/>

โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2561 (รอบแรก) []

วิว
โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา
ระยะเวลา 3, 5, 9 สัปดาห์
รุ่น เมษายน 2561 (รอบแรก)

 
      ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) ได้มีการจัดทำโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ให้เยาวชนได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์และเป็นทางเลือกหนึ่งในสังคมไทย โดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ โครงการฯ ยังได้มอบทุนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย เยาวชนอีซีอี. จะต้องเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของชาวต่างชาติตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทยโดยพานักร่วมกับครอบครัวของประเทศนั้นๆ เพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคมของต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

ประเทศที่สามารถเลือกได้

 
ผู้สอบผ่านรอบนี้มีสิทธิ์เลือกเดินทางโครงการนิวซีแลนด์หรือ อังกฤษ 9 สัปดาห์โดยมีค่าใช้จ่ายสมทบดังนี้
    9-WEEK NZ CULTURAL EXCHANGE รับ 20 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายจริงประมาณ 270,000 บาทต่อคน โครงการได้จัดทุนช่วยเหลือบางส่วน ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าใช้จ่ายสมทบเพียง 179,000 บาท
    9-WEEK UK CULTURAL EXCHANGE รับจำนวน 20 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายจริงประมาณ 310,000 บาทต่อคน โครงการได้จัดทุนช่วยเหลือบางส่วน ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าใช้จ่ายสมทบเพียง 189,900 บาท


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะและอุดมศึกษาmอายุตั้งแต่ 11 ปีและไม่เกิน 22 ปี (ข้อสอบแยกตามระดับ) (ประเทศอังกฤษควรมีอายุไม่ต่่ำกว่า 13 ปี/ประเทศแคนาดารับอายุไม่เกิน 18 ปี)
-มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด
-มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
-มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลาง ถึงดีมาก
-มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯได้
 
เวลารับสมัคร: 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560

สถานที่รับสมัคร
1. สมัครโดยตรงที่สำนักงาน ECE เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 690 0375 – 7 โทรสาร 02 691 5199 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยมาด้วยตนเองหรือผู้ปกครองมาแทน หรือ
2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารตามมาพร้อมธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่ายในนาม น.ส.สื่อกัญญา เหมวิมล ไปรษณีย์ปลายทาง สามเสนใน กทม. 10400 และส่งไปที่สำนักงาน ECE โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

วันสอบ: วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 9:00-11:30 น.

สถานที่สอบ:  ส่วนกลาง - สอบที่กรุงเทพฯ โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
                   ต่างจังหวัด - สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

วิชาที่สอบ 1) ภาษาอังกฤษ ข้อสอบแยกตามระดับชั้นคือ มัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวะและอุดมศึกษา
               2) ข้อสอบวัดทักษะความคิดและประสบการณ์ชีวิต (ภาษาไทย)

ประกาศผลสอบ 2 ตุลาคม 2560
 
ดูรายละเอียดโครงการ และดาวน์โหลด ใบสมัครและเอกสารต่างๆ ได้ที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ecethailand.com/th/index.php/3-5-9
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=pizza

พี่พิซซ่า - ผู้เขียน

คอลัมนิสต์ฝ่ายเรียนต่อนอก

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#แลกเปลี่ยน #ระยะสั้น #อังกฤษ #แคนาดา #ออสเตรเลีย #นิวซีแลนด์ #แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?