/>
ซ่อน
แสดง

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว! []

วิว
สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!


         ที่ผ่านมาน้องๆ สายอาชีพหลายๆ คนมีปัญหาในการเลือกเรียนต่อ ม่แน่ใจว่าหลังจบ ปวช. แล้ว จะต่อ ปวส. หรือต่อปริญญาตรีเลยดี เพราะถ้าต่อ ปวส. พอจบก็จะมีปัญหาการเทียบโอนปริญญาตรีไม่ค่อยได้ หรือถ้ามาต่อปริญญาตรีเลย ก็กลัวสอบไม่ได้อีก แถมไม่รู้จบไปมีงานทำหรือเปล่า เพราะต้องแข่งกับคนจบปริญญาตรีอีกมากในปีเดียวกัน แต่จบ ปวส. มีงานรับรองในวุฒินี้แน่นอนเรียกว่าจะเรียนต่อหลักสูตรไหนก็ก่ายหน้าผากคิดกันไม่ตก แต่งานนี้มีทางเลือกที่ชัดเจนขึ้นอีกทางแล้ว เพราะปริญญาตรีสายอาชีพมาแล้วจริงๆ ซึ่ง พี่เกียรติ และพี่แป้ง แห่งคอลัมน์สายอาชีพ เว็บ Dek-D ก็คอยเสนอข่าวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ใจลุ้น ตุ่มๆ ต่อมๆ มาตลอดว่าหลักสูตรปริญญาตรีสายอาชีพ หรือที่เรียกว่า ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี/สายปฏิบัติการนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่!


สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!                                                                                                                    Image: vei19.com
         

         มาวันนี้หายใจโล่งอก เพราะยืนยันฟันธงแน่นอน เปิดสอนจริงอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2556 นี้แล้วภายใต้การดำเนินการของสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี รับจากคนที่จบ ปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น มีการแถลงข่าวเปิดการเปิดสอนปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 เมื่อวันวานนี้ (10 มิถุนายน 2556)อย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เป็นประธานในพิธี

         สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!
           
            หลักสูตรนี้ทำให้คนที่เรียนจบ ปวส. ทั้งที่ทำงานแล้วและเพิ่งจบ สามารถต่อปริญญาตรีได้ในจำนวนปีที่เทียบเท่ากับหลักสูตรปริญญาตรีทั่้วไป ไม่ต้องยื่นเทียบโอนให้หนักใจ ซึ่งปีแรกนี้เปิดสอน 16 สาขาวิชา  เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยียาง สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  สาขาวิชาช่างทองหลวง เป็นต้น คละกันไปทั่วประเทศตามสถาบันการอาชีวศึกษา 9 แห่ง ใน 43 วิทยาลัย  อาทิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เปิดสาขาการผลิตพืช  วิทยาลัยเทคนิคราชวิทธาราม เปิดสอนสาขาสถาปัตยกรรม  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เปิดสอนสาขาการจัดการสำนักงาน เป็นต้นจ้า  


            พี่เกียรติได้รวบรวมหลักฐาน เอ้ย ตัวอย่างของสาขาและวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาสายอาชีพในปีแรกนี้ไว้เป็นข้อมูล เผื่อน้องๆ ชาว Dek-D ที่สนใจสาขาไหนในปีต่อๆ ไป จะได้ไปติดตามสืบค้นข้อมูลต่อในวิทยาลัยสายอาชีพที่เปิดสอนสาขานั้นๆ โดยตรงจ้า ไล่เปิดดูได้เลย เป็นภาพจากเอกสารจริงของการรับสมัครปีนี้ จะได้มีข้อมูลอ้างอิงไว้เนอะ 

  • กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม
ช่างยนต์ เขียนแบบเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง
โยธา สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมยาง และที่เกี่ยวข้อง
  • กลุ่มวิชาเกษตรกรรม (เลื่อนที่แถบด้านล่างของสไลด์ไปได้)
หน้า 13
  • กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน้า 14
  • กลุ่มวิชาพาณิชยการ/บริหารธุรกิจ
การบัญชี การตลาด การประชาสัมพันธ์ การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ และที่เกี่ยวข้อง
หน้า 15
  • กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรมแรม การท่องเที่ยว
หน้า 23
  • วิชาศิลปกรรม (ช่างทองหลวง) 
หน้า 25
##สีของหัวสไลด์
1=ส้ม
2=ฟ้า
3=ชมพู
4=ม่วง
5=ฟ้า
6=เขียว##
ใส่สีเลขสีที่นี่หลังเครื่องหมายดอกจันทร์ห้ามมีเว้นวรรคนะ-> *1
สถาบันที่เปิดสอนปริญญาตรีอาชีวศึกษา

กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

กลุ่มเกษตรกรรม 


สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

กลุ่มสารสนเทศและการสื่อสาร


สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

กลุ่มวิชาพาณิชยการ/บริหารธุรกิจ
การบัญชี การตลาด การประชาสัมพันธ์ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และที่เกี่ยวข้อง

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!


สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรมแรม การท่องเที่ยว 

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว! สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!

วิชาศิลปกรรม (ช่างทองหลวง)

สายอาชีพมีเฮ! ยืนยัน ชัดจริง ปริญญาตรีของอาชีวะเปิดแล้ว!
                 อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญของการเริ่มต้น คือ การพยายามพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในสากลให้ได้เร็วที่สุด และสถาบันการอาชีวศึกษา ก็ต้องผ่านการประเมินมหาวิทยาลัยไทยให้ได้ด้วย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของนักศึกษาสายอาชีพ ความตั้งใจ และการสนับสนุนจากทั้งผู้เรียนเองและภาคสังคมค่ะ งานนี้ก็ต้องติดตามผลกันไป คาดว่าหลักสูตรปริญญาตรีสายอาชีพนี้จะทยอยเปิดได้ครอบคลุมทุกสาขา ในทุกกลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษาในอนาคต

สู้ต่อไป เด็กไทยสายอาชีวะทุกคน
บทความเพื่อทุกคน! รู้จักชาวอาชีวะ รายงานข่าวมิตรแท้ ปวช./ปวส. ใน  "คอลัมน์สายอาชีพ"
เด็กดีดอทคอม :: โหวตเลย เรื่องเพศพูดได้ไหม!
ยังมีโอกาสเรียนต่อที่หลากหลายรอคุณอยู่นะ+
เด็กดีดอทคอม :: โหวตเลย เรื่องเพศพูดได้ไหม!
เรียนพาณิชย์ก็มีดี ไม่ได้ไปตบตีกับใครนะ อย่าเหมา!
เด็กดีดอทคอม :: โหวตเลย เรื่องเพศพูดได้ไหม!
มศว รับคุณนะ!! 
เด็กดีดอทคอม :: โปรดเข้าใจ! ในลีลาของวัยรุ่น เมื่อรุ่นใหญ่ปะปะรุ่นเล็ก!
สายอาชีพน่าเรียน!

เด็กดีดอทคอม :: โปรดเข้าใจ! ในลีลาของวัยรุ่น เมื่อรุ่นใหญ่ปะปะรุ่นเล็ก!
Twitter @kiatkarine
แหล่งข้อมูล:
    - vei19.com/
    - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ - cmcat.ac.th (สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1)
    - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 - surat.veis1.go.th/book/admis02.pdf
    - สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร - stc.ac.th/applications/news_assets/docs/M0101_A1.pdf วิทยาลัย
    - เทคนิคศรีสะเกษ - sisat.ac.th/html/images/document/por-tree.pdf
    - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 - ivenr2.ac.th/?usid=20130005

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=kiat

พี่เกียรติ - ผู้เขียน

ถนัดแฝงตัวตามกระทู้เด็กดี มีความสนใจเป็นล้านเรื่องขึ้นอยู่กับดราม่าขณะนั้น

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#สายอาชีพ #ปริญญาตรีสายอาชีพ #เรียนต่อ #ปวส. #ปวช. ปริญญาสายปฏิบัติการ #ปริญญาสายเทคโนโลยี

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป