ค้นหาทุนเรียนต่อทั่วประเทศ

โปรแกรมช่วยให้ค้นหาทุนเรียนต่อ ใช้งานง่ายแค่คลิก

 • ตอนนี้มีทุนกำลังรับสมัคร 20 ทุน

 • ข้อมูลทุนทั้งหมด (ทุน)10

 • Update (ว/ด/ป)17/04/61

 • มีผู้ค้นหาแล้ว (ครั้ง)3,764,130

 • ตอนนี้มีทุนกำลังรับสมัคร 20 ทุน

 • ข้อมูลทุนทั้งหมด (ทุน)10

 • Update (ว/ด/ป)17/04/61

 • มีผู้ค้นหาแล้ว (ครั้ง)3,764,130

เลือกขอบเขตทุน

บริการแนะนำพื้นที่โฆษณาสุดคุ้ม


เรียงตามอัพเดทล่าสุด

DAAD

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

18 มิ.ย. 61 -
31 ก.ค. 61เปิดรับ

อีก 42 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • นิติศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์

 • Public Policy

 • Development and Governance

 • more

  • Democratic Governance and Civil Society

  • Public Management

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

The Asian Peacebuilders Scholarship

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

18 มิ.ย. 61 -
6 ก.ค. 61เปิดรับ

อีก 17 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • รัฐศาสตร์

 • การเสริมสร้างสันติภาพ

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 30จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

The Future Leader

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

18 มิ.ย. 61 -
30 มิ.ย. 61เปิดรับ

อีก 11 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • บริหารธุรกิจ

 • การจัดการ

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) - ASEAN

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

31 พ.ค. 61 -
30 มิ.ย. 61เปิดรับ

อีก 11 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • วิศวกรรมศาสตร์

 • เกษตรศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์

 • การบริหารการจัดการ

 • more

  • การเมืองการปกครอง

  • ความสัมพันะ์ระหว่างประเทศ

  • นโยบายสาธารณะ

  • อิสลามศึกษา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • IELTS or TOEFL

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

Imperial College Business School

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

31 พ.ค. 61 -
22 มิ.ย. 61เปิดรับ

อีก 3 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • บริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • GMAT or GRE

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

ASEF Young Leaders Summit

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

9 พ.ค. 61 -
20 พ.ค. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • แลกเปลี่ยน

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 150จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดแลกเปลี่ยน

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

4 มิ.ย. 61 -
8 มิ.ย. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • JLPT or EJU

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

4 มิ.ย. 61 -
8 มิ.ย. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • JLPT or EJU

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

Guizhou Provincial Department of Education (GPDE)

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

3 พ.ค. 61 -
30 มิ.ย. 61เปิดรับ

อีก 11 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • HSK

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 1,554จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก

International Freshmen Merit Scholarships

142 บาท ใช้ผลสอบ

3 พ.ค. 61 -
1 ก.ค. 61เปิดรับ

อีก 12 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 • วิทยาศาสตร์

 • สังคมศาสตร์

 • ศึกษาศาสตร์

 • more

  • มนุษยศาสตร์

  • ศิลปะและการออกแบบ

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • SAT or ACT or TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

Half-Fee Academic Excellence Scholarships

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

3 พ.ค. 61 -
4 มิ.ย. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • A-LEVEL

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 10จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก

Ho Chi Minh University of Technology

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

26 เม.ย. 61 -
31 พ.ค. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 17จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

NPU President Scholarship Program

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

26 เม.ย. 61 -
30 มิ.ย. 61เปิดรับ

อีก 11 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS or HSK

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก

Vice-Chancellor’s Scholarship

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

26 เม.ย. 61 -
30 มิ.ย. 61เปิดรับ

อีก 11 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • วิศวกรรมศาสตร์

 • วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

LUISS University

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

20 เม.ย. 61 -
31 พ.ค. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • บริหารธุรกิจ

 • เศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • GMAT or GRE or TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก

University of Groningen

154,000 บาท ไม่ใช้ผลสอบ

20 เม.ย. 61 -
31 พ.ค. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 5จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก

KDI School of Public Policy and Management

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

17 เม.ย. 61 -
24 พ.ค. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • บริหารธุรกิจ

 • Master of Public Policy

 • Master of Development Policy

 • Master of Public Management

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL

 • IELTS or TOEIC

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

Sun Yat-Sen

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

17 เม.ย. 61 -
30 เม.ย. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 • วิทยาศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • HSK

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

Adelaide Scholarships International (ASI)

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

17 เม.ย. 61 -
30 เม.ย. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

Holland Scholarshiop

194,000 บาท ไม่ใช้ผลสอบ

17 เม.ย. 61 -
1 พ.ค. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก