ความคิดเห็น

15

จำนวนแชร์
81

     มาอีกหนึ่งโรงเรียนชายล้วน ที่มีประกาศรับสมัครออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ สำหรับน้องๆ หนุ่มๆ ชาว Dek-D.com คนไหนที่รอคอย วันนี้พี่แนนมีอัพเดทการรับสมัครจากโรงเรียนชายล้วนชื่อดังมาฝากกัน

     
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งแบบพื้นที่บริการ สอบเข้า และความสามารถพิเศษค่ะ ซึ่งรับจำนวนไม่มาก หากอยากเข้าเรียนต่อที่นี่ ต้องรีบมาดูค่ะ!!

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัคร ม.1+ม.4 ปี 56


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

     รับนักเรียน จำนวน 324 คน แบ่งเป็น 3 ประเภท 

     1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 160 คน
     2) นักเรียนทั่วไปจากการสอบคัดเลือก จำนวน 160 คน
     3) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน 4 คน

คุณสมบัติทั่วไป

     1.สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 หรือเทียบเท่า
     2.ไม่จำกัดอายุ
     3.เพศชาย
     4.เป็นโสด

 ประเภทการรับสมัคร 

1.นักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O - NET

     พื้นที่บริการ - เขตพระนคร เฉพาะแขวงวังบูรพาภิรมย์ และแขวงสำราญราษฎร์

     คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนพื้นที่บริการ

     * นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านที่มีหลักฐานสิทธิอยู่อาศัยชัดเจนอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และจะต้องมีหลักฐานแสดงวันที่ เดือน ปีของการเริ่มต้นเป็นเจ้าบ้าน

     ใบสมัครเปิดให้แจ้งความจำนงทางเว็บไซต์ที่ http://samak.sk.ac.th หรือทาง www.sk.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ วันที่ 4 มี.ค.- 18 มี.ค. 2556

รับสมัคร
     วันที่ 14 มีนาคม - 18 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก
     วันที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประกาศผลและรายงานตัว
     วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.

มอบตัว
     วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.2.นักเรียนประเภททั่วไป ใช้คะแนนจากข้อสอบของโรงเรียน และใช้คะแนน O - NET

    ใบสมัครเปิดให้แจ้งความจำนงทางเว็บไซต์ที่ http://samak.sk.ac.th หรือทาง www.sk.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ วันที่ 4 มี.ค. - 18 มี.ค. 2556

รับสมัคร
     วันที่ 14 มีนาคม – 18 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก
     วันที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประกาศผลและรายงานตัว
     วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.

มอบตัว
     วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัคร ม.1+ม.4 ปี 56

3.นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

     3.1 มีความสามารถพิเศษกีฬาว่ายน้ำ จำนวน 2 คน
     3.2 มีความสามารถพิเศษดนตรีไทย จำนวน 2 คน
         - ระนาดเอก จำนวน 1 คน
         - ฆ้องวง จำนวน 1 คน

     ใบสมัครเปิดให้แจ้งความจำนงทางเว็บไซต์ที่ http://samak.sk.ac.th หรือทาง www.sk.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ วันที่ 4 มี.ค. - 15 มี.ค. 2556

รับสมัคร
     วันที่ 14 มีนาคม - 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น.

คัดเลือก
     วันที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. (รายงานตัว เวลา 08.00 – 09.00 น. คัดเลือกภาคปฏิบัติ เวลา 09.00 น.)

ประกาศผลและรายงานตัว
     วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.

มอบตัว
     วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.


     รายละเอียดการรับสมัครระดับชั้น ม.1   คลิกที่นี่ 


ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัคร ม.1+ม.4 ปี 56


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

     1.โครงสร้างภาษาจีน จำนวน 15 คน
     2.โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส จำนวน 15 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 หรือเทียบเท่า
     โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และคะแนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ 2.75
     2.ไม่จำกัดอายุ
     3.เพศชาย
     4.เป็นโสด


 การรับสมัคร 

     ใบสมัครเปิดให้แจ้งความจำนงทางเว็บไซต์ที่ http://samak.sk.ac.th หรือทาง www.sk.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ วันที่ 4 มี.ค.- 18 มี.ค. 2556

รับสมัคร
     วันที่ 14 มีนาคม - 18 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก
     วันที่ 24 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ประกาศผล
     วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.

รายงานตัว
     วันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.

มอบตัว
     วันที 7 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.

     รายละเอียดการรับสมัครระดับชั้น ม.4   คลิกที่นี่  

     รายละเอียดการรับสมัคร และอัพเดทการสมัคร สามารถเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ www.sk.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-2255605-8 ต่อ 612,613 และ 614 ค่ะ


     โรงเรียนนี้พี่แนนได้เคยเข้าไปแอบดูน้องๆ มาครั้งหนึ่ง เพราะได้ไปตามติดชีวิตเด็กแอดมิชชั่น นั่นก็คือ กัปตันพีแห่งโครงการ BRAND'S Admission Reality ปี 4 ที่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นศิษย์เก่าไปแล้ว  ฮ่าๆ  บรรยากาศในโรงเรียนก็คึกคักตามแบบชายล้วน สนุกดีค่ะ น้องๆ Dek-D.com คนไหนสนใจ อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปสมัครกันนะคะ!!

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัคร ม.1+ม.4 ปี 56
ข้อมูลอ้างอิง : www.sk.ac.th

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน การศึกษา > สอบเข้า ม.1 ม.4
ความคิดเห็น

15

จำนวนแชร์
81

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

15 ความคิดเห็น

 1. 17 มี.ค. 2556, 13:17 น.
  เราชอบผู้ชายโรงเรียนนี้ ><  #โดนถีบออกจากกระทู้
  #1
 2. สวนกุหลาบนนท์ก็ต้องการนร.ใหม่เหมือนกัน -.,-

  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 17 มีนาคม 2556 / 19:41
  #2
 3. #3 osk
  17 มี.ค. 2556, 21:23 น.
  OSK !!
  #3
 4. 22 พ.ค. 2556, 22:38 น.
  ลองดูหนังสือวิทย์เล่มนี้นะคะ คนเขียนเป็นรุ่นพี่สายวิทย์ และตอนนี้ติดหมอแล้วคะ นะจะช่วยได้มากเรยนะคะ

  https://www.facebook.com/TUmWIT.MAN

  #4
 5. #5 miraya
  23 พ.ค. 2556, 12:27 น.
  อยากได้คำตอบหน่อยจ้า ลูกชายอยากเข้า ม.1 ปีหน้า

  1.กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบทุกที่ ใช้ข้อสอบเหมือนกันมั๊ยค๊ะ

  2.ข้อสอบออกโดยใครค๊ะ (สถาบัน)

  3.ข้อสอบ EP สอบภาคภาษาไทย ยกเว้นวิชาอังกฤษ ใช่มั๊ยค๊ะ

  -- ขอบคุณค่ะ --
  #5
 6. #6 แม่แมว
  26 มิ.ย. 2556, 08:14 น.
  ไม่ทราบว่าต้องเสียค่าบำรุงก่อนเข้าเท่าไหร่ค่ะ
  #6
 7. #7 thanapon-tingly
  14 ต.ค. 2556, 15:31 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ม.4เขาไม่รับห้องวิทย์หรอคับ TT
  #7
 8. #8 นกน้อยทำรัง
  17 ต.ค. 2556, 22:24 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  กอปลงในเวิร์ดไม่ได้ T^T
  #8
 9. 24 ก.ย. 2557, 11:22 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  โรงเรียนมีหอพักให้ปะครับ

  #9
 10. #10 Miw
  28 ต.ค. 2557, 13:30 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  อยากเข้าสวนกุหลาบทำไงคร๊
  #10
 11. #11 ชื่อเดิมดีเเล้ว
  9 พ.ย. 2557, 09:18 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  2557 รับ กี่คนงะ - -
  #11
 12. #12 อัสมา
  3 มี.ค. 2558, 15:19 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ขอสอบถามหน่อยนะค่ะ ว่าจะรับเด็กกลางขันหรือป่าวค่ะ
  #บังเอฺิญน้องอยากจะเข้าค่ะ
  #12
 13. #13 สำราญ
  24 ธ.ค. 2558, 12:56 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ช่วยบอกที่ครับ ภาคเรียนที่แล้ว ปิดเทอม - เปิดเทอม วันที่ เท่าไหร่ครับ
  #13
 14. #14 ณิชกุล
  12 ม.ค. 2559, 17:57 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  อยากดูของปี59อะคะ ต้องดูตรงไหนอะคะ หนูจะดูรายละเอียดอะคะ(บอกหน่อยนะคะ)
  #14
 15. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยทีมงาน

แสดงความคิดเห็น

บอมบอมอยากถ่ายรูปจัง, ใช้อะไรถ่ายดีนะ (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .