ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

8

          สวัสดีครับ น้องๆชาวเด็กดีที่น่ารักทุกคน ข่าวสารทุนการศึกษาในวันนี้ พี่ลาเต้ ก้ได้นำเอาทุนการศึกษา โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ มาฝากกันครับ...ซึ่งรายละเอียดน่าสนใจมากๆ จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปตามอ่านกันเลย...

 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะรับสมัครเยาวชนไทยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2551 จำนวน 27 คนโดยมีระเบียบและวิธีการรับสมัคร ดังนี้
         

คุณสมบัติผู้สมัคร


          1.มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนบ้านของทางราชการ
          2.อายุระหว่าง 18 - 30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2521 – 1 เมษายน 2533)
          3.เป็นโสดทั้งพฤตินัยและนิตินัยและไม่มีพันธะใด ๆ ในระหว่างเข้าโครงการ
          4.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
          5.มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
          6.สามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มในระยะเวลานานได้
          7.สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 – 1 0 สิงหาคม 2551และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้
          8.ไม่อยู่ในระหว่างการขอรับทุนจากแหล่งอื่น และหรือทุนในโครงการอื่นของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
          9.ผู้ที่เคยไปต่างประเทศในโครงการอื่นใดของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ จะต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับประเทศไทยจนถึงวันเปิดรับสมัครจึงจะมีสิทธิ์สมัคร
          10.ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์มาก่อน
         

การยื่นใบสมัคร


          ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น แล้วจึงยื่นใบสมัคร หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
         

หลักฐานประกอบการสมัคร

                   
          1.ใบสมัคร ที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
          2.รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูปถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน โดยติดรูปถ่ายลงในใบสมัครให้เรียบร้อย
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 ชุด (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
          4.สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) หากหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1-3.4 จะไม่รับสมัครและถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบคัดเลือก
         

กำหนดการรับสมัครและการสอบ


          แจกใบสมัครวันนี้ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551
          ยื่นใบสมัครวันนี้ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2551 ณ ป้ายประกาศหน้าหอประชุม สท. และwww.opp.go.thสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00 - 12.00  น.        
      

หมายเหตุ 

  

1. ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาของโครงการ ผู้ที่เดินทางกลับก่อนสิ้นสุดโครงการไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับเอง
          2. ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ จะต้องส่งใบสมัครให้ สท. ภายในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
         

กิจกรรมระหว่างที่อยู่บนเรือ


          -สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
          -กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
          -อภิปรายทางวิชาการตามหัวข้อที่กำหนด 
          -กิจกรรมชมรมต่างฯ ฯลฯ
          -การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
         

ระหว่างที่พำนักในประเทศต่างๆ


          -การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ - การพบปะกับเยาวชนท้องถิ่น
          - งานเลี้ยงต้อนรับ    - การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ
          - การฟังบรรยายทางวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวกับปัญหาระหว่างประเทศ
          - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม - การพักกับครอบครัวเจ้าภาพ
          - การจัดเลี้ยงรับรองบนเรือ   - การเปิดเรือให้เข้าชม
                  

          สถานที่ติดต่อ และรับสมัครกลุ่มประสานงานต่างประเทศ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0- 2255- 5850 – 7 ต่อ 178/179 ในวันและเวลาราชการ
 
 

พี่ลาเต้ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์การศึกษาวันนี้

 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวแอดมิชชั่น
ความคิดเห็น

8

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

8 ความคิดเห็น

 1. #1 เตย
  21 เม.ย. 2551, 18:12 น.
  เกิดวันที่ 11 มีนาคม 33 ไม่ได้หรอค่ะ???


  ตอนนี้ก้ออายุ 18 เหมือนกันค่ะ


  อยากไปจิงๆ ไม่อนุโลมหรอค่ะ??


  มะเคยไปต่างประเทศเรยอ่า
  #1
 2. 21 เม.ย. 2551, 19:26 น.
  ค่าใช้จ่ายเท่ารัยยฮะ
  อยากรู้จิงๆง่า
  #3
 3. #4 000
  21 เม.ย. 2551, 21:08 น.
  ค.ห. 1 ก็ไปได้นี่คะ


  เขาบอกว่า31มีนา21-1เมษา33


  คุณเกิด11มีนา33 ยังไงก็ไปได้อยู่เเล้วนิคะ,
  #4
 4. 22 เม.ย. 2551, 00:11 น.
  นั่นสิคะ

  ไปได้นิ
  #5
 5. #6 SuPerGLUE
  22 เม.ย. 2551, 00:34 น.
  ที่บอกว่าแจกใบสมัครต้้งแต่วันนี้ ถึง 13 พฤษภาคม

  เราจะรับใบสมัครผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างอ่ะคะ พี่ ช่วยตอบที่นะคะ ขอบคุณมากๆคะ
  #6
 6. 22 เม.ย. 2551, 13:05 น.
  อยากไปแต่อายุไม่ถึง 55+
  #7
 7. #8 YIU
  22 เม.ย. 2551, 13:35 น.
  แง่ๆๆๆ

  เกิด 5 เมษาอะคับ เกินมา 4 วัน สมัครได้ปะอะ อยากไปง่า

  เซง
  #8
 8. #9 KilMus
  28 เม.ย. 2551, 13:08 น.
  อยากไปอ่า

  แต่เพิ่ง15เอง

  วิชาอังกิดก้อ่อนมากมาย


  แงแงแงแง อยากไปจัง T^T
  #9

แสดงความคิดเห็น

แม่ไม่ให้เข้าบ้าน พ่อบอกบ้านล็อค, บอมบอมควรใช้อะไรไขประตูบ้านดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .