ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

23

สวัสดีครับ.....กลับมาพบกับเตรียมความพร้อมแอดมิชชั่น ปี 2551 สัปดาห์ที่ 2 แล้วนะครับ.....โดย พี่ลาเต้ ยังคงนั่งประจำการตรงนี้เช่นเคย ครับ.......สัปดาห์ที่ผ่านมา พี่ลาเต้ ได้รับอีเมล์ ข้อสงสัยจากน้องๆ หลายฉบับครับ......ซึ่งเป็นคำถามที่ล้วนน่าสนใจมากเลยครับ......พี่ลาเต้ เลยคิดว่าจะนำคำถามต่างๆที่น้องๆได้ถามมานั้นมาตอบกับสดๆ ในคอลัมน์เตรียมความพร้อมแอดมิชชั่นปี 2551 นี้เลยครับ......เพราะคำถามของคนๆเดียวอาจจะให้คำตอบแก่คนอื่นๆได้อีกมายมายเลยหละครับ........แต่ก่อนอื่นวันนี้ พี่ลาเต้ มีแนวข้อสอบ O-NET มาฝากกันครับ

 

แนวข้อสอบ O-NET ประจำปี 2550 (สอบวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2551)

การสอบ O-NET ในปีการศึกษานี้เท่าที่ทราบกันดีนะครับว่า มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนรายวิชา จาก 5 กลุ่มสาระวิชา เป็น 8 กลุ่มสาระวิชา ซึ่งเนื้อหานั้นจะเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ซึ่งก็คือบทเรียนที่น้องๆกำลังเรียนกันอยู่นี่แหละครับ ส่วนแนวเนื้อหาที่ พี่ลาเต้ นำมาฝากกันในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทาง สทศ. ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาให้ชาว “เด็กดี” ครับ ซึ่งแนวเนื้อหาก็มีดังนี้ครับ

 

1.  วิชาภาษาไทย

- การเขียน

- การอ่าน

- การฟัง , การดู , การพูด

- หลักการใช้ภาษา

                                - วรรณคดี และวรรณกรรม

                2.  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                                - ศาสนา  ศีลธรรม และจริยธรรม

                                - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

                                - เศรษฐศาสตร์

                                - ประวัติศาสตร์

                                - ภูมิศาสตร์

                3.  วิชาภาษาต่างประเทศ

                                - ภาษาเพื่อการสื่อสาร

                                - ภาษาและวัฒนธรรม

                                - ภาษาความสัมพันธ์กับกลุ่สาระการเรียนรู้อื่นๆ

                                - ภาษากับความสัมพันธ์ และชุมชนโลก

                4.  วิชาคณิตศาสตร์

                                - จำนวนและการดำเนินการ

                                - การวัด

                                - เรขาคณิต

                                - พืชคณิต

                                - การวิเคระห์ข้อมูลและการน่าจะเป็น

                                - ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                5.  วิชาวิทยาศาสตร์

                                - สิ่งมีชีวิต และกระบวนการดำรงชีวิต

                                - ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

                                - สาร และสมบัติของสาร

                                - แรง และการเคลื่อนที่

                                - พลังงาน

                                - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

                                - ดาราศาสตร์ และอวกาศ

                                - ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                6.  วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา

                                - การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

                                - ชีวิตและครอบครัว

                                - การขับเคลื่อน การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล

                                - การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค

                                - ความปลอดภัยในชีวิต

                7.  วิชาศิลปะ

                                - กลุ่มทัศนศิลป์

                                                - เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าทางทัศนศิลป์ที่เป็นประโยชน์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

                                - กลุ่มดนตรี

                                                - เข้าใจดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

                                                - เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

                                - กลุ่มนาฏศิลป์

                                                - เข้าใจนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อนาฏศิลป์อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

                                                - เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

                8.  วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

                                - การดำรงชีวิตและครอบครัว

                                - การอาชีพ

                                - การออกแบบและเทคโนโลยี

                                - เทคโนโลยีสารสนเทศ

               

                เป็นยังไงกันบ้างครับ.....เตรียมตัวกันถูกทางหรือเปล่าเอ่ย.....อย่าลืมที่ พี่ลาเต้ เคยบอกไปนะครับ ข้อสอบจะเน้นการคิด การวิเคราะห์ การตีความ จะไม่เน้นการท่องจำครับ

               

                เรามาต่อกันที่ข้อสงสัยต่างๆที่น้องๆ ส่งมาหาให้ พี่ลาเต้ ทาง latae@dek-d.com กันนะครับ ซึ่งก็ส่งเข้ามากันมายมายเลย....แต่ไม่ต้องห่วงครับ พี่ลาเต้ สัญญาว่าจะตอบทุกฉบับแน่นอน แต่ถ้าฉบับไหนมีคำถามที่น่าสนใจและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนคนอื่นๆ พี่ลาเต้ ขออนุญาตนำมาตอบในคอลัมน์ “เตรียมความพร้อมสู่แอดมิชชั่น ปี 2551” นี้นะครับ

 

คำถามแอดมิชชั่น

                วันนี้ พี่ลาเต้ เลือกจดหมายของน้องแบงค์ครับ เป็นเด็กหนุ่มหน้าใสจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  น้องแบงค์เล่ามาว่า ตอนนี้เรียนเรียนอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต สนใจที่จะสอบแอดมิชชั่นเข้าคณะนิเทศศาสตร์  ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงถาม พี่ลาเต้ มาว่า

1.       อยากทราบว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

2.       คณะนิเทศศาสตร์ มีสอบตรงหรือไม่

3.       นิเทศศาสตร์มีการเรียนการสอนอย่างไร

4.       เด็กสายวิทย์จะเรียนได้หรือเปล่า

5.       จบไปแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

 

คำตอบแอดมิชชั่น

1. การสอบแอดมิชชั่น เข้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการสอบเพียง O-NET (8 วิชา)  ครับ ซึ่งจะไม่มีการสอบ A-NET หรือวิชาความถนัด โดยการยื่นคะแนนนั้นสามารถยื่นได้ 3 รูปแบบ คือ

                - รูปแบบที่ 1 ยื่นคะแนน O-NET พร้อมค่าGPRX วิชาไทย , สังคม , ต่างประเทศ ,ศิลปะ

                - รูปแบบที่ 2 ยื่นคะแนน O-NET พร้อมค่าGPRX วิชาไทย , สังคม , คณิต ,ศิลปะ

                - รูปแบบที่ 3 ยื่นคะแนน O-NET พร้อมค่าGPRX วิชาไทย , สังคม , วิทย์ ,ศิลปะ

2. นิเทศฯ จุฬาฯ มีการสอบตรงครับ รับประมาณ 150 คน ตามรายละเอียดได้ประมาณเดือนตุลาคม

3. นิเทศฯ จุฬาฯ เปิดสอนเฉพาะภาคปกติครับ เรียน 4 ปี มีทั้งหลักสูตรภาษาไทย และนานาชาติ โดยมี 7 สาขาวิชาเอกให้เลือกเรียนตามความถนัด คือ วารสารสนเทศ , สื่อสารมวลชน , ประชาสัมพันธ์ , โฆษณา , ภาพยนตร์และภาพนิ่ง , วาทวิทยา และสื่อสารการแสดง โดยในช่วงแรกจะยังไม่เลือกเอก และให้เรียนรวมกันไปก่อน หลังจากนั้นก็จะมาเลือกตามาขาวิชาเอกที่เราสนใจครับ

4. ได้ครับ คณะนิเทศศาสตร์(ทุกมหาวิทยาลัย)รับนักศึกษา ทุกแผนการเรียน รวมถึงสายอาชีพด้วย

                5. จบไปแล้วสามารถทำงานได้กว้างขวางมากครับ โดย พี่ลาเต้ จะแยกตามสาขาวิชาเอกนะครับ

                                - วารสารสนเทศ  นักข่าวนสพ. , นักข่าวออนไลน์ , นักเขียน , คอลัมนิสต์ , ช่างภาพ

                                - สื่อสารมวลชน  นักข่าววิทยุ , นักข่าวทีวี , นักจัดรายการ , ตัดต่อ , โปรดิวเซอร์

                                - ประชาสัมพันธ์  นักประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่วางแผน , สื่อสารองค์กร , ประสานงาน

                                - โฆษณา  ครีเอทีฟ , เอเจนซี่ , นักออกแบบ , เจ้าหน้าที่กราฟิก , เจ้าหน้าที่แอนนิเมชั่น

                                - ภาพนิ่งภาพยนตร์  ผู้กำกับ , ช่างภาพ , ตัดต่อ , โปรดิวเซอร์ , โครโปรแกรม

                                - วาทวิทยา นักพูด , นักประชาสัมพันธ์ , สื่อสารองค์กร , พิธีกร , นักจัดรายการ

                                - สื่อสารการแสดง  นักแสดง , แอคติ้งโค๊ต(ครูสอนการแสดง) , ผู้กำกับ , พิธีกร

 

สัปดาห์ที่ 2 นี้ข้อมูลแน่นจังเลยนะครับ.....น้องอย่างเพิ่งลายตาไปกันก่อนหละครับ......สุดท้ายวันนี้ พี่ลาเต้ ขอลาไปพร้อมกับภาพงานวันรับน้องใหม่ ที่น่ารักๆของชาวม.เกษตรฯ บางเขน ครับ.....แล้วเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าครับ.....บาย.......

 

ความคิดเห็น

23

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

23 ความคิดเห็น

 1. #1 แบงค์
  14 ก.ค. 2550, 00:27 น.
  ขอบคุณมากครับ
  #1
 2. #2 สายใจ ใยสวาท
  14 ก.ค. 2550, 08:53 น.
  ขอบคุณคับ พี่ลาเต้
  #2
 3. 14 ก.ค. 2550, 22:32 น.


  ขอบคุณมากมาย

  #3
 4. #4 mamoomo
  15 ก.ค. 2550, 15:11 น.
  พี่ลาเต้ ถ้าอยากเข้าบัญชีบริหารจะต้องยื่นโอเน็ททั้ง 8 วิชาอ๊ะปะ
  ไม่อยากเสียเวลาไปอ่านถ้าไม่ได้ใช้สอบอะคับ
  #4
 5. #5 ปอย
  15 ก.ค. 2550, 21:01 น.
  ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
  #5
 6. 21 ก.ค. 2550, 10:47 น.

  ค่ะ  รับทราบ  และขอบคุณค่ะ

  #6
 7. 26 ก.ค. 2550, 19:04 น.
  ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะเรียนอะไรดีตอนนี้เรียนอยู่ม.5
  แล้วอ่ะ
  #7
 8. #8 pawaE
  29 ก.ค. 2550, 19:21 น.
  ขอบคุณค่ะพี่ลาเต้

  พี่ จะสอบวิชาเฉพาะแล้วอ่ะค่ะ
  เครียดจัง
  อยากเป็นหมอมากๆๆเลย
  มันเครียดจน อ่านไม่ถูกเลยอ่ะค่ะ(อ่านไม่ถูกจริงๆ)
  สอบตรงก็ใกล้เข้ามาแล้ว เล็งๆไว้อยู่หลายอัน
  ไปสอบสมาร์ทวันมา ก็ลองสอบเอาไว้อ่ะค่ะ แต่ก็หวังเหมือนกัน ก็อยากให้ได้ เราจะได้มีไรรับประกันหน่อย
  กลัวว่า เราจะทำไม่ได้ เมื่อถึงเวลาสอบจริงๆ
  กลัวเราจะฝันสูงไปหน่อย
  และก็ต้องขออภัยที่มาระบายในนี้นะคะ
  #8
 9. #9 แพตตี้
  18 ส.ค. 2550, 18:12 น.
  ขอบคุณมากมายค่ะ พี่ลาเต้
  #9
 10. #10 แพตตี้
  18 ส.ค. 2550, 18:12 น.
  ขอบคุณมากมายค่ะ พี่ลาเต้
  #10
 11. #11 noodang
  18 ส.ค. 2550, 19:08 น.
  ถ้าอยากเรียนหมอแล้วจะต้องซื้อหนังสือเฉพาะทางแพทย์มาอ่าน อยากรู้ว่ามีส่วนช่วยมากน้อยแค่ใหนค่ะ
  #11
 12. #12 l2esnet
  18 ส.ค. 2550, 19:24 น.
  ขอบคุณมากคับพี่ ลาเต้
  #12
 13. 19 ส.ค. 2550, 18:33 น.
  ขอบคุณค่า
  #13
 14. #14 เจ้าหญิงฟีโอน่า
  20 ส.ค. 2550, 20:42 น.
  ขอบคุณมากๆๆ ค่ะสำหรับข้อมูล หนูจะเอ็นให้ติดจุฬาให้ได้
  #14
 15. #15 ddd
  7 ก.ย. 2550, 12:49 น.
  ปีที่แล้วได้ข่าวว่าไม่เน้นท่องจำเหมือนกัน

  แต่วิทย์ ONET นี่แบบว่าอะนะ - -"
  #15
 16. 13 ก.ย. 2550, 19:49 น.

  จากเด็กซิ่ลนะคับ แล้วเด็กซิ่ลจะมีโอกาส สอบ โอเน็ต วิชาที่ 6-8 ป่าว คับ

  #16
 17. #17 เด็กหลังห้อง
  20 ธ.ค. 2550, 12:23 น.
  เรียน ปวช.สอบได้เปล่า
  #17
 18. #18 กลิ่นร่ำ ขันตีตอง
  28 ม.ค. 2551, 20:20 น.
  อยากทราบความเป็นมาของ A-NET ค่ะ และตัวอย่างข้อสอบค่ะ
  #18
 19. #20 ปดิวรัดา
  3 ส.ค. 2551, 09:51 น.
  อยากสอบติดจุฬาจังค่ะ
  #20
 20. #21 มอคค่า
  3 ก.ย. 2551, 18:07 น.
  เออดีพะ
  #21
 21. #22 kawaigirl
  11 ก.พ. 2552, 17:27 น.
  ขอบคุณค่ะ
  #22
 22. #23 sutiwat
  26 ก.พ. 2552, 05:45 น.
  ก็อยากให้ได้ เราจะได้มีไรรับประกันหน่อย กลัวว่า เราจะทำไม่ได้ เมื่อถึงเวลาสอบจริงๆ กลัวเราจะฝันสูงไปหน่อย
  #23
 23. #25 444
  12 ม.ค. 2553, 00:05 น.
  ขอบคุณ นะคะ สู้ต่อไปปปปปป ^^
  #25

แสดงความคิดเห็น

ยิ้มค่อยๆ แค่เธอยิ้มค่อยๆ, ยิ้มคือหน้าไหน? ช่วยยิ้มให้ดูหน่อย :) (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .