รู้จักทุน AFS []

Guest
วิว

 

 

AFS

ย่อมาจาก American Field Service เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเยาวชน โดยมีจุดเริ่มต้นจากประเทศสหรัฐอเมริกาในระยะแรกนั้น มีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจุดศูนย์กลาง แต่ปัจจุบันได้เปิดกว้างให้ไปได้หลากหลายประเทศมากขึ้น ทำให้โอกาสในการเรียนรู้นั้นกว้างมากกว่าเดิม

โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทยได้เริ่มขึ้นในปี พ

.. 2505 ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักข่าวสารอเมริกัน หรือ USIS (the U.S. Information Service) เริ่มแรกเป็นการให้ทุนแก่เยาวชนไทยไปศึกษาในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี

ต่อมาประเทศไทยได้เปิดรับอุปถัมภ์นักเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเชิงวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

ต่อมาในปี พ

.. 2513 ได้มีมติให้เอเอฟเอสประเทศไทยเปลี่ยนเป็น "องค์การนานาชาติ" (AFS International Organization ) และมีการพัฒนาขยายโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โดยรวบรวมอาสาสมัครนานาชาติ ให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศอื่นๆด้วย อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนกับออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ละติน-อเมริกา ยุโรป และอีกหลายประเทศ ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ และเพื่อเป็นการยํ้าว่าเอเอฟเอสเป็นองค์การที่เน้นด้านการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ทางองค์การจึงมีมติให้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "AFS International Intercultural Programs " พร้อมกับปรับปรุงโครงสร้างคุณภาพ และมีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากโครงการสำหรับเยาวชน คือจัดโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในเครือสมาชิกด้วยกัน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาและการพัมนาเทคนิคการสอน และยังดำเนินโครงการกระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยได้รับเงินสมทบจากผู้สนับสนุนโครงการ ในรูปแบบบริษัท มูลนิธิ เอกชน และรายบุคคล

การดำเนินโครงการทุกประเภทของเอเอฟเอส จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นการเคลื่อนย้ายชั่วคราวไปสู่สังคมใหม่ที่มีค่านิยม รูปแบบการดำเนินชีวิต และความคิดเห็นที่แตกต่างจากเดิม โดยเชื่อว่าผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ครอบครัวอุปถัมภ์ อาสาสมัคร รวมไปถึงโรงเรียนและชุมชน สามารถพัฒนา เรื่องของทักษะ ทัศนคติ และความรู้ต่าง ๆ อัน จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต

ปัจจุบันนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศไทยได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนบนโลกไซเบอร์ น้องๆ ที่สนใจอยากรู้จักกับ AFS มากขึ้น สามารถเข้าไปได้ที่เว็บบอร์ด AFSer Thailand ได้ที่ http://www.afser.in.th นะจ๊ะ

Year Program 2009:

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
- นานาชาติ ระยะ 1 ปี

Europe                     Asia&Pacific               America                   Africa

- Austria                   - Australia                     - Argentina                - Egypt

- Belgium Flanders     - China                          - Bolivia

- Belgium French       - India                           - Brazil

- Czech Republic        - Japan                          - Canada

- Denmark               - New Zealand                 - Chile

- Finland                  - Costarica

- France                  - Dominican Republic

- Germany               - Guatemala

- Hungary                - Honduras

- Iceland                  - Mexico

- Italy                     - Panama

- Latvia                   - Paraquay

- Nethersland           - Peru

- Norway                - United States

- Protugal               - Venezuala

- Russia

- Spain

- Sweden

- Switzerland

- Turkey

รู้จักทุน AFS กันพอสมควรแล้วนะคะ ไหนใครเคยไปสอบ AFS บ้าง เล่าให้ฟังหน่อยจ้า

พี่ปาล์มขอบคุณภาพประกอบจาก http://americancorner.hu

#ทุน #AFS

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป