ค้นหาทุนเรียนต่อทั่วประเทศ

โปรแกรมช่วยให้ค้นหาทุนเรียนต่อ ใช้งานง่ายแค่คลิก

 • ตอนนี้มีทุนกำลังรับสมัคร 38 ทุน

 • ข้อมูลทุนทั้งหมด (ทุน)10

 • Update (ว/ด/ป)04/02/62

 • มีผู้ค้นหาแล้ว (ครั้ง)3,793,791

 • ตอนนี้มีทุนกำลังรับสมัคร 38 ทุน

 • ข้อมูลทุนทั้งหมด (ทุน)10

 • Update (ว/ด/ป)04/02/62

 • มีผู้ค้นหาแล้ว (ครั้ง)3,793,791

เลือกขอบเขตทุน

บริการแนะนำพื้นที่โฆษณาสุดคุ้ม


เรียงตามอัพเดทล่าสุด

ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ เรียนต่อป.โท-ป.เอก ปีการศึกษา 2020

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

7 มี.ค. 62 -
28 มี.ค. 62เปิดรับ

อีก 7 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • เกษตรศาสตร์

 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

YSEALI Regional Workshop

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

7 มี.ค. 62 -
31 มี.ค. 62เปิดรับ

อีก 10 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 50จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดคอร์สระยะสั้น

YSEALI Professional Fellows Program

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

7 มี.ค. 62 -
30 มี.ค. 62เปิดรับ

อีก 9 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • แลกเปลี่ยน

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดแลกเปลี่ยน

Royal Melbourne Institute of Technology

15 บาท ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
15 พ.ค. 62เปิดรับ

อีก 55 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 • วิทยาศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 1จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

POSCO Asia Fellowship

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

1 มี.ค. 62 -
15 เม.ย. 62เปิดรับ

อีก 25 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • IELTS or TOEFL or TOEIC or TOPIK

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA)

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
18 มี.ค. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

 • ภาษาโปแลนด์

ระดับการศึกษา
 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดคอร์สระยะสั้น

Think Big International Foundation Programme Scholarship

5,000 บาท ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
30 มิ.ย. 62เปิดรับ

อีก 101 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์

 • นิติศาสตร์

 • สังคมศาสตร์

 • more

  • อักษรศาสตร์

  • มนุษยศาสตร์

  • ศิลปศาสตร์

  • อื่นๆ

  • หลักสูตร International Foundation Programme (IFP)

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 10จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

ทุนรัฐบาลเกาหลี KGSP

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
8 มี.ค. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS or TOEIC or TOPIK

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 18จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

Shaanxi Normal University International Student Scholarship

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
10 เม.ย. 62เปิดรับ

อีก 20 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS or HSK

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 20จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

International Scholarships Award 2019/20

300 บาท ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
15 พ.ย. 62เปิดรับ

อีก 239 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก

International Excellence Undergraduate Scholarships

2,000 บาท ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
30 มิ.ย. 62เปิดรับ

อีก 101 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • วิศวกรรมศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์กายภาพ

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 10จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

Global Excellence Scholarships Undergraduate (September) 2019/20

25 บาท ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
31 ต.ค. 62เปิดรับ

อีก 224 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

SCU International Women in STEM Scholarship

5 บาท ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
31 ธ.ค. 62เปิดรับ

อีก 285 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

 • School of Environment Science and Engineering

 • School of Health and Human Sciences

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

DEVELOPING FUTURES SCHOLARSHIPS 2019

3 บาท ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
2 ส.ค. 62เปิดรับ

อีก 134 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • บริหารธุรกิจ

 • เศรษฐศาสตร์

 • อื่นๆ

 • การท่องเที่ยว

 • more

  • การตลาด

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

Sociology Departmental MA Scholarship

5 บาท ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
26 เม.ย. 62เปิดรับ

อีก 36 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

 • สังคมวิทยา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 5จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

ทุนรัฐบาลจีน ป.โท-เอก Fudan University

3,500 บาท ไม่ใช้ผลสอบ

13 ก.พ. 62 -
15 มี.ค. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

ทุนรัฐบาลท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้ Fudan University

3,500 บาท ไม่ใช้ผลสอบ

8 ก.พ. 62 -
15 มี.ค. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์

 • นิติศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์

 • อักษรศาสตร์

 • more

  • มนุษยศาสตร์

  • ศิลปศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

ทุนป.โท University of Turin

9 บาท ใช้ผลสอบ

15 ก.พ. 62 -
14 เม.ย. 62เปิดรับ

อีก 24 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • GRE

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 15จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

ทุนเรียนดีป.ตรี-โท University of Adelaide

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

15 ก.พ. 62 -
30 เม.ย. 62เปิดรับ

อีก 40 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก

ทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับป.ตรี-โท University of York

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

13 ก.พ. 62 -
30 เม.ย. 62เปิดรับ

อีก 40 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 10จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก