ค้นหาทุนเรียนต่อทั่วประเทศ

โปรแกรมช่วยให้ค้นหาทุนเรียนต่อ ใช้งานง่ายแค่คลิก

 • ตอนนี้มีทุนกำลังรับสมัคร 19 ทุน

 • ข้อมูลทุนทั้งหมด (ทุน)-47

 • Update (ว/ด/ป)11/06/62

 • มีผู้ค้นหาแล้ว (ครั้ง)3,798,524

 • ตอนนี้มีทุนกำลังรับสมัคร 19 ทุน

 • ข้อมูลทุนทั้งหมด (ทุน)-47

 • Update (ว/ด/ป)11/06/62

 • มีผู้ค้นหาแล้ว (ครั้ง)3,798,524

เลือกขอบเขตทุน

บริการแนะนำพื้นที่โฆษณาสุดคุ้ม


เรียงตามอัพเดทล่าสุด

Faculty of Engineering Excellence Scholarship (FEES) ป.ตรี-เอก

3,000 บาท ไม่ใช้ผลสอบ

3 พ.ค. 62 -
11 ส.ค. 62เปิดรับ

อีก 56 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • วิศวกรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก

ทุนรายเดือน Dora scholarship สำหรับป.โท ที่ TalTech ประเทศเอสโตเนีย

350 บาท ไม่ใช้ผลสอบ

3 พ.ค. 62 -
10 มิ.ย. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 • วิศวกรรมศาสตร์

 • นิติศาสตร์

 • บริหารธุรกิจ

 • more

  • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • ไม่มีค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

PhD Scholarship in Computational Design (Architecture)

40 บาท ไม่ใช้ผลสอบ

9 เม.ย. 62 -
31 ธ.ค. 62เปิดรับ

อีก 198 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ศิลปะและการออกแบบ

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่น 59

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

1 เม.ย. 62 -
5 มิ.ย. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • แลกเปลี่ยน

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • ไม่มีค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดแลกเปลี่ยน

ทุนป.โท The Lisbon MBA International Full Time

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

10 เม.ย. 62 -
30 ก.ย. 62เปิดรับ

อีก 106 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • บริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา
 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • GMAT

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดคอร์สระยะสั้น

ทุนป.โทด้านศิลปะ ที่ Amsterdam University of the Arts

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

19 เม.ย. 62 -
1 มิ.ย. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ศิลปะและการออกแบบ

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

Vice-Chancellor's International Attainment Scholarship

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

23 เม.ย. 62 -
7 มิ.ย. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 2จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

ทุนแลกเปลี่ยน FALL 2019 YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

25 เม.ย. 62 -
12 พ.ค. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • แลกเปลี่ยน

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 15จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดแลกเปลี่ยน

ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

29 เม.ย. 62 -
2 ส.ค. 62เปิดรับ

อีก 47 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

 • วิจัย

ระดับการศึกษา
 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดคอร์สระยะสั้น

ShinHan Postcard Art Contest ระดับเยาวชน

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

29 เม.ย. 62 -
2 ก.ค. 62เปิดรับ

อีก 16 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • ไม่มีค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 712จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดคอร์สระยะสั้น

ผู้แทนเยาวชนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

30 เม.ย. 62 -
14 มิ.ย. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 2จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดคอร์สระยะสั้น

LET YOUR TALENT SHINE 2019

25 บาท ไม่ใช้ผลสอบ

30 เม.ย. 62 -
8 ส.ค. 62เปิดรับ

อีก 53 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ศิลปะและการออกแบบ

 • อื่นๆ

 • แฟชั่น

ระดับการศึกษา
 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 50จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดคอร์สระยะสั้น

Surrey Hospitality and Tourism Management Prestige Scholarship 2019

5 บาท ใช้ผลสอบ

30 เม.ย. 62 -
31 ธ.ค. 62เปิดรับ

อีก 198 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

 • การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • A-LEVEL or IB

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

IATSS Forum รุ่นที่ 63 และ 64

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

1 เม.ย. 62 -
30 มิ.ย. 62เปิดรับ

อีก 14 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 2จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดคอร์สระยะสั้น

Kemitraan Negara Bekembang (KNB) Scholarship

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

1 เม.ย. 62 -
12 เม.ย. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์

 • สังคมศาสตร์

 • ศึกษาศาสตร์

 • more

  • อักษรศาสตร์

  • มนุษยศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

2019 Tsinghua International Summer School

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

1 เม.ย. 62 -
15 พ.ค. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์

 • อื่นๆ

 • Architecture

 • Creative City

 • more

  • Environment

  • International relations

  • Gender Studies

  • Industry Frontier and Urbanization.

ระดับการศึกษา
 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 200จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดคอร์สระยะสั้น

Strathclyde Prestige Award for Excellence in Business Translation & Interpreting

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

1 เม.ย. 62 -
31 พ.ค. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

 • Professional Translation and Interpretation

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

ทุนอาเซียน, ASEAN Scholarship 2020

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

1 เม.ย. 62 -
12 พ.ค. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • มัธยม

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดมัธยม

Faculty of Law Masters International Scholarship

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

2 เม.ย. 62 -
20 ต.ค. 62เปิดรับ

อีก 126 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • นิติศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

Art Major Asian - Korea National University of Arts

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

2 เม.ย. 62 -
31 พ.ค. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ศิลปศาสตร์

 • Music

 • Dance

 • visual Arts

 • more

  • Drama

  • Film/TV/ Multimedia

  • Korean Traditional Arts

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS or TOEIC or TOPIK

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก