น้องขอไข่ อยากเป็นหมอมาตลอดชีวิต ตั้งใจเตรียมตัวมาตลอด สอบก็ได้แล้วด้วย แต่ตรวจร่างกายไม่ผ่าน เลยไม่ได้เรียน เพราะตลอดชีวิตมา ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองตาบอดสี เป็นต้น 

กรณีแบบนี้ก็ต้องคิดถึงกันไว้ เดี๋ยวจะมาเสียใจกันตอนหลังค่ะ แน่นอนว่าคิดถึงปัญหาแล้ว ก็ต้องคิดถึงทางแก้ด้วยนะ ถ้าพ่อแม่ห้ามจะไปพูดอย่างไร เตี้ยไปที่จะทำงานนั้น เดี๋ยวต้องไปดื่มนมให้สูง ออกกำลังกายให้พอ เป็นต้น

ถ้าคิด วิเคราะห์ มองปัญหา พอจะหาทางแก้ได้เรียนร้อยแล้ว ก็ลงมือทำซะ! 
      การที่เราลงมือทำอะไรจริงๆ ไม่มัวแต่วาดฝัน หรือคิดไปเองว่าน่าจะชอบสิ่งโน้น น่าจะชอบสิ่งนี้ จะทำให้เราตัดสินใจได้ง่าย และค้นพบว่าเราชอบอะไรได้จริงมากกว่าค่ะ ดังนั้น ถ้าน้องๆ มีโอกาสจะทำอะไร ให้ทำเสียเลยนะ จะกิจกรรมนอกในโรงเรียน อยากเป็นดรัมเมเยอร์สวยๆ แต่รุ่นพี่ไม่เลือก อยากไปแข่งวิชาการนอกโรงเรียน ครูอาจไม่ได้เลือกเราไป เพราะเราเป็นพวกนอกสายตา แต่ถ้ารู้ว่าเรามีคุณสมบัติหรือมีความรู้เรื่องนั้น  เราก็เสนอตัวเองซะ ถ้ามัวกลัว และไม่ทำ จะไม่รู้จริงๆ ว่าตัวเราทำอะไรได้บ้างนะ!

ขอให้ปีหน้าฟ้าใหม่ เป็นปีที่ทุกคนสดใส 
ค้นพบทางชีวิตที่สวยงามของตนเองค่ะ
3 ขั้นตอนค้นหาตนเองแบบฉบับ Oxford
 
แหล่งข้อมูล:
   http://www.careers.ox.ac.uk/students/career-planning/
   http://viewer.zmags.com/publication/d1a7c97d#/d1a7c97d/16
 
ความคิดเห็น

22

จำนวนแชร์
10

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

22 ความคิดเห็น

 1. 30 ธ.ค. 2554, 05:39 น.
   ขอบคุณมากนะคร้าบบบ  
  #1
 2. 30 ธ.ค. 2554, 11:08 น.
  ขอบคุณค่าาาาาาาาาาา
  #2
 3. 30 ธ.ค. 2554, 15:25 น.
  ขอบคุณค่ะ
  #3

 4. I will try it!
  #4
 5. 30 ธ.ค. 2554, 19:52 น.
  ขอบคุณครับ
  #5
 6. 30 ธ.ค. 2554, 20:10 น.
   ผมเคยประกวดได้รับรางวัล สะกดคำอังกฤษ,ครอสเวิร์ด,เข้าค่ายอิงลิช แคมป์,เด็กไทยทำได้(สุขภาพ),เรียงความ,ตอบปัญหาพระพุทธ,เพื่อน ๆ ส่งผมประกวดคัดลายมือ,เคยมีเพื่อนแนะนำให้ประกวดมารยาท,อ่านคล่อง,สอบธรรมะผ่าน ฯลฯ อย่างงี้เรียกว่า ความสามารถสามารถนำมาวิเคราะห์อาชีพที่ใช่ได้หรือป่าวครับ
  #6
 7. #7 บัว
  31 ธ.ค. 2554, 02:23 น.
  ถ้าเราบอกว่าเราชอบทำเย็บปักถักร้อยจนอยากทำเป็นอาชีพนี่ จะมีใครว่าเรามั้ย??

  เราเป็นคนเรียนสายวิทย์ อยู่ห้องคัด แน่นอนว่าใครหลายๆคนที่อยู่ห้องนี้คงอยากได้หมอ วิศวะ

  เราก็ชอบนะ เรียนวิทย์อ่ะ แต่เราชอบเย็บปักถักร้อยมากกว่า จนไม่อยากเรียนหนังสือแล้ว

  ตอนนี้สอบโควต้าไป เราดันเลือกสูงเกินไป กลัวไม่ติดมากๆ ยิ่งทำให้เราอยากหยุดเรียนแล้วมาทำงานฝีมือเข้าไปใหญ่
  #7
 8. 31 ธ.ค. 2554, 23:51 น.
  ขอบคุณค่ะ
  อยากเป็นนักเต้น!!
  แต่ไม่รู้ว่าต้องเรียนคณะอะไรนี่สิ

  ความฝันสูงสุดในชีวิตเลยละคะ
  จะพยายามฝึกฝนตัวเอง พัฒนาทักษะ
  และหาข้อมูลสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการเต้น

  ขอบคุณมากๆเลยคะที่ช่วยแนะนำเรื่องดีๆ
  #8
 9. Staff
  Community
  1 ม.ค. 2555, 22:52 น.
  ขอบคุณน้องทุกคนค่ะ
  ตอบน้อง คห. 6
  ได้แน่นอนจ้า ถ้ากิจกรรมดังกล่าว น้องทำได้อย่างมีความสุข ทีนี้ก็เหลือแต่ว่าเราจะต่อยอดจากกิจกรรมไหน ลองเอาไปวิเคราะห์ดูต่อได้เลย ส่วนที่เพื่อนแนะนำ ถ้าเราได้ลองทำจริงแล้วมันใช่เลย ก็อาจเป็นแนวอาชีพที่เหมาะกับบุคลิกภาพและความสามารถได้เลยนะ 

  น้อง คห.7 อยากทำงานเย็บปักถักร้อย ถ้าอยากทำจริงๆ แน่ใจแล้ว พิจารณาถึงอนาคตแน่แล้ว (เช่น จะเลี้ยงตัวเองอย่างไร ต้องส่งเสียน้องต่อหรือไม่ อยากให้แม่เดือนละครึ่งหมื่น ฯลฯ) ก็ย้ายสายเรียนตอนมหาวิทยาลัยเลยจ้า หรือจะพลิกแนวไปสายอาชีพทางสายดีไซน์เลยก็ได้ แต่ถ้าคิดแล้วยังไม่แน่ใจ เอาให้แน่นอนก่อนก็ได้ มองดีๆ เพื่อนพี่เรียนจบมหาวิทยาลัยมาด้วยกัน ตอนนี้เรียนปริญญาโท แต่ก็รับตัดเย็บเสื้อผ้าให้เพื่อนๆ อยู่มีร้านด้วย โดยที่งานที่ทำจริง คณะที่ตัวเองเรียนมา มันไม่ได้เกี่ยวกับตัดเย็บเสื้อผ้าเลยสักนิดค่ะ 

  ส่วนน้อง คห.8 สู้ๆๆจ้า มีหลายคณะและสถาบันนะ ที่เปืดสอนสายเต้นอะ ลองหาข้อมูลได้เลยจ้า 
  #9
 10. 2 ม.ค. 2555, 00:53 น.
   ขอบคุณครับ 
  #10
 11. #11 มามิ
  3 ม.ค. 2555, 10:13 น.
  ขอบคุณมากค่ะ

  มีประโยชน์มาก

  รักเว็บเด็กดีจัง
  #11
 12. 6 ม.ค. 2555, 18:59 น.
  ขอบคุณค่าาา 
  #13
 13. #14 nat
  6 ม.ค. 2555, 20:06 น.
  เราเคยเป็นนางรำของโรงเรียน ประกวดคัดลายมือ แข่งเรียงความ เคยมีคนแนะนำให้เราไปเรียนนาฏศิป์ อย่างนี้เรียกว่าความสามารถ สามารถนำมาวิเคราะห์อาชีพได้รึป่าวคะ อ้อ แต่ตอนนี้เราเรียนครูวิทย์ปีหนึ่งอยุ่อะ เกรดเทอมที่แล้วได้ 3.00 แต่เราว่ามันยาก กลัวเรียนต่อไปไม่ได้ เราว่าจะเปลี่ยนคณะอะไม่รู้ว่าเราควรจะเปลี่ยนคณะดีมั๊ย สับสนมากเลยตอนนี้ ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยนะ เราสับสนมากเลยไม่รุจะทำยังงัย

  ขอบคุณล่วงหน้านะ
  #14
 14. 6 ม.ค. 2555, 22:47 น.
  เราอยากเรียนธรณีวิทยา เคยพูดกับปู่ย่า(เราอยู่กับปู่ย่า) เค้าไม่อยากให้เราเรียน แต่เราไม่ยอม สุดท้ายเค้าก็ปล่อยเราลอยแพ - - (อยากเรียนอะไรก็เรียน แต่ถ้าจบแล้วไร้งานจะทำก็ซมซานมาขายของที่บ้านซะดีๆ) แต่พ่อเราบอกว่า ถ้าเราจะเรียนธรณีจริงๆก็ไปขายของกับพ่อซะเถอะ = =' (เวรกรรมสุดๆ) แต่ใครสน เราไม่สนใจหรอก เอาเป็นว่าสอบติดมหาวิทยาลัยดีๆก็น่าจะพอปลอบใจพ่อได้(ล่ะมั้ง) แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาหรอกนะ - - ปัญหาอยู่ที่ ธรณีวิทยาควรจะเก่งพวกเลขแล้วก็วิทย์ แล้วก็ควรจะได้ภาษาอังกฤษด้วย ไม่ปฏิเสธหรอก ม.ต้นเราก็เรียนห้องวิทย์-คณิตแบบห้องพิเศษอยู่แล้ว พอ ม.ปลายก็อยู่ IEP แต่ ที่ติดคือ เราโง่วิทย์อ่ะ - - (ไม่งั้น ม.ปลายคงไม่มา IEP แต่ก็นั่นแหละ สุดท้ายเราก็เลือกลงสายวิทย์อยู่ดีเพราะธรณี) ปัญหานอกจากนั้นคือว่า เราอ่ะชอบเดินป่านะ ชอบธรรมชาติมากๆ (ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปปลูกบ้านอยู่ในบ้านมันซะเลย = =) แต่ติดอยู่ที่ว่าเรากลัวจะไม่ไหว คือเรารู้มาว่าเรียนธรณีต้องออกฟิลด์บ่อยๆ ซึ่งเราก็ชอบมากๆเลยล่ะ แต่กลัวว่าจะเดินไม่ไหวอะไรทำนองนั้น เราถึกก็จริงนะ แต่ว่าเคยเดินป่าเมื่อตอน ม.3 เดินประมาณ 3 กิโลหรือไงนี่แหละ เอาเกือบตาย โชคดีเหลือเกินที่เราถึก เลยยังพอไหว = =; เลยไม่มั่นใจว่าเรายังควรจะเรียนดีหรือเปล่า คือใจรัก แต่สมองไม่ค่อยให้ เรารักภาษามากกว่าวิทย์ซะอีก แต่ถ้าทำงานก็อยากทำงานในสายวิทย์มากกว่าภาษา อยากใช้ภาษาแค่มาเสริมสำหรับใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติมากกว่าอ่ะ เราวิตกมากไปหรือเปล่าเนี่ย T^T
  #15
 15. 7 ม.ค. 2555, 19:28 น.
  4kr.8ivhtojkiydfu8iy[
  #16
 16. 8 ม.ค. 2555, 10:51 น.

   ดีมากๆๆหลายวิธีสามารถช่วยทุกคนได้
  #17
 17. #18 คาเรน
  10 ม.ค. 2555, 00:47 น.
  สิ่งที่เราอยากเป็น มันไม่มีมหาลัยที่ไหนสอนน่ะ นั่นคือ เป็นผู้พิทักษ์ ได้ช่วยมนุษชาติจากภัยพิบัติ เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุด
  #18
 18. #19 sweetpig
  16 ม.ค. 2555, 23:10 น.
  แม่บังคับให้เรียนวิศวะ !!!

  แต่ตัวเองยังไม่รู้เลยว่าควรจะเรียนอะไร ??

  และก้คิดว่าตัวเองไม่ถนัด ด้านคำนวน ไม่น่าจะเรียนวิศวะได้

  พอ บอกแม่กับครอบครัวไป เค้าก้โกรดเรากันใหย่เลย TT''

  #19
 19. #21 MUSIC
  17 ม.ค. 2555, 22:24 น.
  ขอบคุณนะคะ พออ่านจบแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าอยากเป็น

  นักดนตรีคลาสสิคมืออาชีพ ชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะ

  แบบว่าตัดขาดออกจากชีวิตไม่ได้โดยสิ้นเชิง

  วันไหนไม่ได้เล่นปิคโคโล วันไหนที่ไม่ได้สีไวโอลิน

  รู้สึกเหมือนจิตใจวอกแวก เป็นทุกข์ นอนไม่หลับ

  ตอนนี้ก็เล่นดนตรีในวงโยธวาทิต วันนี้ก็ออกงานอีกแล้ว

  เหนื่อยมาก แต่พอทำไปแล้วมีความสุข

  นี่คือความฝันอันสูงสุดแล้ว อยากจะทำด้วยความตั้งใจจริงๆ

  #21
 20. 17 ม.ค. 2555, 22:58 น.
  ขอให้ทุกคนทำตามความฝันของตัวเองให้ได้นะครับ คนเราถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้ทำตามความฝันก็ไม่รู้จะเกิดมาทำไม(ยื้มคำของเพื่อนมาครับ) ^^
  #22
 21. 18 ม.ค. 2555, 00:30 น.
  ขอบคุนค่า
  #23
 22. #25 3-Z"
  3 มี.ค. 2555, 19:50 น.
  เราอยากเป็นนักร้องนะ แต่ครอบครัวไม่สนับสนุน แล้วเราก็คงเป็นไม่ได้หรอก :(

  คือมันก็จริงเหมือนกัน เพราะว่าเราหน้าตาไม่ดี ตัวก็เตี้ย T^T  เราก็เลยคิดว่าจะเรียนนิเทศศาสตร์ เพราะว่ามันใกล้เคียงกัน แต่พอบอกพ่อแม่ ญาติๆแล้ว เค้าไม่สนับสนุนเลย บอกว่านิเทศหางานยาก เรียนสายวิทย์ดีกว่า หางานได้กว้างไกลกว่า คือเรารู้สึกว่าตัวเองเรียนไม่ไหวอ่ะ เราไม่ชอบทุกอย่างเลยทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีวะ

  พอบอกเพื่อน เพื่อนคนนึงก็บอกว่าให้เรียนวิศวคอม เพราะเห็นว่าเราชอบภาษาซี แล้วก็บอกว่าเราเก่งภาษาซีจะตาย เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งอ่ะ แต่ก็ชอบเรียนจริง เราเลยหาหนังสือวิศวคอมมาอ่าน พออ่านไปแล้วรุ้สึกว่าตัวเองเรียนไม่ไหวอ่ะ แบบต้องเรียนฟิสิกส์+เลขโหดมาก  ตอนนี้เราเลยไม่รู้จะเป็นอะไรเ้ข้าคณะอะไรดี! TT
  #25

แสดงความคิดเห็น

อยู่ในปาร์ตี้ร้อนอย่างกะไฟร์เออร์, ช่วยด้วย ไฟไหม้! เอาอะไรดับไฟดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .