(แฟนพันธุ์แท้ฉบับยาก) ทายเพลง Blackpink

โดย: Lovely Tofu

ทายชื่อเพลงจากเนื้อเพลงของวง Blackpink...เล่นเพื่อความสนุกนะคะ

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 17

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ทู บอน แซง กัก แฮ ฮึน ฮัน นัม ดึล ชอ รอม ชัก ฮัน ชอ กึน มด ฮา นี กา
2 ฮา นือ เร พยอ รี รา โด ตา จู เกท ตา มัล แฮ
ชี กา นึน มัน ชี อา นา อี ซึล แต จัล แฮ
3 Oh no นัน อี มี มอล รี วา บอ รยอท นึน กอล
ออ นือ แซ อี โม ดึน เก จัง นัน อี อา นิน กอล
4 นัน นอล แท แค อา นา จวอ ทอ เซ เก
นู กา นอล คา โร แช คา กี ชอ เน แน กา uh
5 อี แด โร จี นา ชี จี มา โย นอ โด นา ชอ รอม นัล อี จึล ซู กา ออบ ตา มยอน
6 นัล นอ เอ เก ทอน จี มยอน นอ นึน นัล กก ชา บา ชวอ
เซ ซัง งึน อู ริล กอก จี โม ทัล เท นี กา
7 ชยอ ดา โบ ดึน มัล ดึน I wanna dance​ /// พิน กัง ทง คา ทึน นี sorry อี เจน คือ จอ แค ชิม นึน โซ รี
8 วอน ฮัล แดน แท นด โก แบดจี /// ชุง โด กึล นอ มอ ซอน อี ซา รัง งึน crack
9 นอล ดัล มึน ดือ ทัน ซึน พึน เมล โร ดี /// มัน มัน ฮัน กอล วอน แฮด ดา มยอน
10 I be the Bonnie and you be my Clyde /// ออ ดู อุน บา มี นัล คา ดู กี จอ เน แน กยอ ทึล ตอ นา จี มา
11 This beat got me feelin’ like /// ซา รัง งึน มา ชี พุล จัง นัน คา ทา ซอ ทา ชี นี กา Eh 
12 ชุม ชู นึน บุล บี ชึน นัล กัม ซา โก โด เน /// ฮัน บอน แฮ จู มยอน ทู บอน แฮ จุล เก โป โป
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป