/>

วิศวฯชีวการแพทย์ ม.มหิดลให้ทุนการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตสู่ระดับนานาชาติ []

วิว

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล
ให้ทุนการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
ระดับนานาชาติ

 
วิศวฯชีวการแพทย์ ม.มหิดลให้ทุนการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตสู่ระดับนานาชาติ

Biomedical Engineering เปิดรับสมัคร !!
ระบบ TCAS รอบที่ 4 Admissions ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562 นี้ !!
สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ https://tcas.mahidol.ac.th/
 
          ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีเป้าหมายให้ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) ในปีการศึกษา 2562 แก่  
          1) นักศึกษารอบ Admission สำหรับผู้ที่มีมากกว่า 21,000 คะแนน จำนวน 3 ทุน
          2) นักศึกษาในรอบอื่นๆ ทุนสำหรับนักศึกษาเรียนดีและมีความจำเป็นต้องการทุนสนับสนุนเพิ่มเติม
 
วิศวฯชีวการแพทย์ ม.มหิดลให้ทุนการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตสู่ระดับนานาชาติ

          หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง 2 สถาบัน ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Strathclyde (มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์) ที่จะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม 2561) เป็นต้นไป เพื่อผลิตบัณฑิตที่มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นเพิ่มบุคลากรและงานวิจัยคุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ระดับโลก โดยมีเป้าหมายให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถจัดการกับปัญหาทั้งทางด้านวิศวกรรมและทางการแพทย์ตามความต้องการของสังคมและประชาคมระหว่างประเทศได้ โดยหลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์เป็นเวลา 2 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี โดยจะเน้นศึกษาบนการทำโครงการและงานวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน ทั้ง 2 สถาบัน มีลักษณะที่โดดเด่น ได้แก่ มีความหลากหลายทางด้านโครงงานและงานวิจัย, มีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง, มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับผู้ประกอบการและธุรกิจ, ความสำเร็จและประวัติศาสตร์อันยาวนานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

          หลักสูตรนี้อาศัยจุดแข็งของ 2 สถาบันคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนารวมถึงการศึกษาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากว่า 15 ปี นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในต่างประเทศที่มีความพร้อมที่จะสามารถร่วมกันสร้างหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมุ่งมั่นพัฒนาศาสตร์ด้านวิศวกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นผลจากการต่อยอดการลงนามความร่วมมือในงาน Symposium Mahidol-Strathclyde โดยมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการออกแบบและผลิตนวัตกรรม การที่ได้จัดทำหลักสูตรร่วมนานาชาติวิศวกรรมศาสตร์ครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างงานวิจัยที่สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์สู่การเป็นผู้ประกอบการและรองรับภาคอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของโลกกว่า 15 ปี นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในต่างประเทศที่มีความพร้อมที่จะสามารถร่วมกันสร้างหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมุ่งมั่นพัฒนาศาสตร์ด้านวิศวกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
 
ติดตามข่าวสารภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล
Facebook: https://www.facebook.com/bmemahidol
Website: https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egbe/
Email: inchalita.suw@gmail.com
โทร 02-4414255
ช่องทางรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา TCAS
https://tcas.mahidol.ac.th/

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#มหิดล #ม.มหิดล #Biomedical Engineering #วิศวกรรมชีวการแพทย์ #วิศวกรรมชีวการแพทย์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป