ความคิดเห็น

5

ปฏิทินการรับนักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2550

รายการ วัน/เดิอน/ปี  สถานที่
จำหน่ายใบสมัครและเอกสารการสมัคร  วันที่ 8 มกราคม - วันที่ 10 เมษายน 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับสมัคร
วันที่ 8 มกราคม - วันที่ 10 เมษายน 2550


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประกาศผังที่นั่งสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  วันที่ 25 เมษายน 2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ยื่นใบสมัคร 
สอบความรู้พื้นฐาน

วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ยื่นใบสมัคร
สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบภาคปฏิบัติ)

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2550
 


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ทาง Internet
www.academic.cmru.ac.th
www.lpru.ac.th
www.uru.ac.th
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวเป็นนักศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2550

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.adademic.cmru.ac.th/
@
ความคิดเห็น

5

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

5 ความคิดเห็น

 1. #1 ตั้ม
  8 เม.ย. 2550, 13:18 น.
  ทำไมเว็บเข้ายากจังอ่ะ จะเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครสอบได้ที่ไหนครับ จะสมัครสอบจะต้องเอาไรไปมั่ครับ ตอบผมดดด้วยนะครับ ด่วนหน่อยนะจะหมดเขตแล้ว
  #1
 2. #2 อิกคิว
  22 เม.ย. 2550, 16:11 น.
  คู่มือแอดมิสชั่นส์50 คู่มือ...พิชิต แอดมิสชั่นส์

  โดย มติชน วัน อาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 02:06 น.

  คอลัมน์ วัยทวีนส์
  ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของ การสอบ ที่เกี่ยวข้องกับบรรดา วัยทวีนส์ ทั้งหลาย เพราะ...ใกล้ฤดูกาลสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกแล้ว

  แม้ว่าปีการศึกษา 2550 จะเป็นปีที่สองที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้นำระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือระบบ แอดมิสชั่นส์ มาใช้ในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา แทนระบบเอ็นทรานซ์ก็ตาม

  แต่รับรองว่าความคึกคักไม่แพ้ปีที่แล้วแน่นอน

  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความโกลาหลที่เกิดขึ้นจาก ความผิดพลาดทางเทคนิค ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

  ตั้งแต่กระบวนการรับสมัครทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือ A-NET ที่มีผู้สมัครบางคนสมัครสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนทำให้ระบบการรับสมัครรวน ไปผิดสนามสอบ

  ไปจนถึงกระบวนการประกาศผลการสอบ O-NET และ A-NET ที่ทำให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ต้องประกาศผลสอบถึงหลายครั้งหลายครา ทำให้เกิดความสับสนอลหม่านขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในหมู่นักเรียน พ่อแม่ และผู้ปกครอง

  ร้อนถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ต้องกระโดดเข้ามาช่วยในเรื่องของการตรวจข้อสอบ และประมวลผลใหม่ทั้งหมด

  ดังนั้น เพื่อลดความกังวลใจของนักเรียน และผู้ปกครอง ที่ขะมักเขม้นอยู่กับการเตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่สนามแข่งขันมาเป็นแรมปี โดยที่เป้าหมายของน้องๆ อยู่ที่ คณะ และ มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละคนหมายมั่นปั้นมือที่จะเข้าเรียนต่อเป็นเดิมพัน

  เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับน้องๆ ในการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างมั่นอกมั่นใจยิ่งขึ้น คู่มือแอดมิสชั่นส์50 ฉบับสมบูรณ์ โดย จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ จะมาบอกเล่ารายละเอียดทุกขั้นตอนเกี่ยวกับระบบแอดมิสชั่นส์ให้น้องๆ ผู้ปกครอง ครูแนะแนว และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าใจอย่างง่ายๆ

  ตั้งแต่องค์ประกอบที่ถูกนำมาใช้ในการคัดเลือก, รายละเอียดขององค์ประกอบ และค่าน้ำหนักทั้ง 9 กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ในปีการศึกษา 2550 ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์, กลุ่มสาขาเกษตร, กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจฯ, กลุ่มสาขาครุศาสตร์ฯ, กลุ่มสาขาศิลปกรรมฯ และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ในรูปแบบตาราง ดูเข้าใจง่าย

  คู่มือแอดมิสชั่นส์50 เล่มนี้ ยังมีเนื้อหาที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครูแนะแนว ฯลฯ อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ข้อสอบ O-NET และ A-NET ที่ใช้ในการสอบเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ที่ได้รับอนุญาตจาก สทศ.ให้เผยแพร่ ซึ่งน้องๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการทำข้อสอบ O-NET และ A-NET ในการสอบช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2550

  หรือข้อมูล เจาะลึกแนวข้อสอบ O-NET และ A-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมตัวอย่างข้อสอบทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็น ทางลัด ให้น้องๆ ในการเตรียมตัวอ่านหนังสือ และเตรียมตัวเตรียมใจในการทำข้อสอบ O-NET และ A-NET ได้เป็นอย่างดี

  คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในระบบแอดมิสชั่นส์ ปีการศึกษา 2549 ที่น้องๆ อยากทราบกันมากๆ เพราะสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกอันดับคณะ และมหาวิทยาลัย ในการสมัครแอดมิสชั่นส์ช่วงเดือนเมษายน 2550 ซึ่งจะช่วย เพิ่มโอกาส ในการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝันได้อีกด้วย

  20 อันดับคณะ/สาขายอดนิยมในปีการศึกษา 2549 ก็จะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ทำให้น้องๆ รับรู้รับทราบว่าคณะใด หรือสาขาไหน เป็นที่นิยมสูงสุด หรือมีผู้สมัครจำนวนมาก ทำให้ส่วนการแข่งขันในสาขาเหล่านั้นค่อนข้างสูง น้องๆ ก็อาจเลี่ยงไปเลือกสาขาอื่นๆ ที่มีผู้สนใจน้อยกว่า เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองได้มากขึ้น

  และ การจัด 50 อันดับมหาวิทยาลัยไทยด้านการเรียนการสอน และ 50 อันดับมหาวิทยาลัยไทยด้านการวิจัย ที่จัดอันดับโดย สกอ. ก็เป็นอีกข้อมูลที่น้องๆ และผู้ปกครองสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกเรียนต่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะได้รู้ว่าคณะ หรือมหาวิทยาลัยที่เราหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ มีคุณภาพอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศหรือไม่

  พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์พิเศษ ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรักษาการประธานกรรมการบริหาร สทศ. ซึ่งรับเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคู่มือแอดมิสชั่นส์50 ฉบับสมบูรณ์ จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับระบบแอดมิสชั่นส์ ความพร้อม การเตรียมการจัดสอบ O-NET และ A-NET พร้อมให้คำแนะนำกับน้องๆ นักเรียน และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเลือกคณะ และมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิสชั่นส์

  โปรดพลิกอ่าน หากไม่อยากพลาดโอกาสเข้าเรียนในคณะ หรือมหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังตั้งใจไว้
  หน้า 20


  อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่

  #2
 3. #4 som_o
  29 ธ.ค. 2551, 12:33 น.
  ประกาศผลโควต้าเรียนดูที่ไหนอ่ะ
  #4
 4. #5 Narakkj
  2 เม.ย. 2552, 13:37 น.
  อยากรู้ว่าคะแนนสอบ o-Net และ A-Net จะออกเมื่อรัย และเมื่อได้คะแนนแล้วเราจะต้องทำอย่างรัยต่อ เวลาที่ยื่นจะต้องยื่นที่ไหน เมื่อรัย และทำอย่างรัย ช่วยบอกหน่อย
  #5
 5. #6 นุชจิรา ปิงวงค์
  16 ก.ย. 2553, 09:01 น.
  หนูยังไม่ได้สมัครเลยค่ะ

  ทำไงดีค่ะ

  หนูอยากเรียนตรงนี้จริงๆค่ะ

  เฮ้อหนูเครียดอีกแล้ววววววววว

  แย่จังงงงงงงงงงง

  จะไปสมัครได้อีกตอนไหนค่ะ^o^

  ตอบกลับให้หนูหน่อยน่ะค่ะ
  #6

แสดงความคิดเห็น

เรามาเล่นกันเถอะ มาเล่นกันเถอะ, อยากเล่นต้องกดปุ่มเพลย์ ปุ่มเพลย์ปุ่มไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .