Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ค้นหาทุนเรียนต่อทั่วประเทศ

โปรแกรมช่วยให้ค้นหาทุนเรียนต่อ ใช้งานง่ายแค่คลิก

 • ตอนนี้มีทุนกำลังรับสมัคร 46 ทุน

 • ข้อมูลทุนทั้งหมด (ทุน)-480

 • Update (ว/ด/ป)24/07/66

 • มีผู้ค้นหาแล้ว (ครั้ง)3,892,913

 • ตอนนี้มีทุนกำลังรับสมัคร 46 ทุน

 • ข้อมูลทุนทั้งหมด (ทุน)-480

 • Update (ว/ด/ป)24/07/66

 • มีผู้ค้นหาแล้ว (ครั้ง)3,892,913

เลือกขอบเขตทุน

บริการแนะนำพื้นที่โฆษณาสุดคุ้ม


เรียงตามอัพเดทล่าสุด

ทุน ป.ตรี/โท/เอก "Flinders University" ประเทศออสเตรเลีย ปี 2024 (รอบสอง)

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

22 ก.ย. 66 -
12 เม.ย. 67เปิดรับ

อีก 201 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • พยาบาลศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 • วิทยาศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์

 • more

  • นิติศาสตร์

  • บริหารธุรกิจ

  • ศึกษาศาสตร์

  • มนุษยศาสตร์

  • ศิลปะและการออกแบบ

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุน ป.ตรี/โท/เอก "Flinders University" ประเทศออสเตรเลีย ปี 2024 (รอบแรก)

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

22 ก.ย. 66 -
10 พ.ย. 66เปิดรับ

อีก 47 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • พยาบาลศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 • วิทยาศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์

 • more

  • นิติศาสตร์

  • สังคมศาสตร์

  • บริหารธุรกิจ

  • ศึกษาศาสตร์

  • มนุษยศาสตร์

  • ศิลปะและการออกแบบ

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุน ป.ตรี/โท "University of Suffolk" ประเทศอังกฤษ ปี 2024/25

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

22 ก.ย. 66 -
4 เม.ย. 67เปิดรับ

อีก 193 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • พยาบาลศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 • วิทยาศาสตร์

 • นิติศาสตร์

 • more

  • บริหารธุรกิจ

  • นิเทศศาสตร์

  • ศึกษาศาสตร์

  • อักษรศาสตร์

  • ศิลปะและการออกแบบ

  • สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • อื่นๆ

  • การพัฒนาเกม

  • จิตวิทยา

  • อาชญาวิทยา

  • การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยม "Korean International Program for International Youth" ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2023

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

22 ก.ย. 66 -
12 ต.ค. 66เปิดรับ

อีก 18 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • มัธยม

 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOPIK

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยม "Korean International Program for International Youth" ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2023

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

22 ก.ย. 66 -
12 ต.ค. 66เปิดรับ

อีก 18 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • มัธยม

 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOPIK

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุน ป.โท/เอก "Konkuk University" ประเทศเกาหลีใต้ เทอม Spring 2024

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

18 ก.ย. 66 -
6 ต.ค. 66เปิดรับ

อีก 12 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • แพทยศาสตร์

 • สัตวแพทยศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์

 • more

  • นิติศาสตร์

  • บริหารธุรกิจ

  • เศรษฐศาสตร์

  • ศึกษาศาสตร์

  • อักษรศาสตร์

  • ศิลปะและการออกแบบ

  • ดนตรี

  • สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • อื่นๆ

  • ปรัชญา

  • พาณิชยศาสตร์

  • วิทยาการข้อมูล

  • มรดกโลก

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS or TOPIK

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุน ป.ตรี "University of Technology Sydney" ประเทศออสเตรเลีย ปี 2024

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

2 ต.ค. 66 -
31 ต.ค. 66เปิดรับ

อีก 8 วันเปิดรับ
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 • วิทยาศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์

 • นิติศาสตร์

 • more

  • สังคมศาสตร์

  • บริหารธุรกิจ

  • สื่อสารมวลชน

  • ศึกษาศาสตร์

  • ศิลปะและการออกแบบ

  • อื่นๆ

  • วิทยาการข้อมูล

  • นวัตกรรม

  • คณิตศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ระดับ ป.ตรี "GKS-U" ประจำปี 2024

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

18 ก.ย. 66 -
29 ก.ย. 66เปิดรับ

อีก 5 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุน ป.ตรี/โท "Griffith University" ประเทศออสเตรเลีย ปี 2024 (Trimester 3)

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

13 ก.ย. 66 -
10 ส.ค. 67เปิดรับ

อีก 321 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • แพทยศาสตร์

 • ทันตแพทยศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 • วิทยาศาสตร์

 • more

  • วิศวกรรมศาสตร์

  • นิติศาสตร์

  • ศึกษาศาสตร์

  • มนุษยศาสตร์

  • ศิลปะและการออกแบบ

  • ดนตรี

  • สถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุน ป.ตรี/โท "Griffith University" ประเทศออสเตรเลีย ปี 2024 (Trimester 2)

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

13 ก.ย. 66 -
13 เม.ย. 67เปิดรับ

อีก 202 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • แพทยศาสตร์

 • ทันตแพทยศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 • วิทยาศาสตร์

 • more

  • วิศวกรรมศาสตร์

  • นิติศาสตร์

  • สังคมศาสตร์

  • ศึกษาศาสตร์

  • มนุษยศาสตร์

  • ศิลปะและการออกแบบ

  • ดนตรี

  • สถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุน ป.ตรี/โท "Griffith University" ประเทศออสเตรเลีย ปี 2024 (Trimester 1)

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

13 ก.ย. 66 -
2 ธ.ค. 66เปิดรับ

อีก 69 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • แพทยศาสตร์

 • ทันตแพทยศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 • วิทยาศาสตร์

 • more

  • วิศวกรรมศาสตร์

  • นิติศาสตร์

  • สังคมศาสตร์

  • ศึกษาศาสตร์

  • มนุษยศาสตร์

  • ศิลปะและการออกแบบ

  • ดนตรี

  • สถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุน ป.โท/เอก "Hokkaido University" ประเทศญี่ปุ่น ปี 2024

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

1 ต.ค. 66 -
30 พ.ย. 66เปิดรับ

อีก 7 วันเปิดรับ
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์

 • Data-driven and Hypothesis-driven Science

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุน ป.โท "Chevening Scholarships" ประเทศสหราชอาณาจักร ปี 2024/25

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

12 ก.ย. 66 -
7 พ.ย. 66เปิดรับ

อีก 44 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุน ป.ตรี/โท "The University of Sydney" ประเทศออสเตรเลีย ปี 2024

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

5 ก.ย. 66 -
17 มิ.ย. 67เปิดรับ

อีก 267 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุน ป.ตรี/โท/เอก "Ewha Womans University" ประเทศเกาหลีใต้ เทอม Spring 2024

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

7 ก.ย. 66 -
12 ต.ค. 66เปิดรับ

อีก 18 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • แพทยศาสตร์

 • พยาบาลศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์

 • more

  • สังคมศาสตร์

  • บริหารธุรกิจ

  • ศิลปศาสตร์

  • ศิลปะและการออกแบบ

  • ดนตรี

  • อื่นๆ

  • ปัญญาประดิษฐ์

  • วิเทศศึกษา

  • การกีฬา

  • สหวิทยาการ

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS or TOPIK

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุน ป.ตรี "University of Hyogo" ประเทศญี่ปุ่น เทอม September 2024

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

1 ธ.ค. 66 -
23 ธ.ค. 66เปิดรับ

อีก 68 วันเปิดรับ
สาขาวิชา
 • เศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนแลกเปลี่ยน 'YSEALI Academic Fellowship' ประเทศสหรัฐอเมริกา รอบ Spring 2024

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

31 ส.ค. 66 -
24 ก.ย. 66เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • แลกเปลี่ยน

 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุน ป.โท & หลักสูตรระยะสั้น "DAAD Postgraduate Studies in the Field of the Performing Arts" ประเทศเยอรมนี (Winter 2024/25)

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

31 ส.ค. 66 -
2 พ.ย. 66เปิดรับ

อีก 39 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

 • ศิลปะการแสดง

 • การละคร

 • การกำกับการแสดง

 • more

  • ละครเพลง

  • การออกแบบท่าเต้น

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • ไม่มีค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

่ทุน ป.โท/เอก "GIST" ประเทศเกาหลีใต้ เทอม Spring 2024

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

15 ก.ย. 66 -
13 ต.ค. 66เปิดรับ

อีก 19 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์

 • อื่นๆ

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • more

  • วิศวกรรมเครื่องกล

  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

  • ชีววิทยาศาสตร์

  • ฟิสิกส์

  • เคมี

  • ชีวการแพทย์

  • ปัญญาประดิษฐ์

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS or TOEIC

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุน ป.โท/เอก "University of Cambridge" ประเทศอังกฤษ ปี 2024

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

4 ก.ย. 66 -
4 ม.ค. 67เปิดรับ

อีก 102 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด