/>

CAT ร่วมพัฒนาแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา []

วิว

CAT ร่วมพัฒนาแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ IoT Smart Farm ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลาและแรงงานในการดูแล สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและเพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้น                                                        

         นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนางสาวสุรพีร์ สมรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมส่งมอบเทคโนโลยีระบบ IoT Smart Farm อุปกรณ์เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำและความชื้นเพื่อพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จ.สงขลา ซึ่งเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้าน Smart Farm ภายใต้โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” โดยมี ส.ต.ต.สุรศักดิ์ ธนะกฤต ปลัดอำเภอรัตภูมิ และนายจรัสพร ลางคุลเกษตริน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

 

          โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยี IoT เข้าไปพัฒนาภาคการเกษตรท้องถิ่นระดับชุมชนและโรงเรียน พร้อมการพัฒนาแปลงเกษตรเพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนได้สัมผัสและเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยีIoTด้วยการปฏิบัติและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง พร้อมผลักดันให้เด็กนักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีทำการเกษตร 4.0 เพื่อการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ และเพิ่มปริมาณมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนอย่างถาวร

 

          การควบคุมระบบเปิด–ปิดน้ำ  “น้ำ” คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรสวยงามและอุดมสมบูรณ์ได้ตามต้องการ CAT จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมได้จากโทรศัพท์มือถือ ในการเปิด-ปิดน้ำของสปริงเกอร์ ที่ถูกติดตั้งไว้ที่แปลงผัก สั่งการด้วยปลายนิ้ว จากที่ใดก็ได้ สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างเรียลไทม์ การให้น้ำแก่พืชได้ทันเวลาตามที่พืชต้องการ จะช่วยลดความเสียหายจากการขาดน้ำของพืชได้ อีกทั้งยังสร้างความแม่นยำ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

 

          ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ “ความชื้น” คือตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืชผลในแปลงผัก เพราะน้ำในดินจะละลายธาตุอาหารของพืชออกมาให้พืชดูดไปใช้ประโยชน์ ถ้าพืชขาดน้ำจะทำให้การเจริญเติบโตลดลง ส่งผลให้ผลผลิตของพืชลดลง ซึ่งการกำหนดเวลาให้น้ำก็สามารถพิจารณาได้จากปริมาณความชื้นในดินได้ ทาง CAT มีเทคโนโลยีที่สามารถวัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ ที่ส่งสัญญาณเตือนทางแอปพลิเคชัน ทำให้น้องๆ นักเรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหา เลือกชนิดของพืชผักที่สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ในดินแต่ละแบบ ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วผ่านเทคโนโลยี จึงทำให้การทำแปลงเกษตรอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องยาก ใคร ๆ ก็สามารถพัฒนาผลิตผลและคุณภาพของแปลงเกษตรพืชผักสวนครัวของตนเองได้

 

          นอกจากนี้ CAT ยังจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเกษตร 4.0 ในโรงเรียน จนถึงการต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ ที่สอนให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปใช้ในการต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพให้แก่ครอบครัว และชุมชมได้ เพื่อยกระดับศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ชุมชนอื่นๆ โดย โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” ขอเป็นพลังขับเคลื่อนและสนับสนุนเกษตรยุค 4.0 เพื่อการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็ก ๆ และนำผลผลิตที่เหลือไปจำหน่ายเป็นรายได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกด้วย

  
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#CAT #IoT Smart Farm #แปลงเกษตรพืชผักสวนครัว #โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร #CAT เพาะพันธุ์ดี #Smart Farm

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป