/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

เช็คด่วน!! คณะที่ปรับสัดส่วนใหม่ (เทียบคะแนนปีก่อนไม่ได้) []

วิว


          สวัสดีค่ะน้อง ๆ เด็กแอดฯ 56 ทุกคน นับวันรอกันแล้วซินะคะสำหรับการเลือกคณะที่จะเปิดวันที่ 11-21 เมษายน นี้ บอกเลยว่าใกล้ถึงปลายทางเต็มทีแล้ว 1 ปีที่ผ่านมาเราเหนื่อยมามากกับการสอบเพื่อที่จะเข้าคณะในฝัน

          มั่นใจเลยว่าช่วงนี้น้อง ๆ คงวุ่นวายกับคะแนนตัวเองอยู่ บางคนเทียบเเล้วเทียบอีกก็ได้คะแนนแสนจะน้อยนิดเหลือเกิน ทำยังไงก็ไม่ติดคณะในฝันแน่ ๆ แต่ว่า!! ช้าก่อน ปีนี้
มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนคะแนนในบางคณะ ซึ่งหมายความว่าน้อง ๆ จะไม่สามารถใช้คะแนนปีที่แล้วเทียบได้นะคะ เพราะเกณฑ์คะแนนไม่เหมือนกัน โดยกลุ่มคณะที่เปลี่ยนมีดังนี้ค่ะ > จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ GAT 20% PAT 2 30%  GAT 10% PAT 2 40%
คณะครุศาสตร์ (เลือกสอบคณิตศาสตร์) GAT 20% PAT 5 30% GAT 10% PAT 1 20% PAT 5 20%
คณะครุศาสตร์ (เลือกสอบวิทยาศาสตร์) GAT 20% PAT 5 30% GAT 10% PAT 2 20% PAT 5 20%
คณะครุศาสตร์ (เลือกสอบภาษา) GAT 20% PAT 5 30% GAT 10% PAT 5 20%PAT 7 20%
คณะอักษรศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะนิเทศศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะนิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%   
 > มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะเกษตร (ทุกสาขา บางเขน,กำแพงแสน) GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะประมง และ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ประมง) กำแพงแสน GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะมนุษยศาสตร์ (ปรัญชาและศาสนา) GAT 40% PAT 1 10% GAT 50%
คณะมนุษยศาสตร์
(สาขาฝรั่งเศส,เยอรมัน,ญี่ปุ่น,จีน)
GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะมนุษยศาสตร์ (การท่องเที่ยว - เลือกสอบภาษา) GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะมนุษยศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะมนุษยศาสตร์
(สื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษา รูปแบบที่ 2)
GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะวนศาสตร์ GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะสังคมศาสตร์
(เลือกสอบคณิต ภาคปกติและภาคพิเศษ)
- สาขาประวัติศาสตร์
- นิติศาสตร์
GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะสังคมศาสตร์
(เลือกสอบภาษา ภาคปกติและภาคพิเศษ)
- สาขาประวัติศาสตร์       
- สาขาการปกครอง      
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์    
- สาขาบริหารงานยุติธรรมฯ
- สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- นิติศาสตร์
GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะสังคมศาสตร์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - เลือกสอบคณิต) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะสังคมศาสตร์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - เลือกสอบภาษา) GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การจัดการเรียนรู้
(แบบที่ 1) สาขาคณิตศาสตร์
- GAT 10% PAT 5 20%
         PAT 1 20%          
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การจัดการเรียนรู้
(แบบที่ 2) สาขาวิทยาศาสตร์
- GAT 10% PAT 5 20%
PAT 2 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ กำแพงแสน ภาคปกติและภาคพิเศษ)
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ กำแพงแสน ภาคปกติและภาคพิเศษ)
GAT 50% GAT 30% PAT 1 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แบบที่ 2
(ภาษาอังกฤษ กำแพงแสน ภาคปกติและภาคพิเศษ)
-  GAT 30% PAT 7 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ กำแพงแสน ภาคปกติและภาคพิเศษ)
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(คณิตศาสตร์ประยุกต์ กำแพงแสน)
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แบบที่ 2
(การจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน ภาคปกติและภาคพิเศษ)
- GAT 40% PAT 7 10%
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) สกลนคร
GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ) สกลนคร
- GAT 30% PAT 7 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (การเงิน) สกลนคร - GAT 30% PAT 1 20%
 > มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะ/สาขา  สัดส่วนเดิม  สัดส่วนใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ GAT 20% PAT 2 30% GAT 10% PAT 2 40%
คณะเกษตรศาสตร์ GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) GAT 20% PAT 5 30% GAT 10% PAT 5 20%
PAT 2 20%
คณะศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ศึกษา) GAT 20% PAT 5 30% GAT 10% PAT 5 20%
PAT 1 20%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (ภาษาฝรั่งเศส) GAT 40% PAT 7.1 10% GAT 30% PAT 7.1 20%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (รูปแบบที่ 1)
- สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาสเปน
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาพัฒนาสังคม
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
GAT 40% PAT 1 10%  GAT 50%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (รูปแบบที่ 2)
- สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาสเปน
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาพัฒนาสังคม
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะวิทยาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- GAT 50%
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์
- แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
- แขนงวิชาดนตรีไทย
- แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
- แขนงวิชานาฏศิลป์
- GAT 10%    PAT 6 40%
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หนองคาย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ประมง) หนองคาย GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%  
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อุตสาหกรรมเกษตร) หนองคาย GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%
คณะสังคมศาสตร์ฯ (นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทย์) หนองคาย GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะสังคมศาสตร์ฯ (นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลป์ แบบ 2) หนองคาย GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (เลือกสอบภาษา)
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
- สาขาวิชาการจัดการคลัง
GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (การจัดการงานช่างและผังเมือง) -  GAT 50%
วิทยาลัยนานาชาติ
- สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก
- สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 GAT 40% PAT 1 10%  GAT 30% PAT 1 20%
วิทยาลัยนานาชาติ (รูปแบบที่ 2)
- สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก
- สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%


 

 > มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ/สาขา  สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ GAT 20% PAT 2 30% GAT 10% PAT 2 40%
คณะรัฐศาสตร์ฯ (พื้นฐานวิทย์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะรัฐศาสตร์ฯ (พื้นฐานศิลป์) GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)
ภาคปกติและภาคพิเศษ
GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์)
ภาคปกติและภาคพิเศษ
GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะศึกษาศาสตร์ (ศิลปศึกษา) GAT 20% PAT 5 30% GAT 10% PAT 5 20% PAT 6 20%
คณะมนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ พื้นฐานวิทย์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาภาษา สอบภาษา) GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะการสื่อสารมวลชน (พื้นฐานวิทย์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะการสื่อสารมวลชน (เลือกสอบภาษา) GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วิทย์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   นานาชาติ (วิทย์) - GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ
GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
(สาขาวิชาแอนนิเมชั่น รูปแบบที่ 1)
GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
(สาขาวิชาแอนนิเมชั่น รูปแบบที่ 2)
GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- GAT 30% PAT 1 20%
> มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน                  GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
 > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
GAT 20% PAT 5 30% GAT 10% PAT 5 20%
PAT 3 20%
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
GAT 20% PAT 5 30% GAT 10% PAT 5 20%
PAT 1 20%
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
 > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
- GAT 30% PAT 1 20%
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีนบุรี)
**ยกเว้นสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะอุตสาหกรรมเกษตร GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
 > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (เทคโนโลยีสารสนเทศ) GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
 > มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) รังสิต และ ลำปาง GAT 40% PAT 1 10%  GAT 30% PAT 1 20%
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) รังสิต และ ลำปาง GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะรัฐศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) ทุกสาขา GAT 40% PAT 1 10%  GAT 30% PAT 1 20%
คณะรัฐศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) ทุกสาขา GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะศิลปศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) GAT 40% PAT 1 10%  GAT 30% PAT 1 20%
คณะศิลปศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน (พื้นฐานศิลป์) GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะเภสัชศาสตร์ - GAT 10% PAT 2 40%
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร (SIIT) นานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร (SIIT) นานาชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 30% PAT 1 20%

 > มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
GAT 40% PAT 1 10%  GAT 30% PAT 1 20%
คณะวิทยาการการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะวิทยาการการจัดการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)                        
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2  20%     
คณะเกษตรและเทคโนโลยี  GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%        

 > มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะเกษตรศาสตร์ GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะวิทยาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- GAT 30% PAT 1 20%
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) -  GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
 > มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาญี่ปุ่น
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 GAT 40% PAT 7 10%  GAT 30% PAT 7 20%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (นิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทย์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%  GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
คณะสาธารณะสุขศาสตร์
(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
-  GAT 20% PAT 2 30%
คณะศึกษาศาสตร์
- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
- สาขาวิชาการสอนปฐมวัย
- สาขาวิชาการสอนศิลปะ
- GAT 20% PAT 5 30%
คณะศึกษาศาสตร์ (โครงการผลิคครูนานาชาติ)
- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาการสอนเคมี
- สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
- สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
- สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
- GAT 20% PAT 5 30%
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา    
- สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
วิทยาลัยนานาชาติ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-  GAT 30% PAT 1 20%
วิทยาลัยนานาชาติ
- กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ
- กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ
- กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
 GAT 50%
คณะสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% GAT 20% PAT 2 30%
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (จันทบุรี)
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (จันทบุรี)
- สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%
คณะอัญมณี
(สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ)
GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สระแก้ว)
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%

 > มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ/สาขา  สัดส่วนเดิม  สัดส่วนใหม่
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยกรธรรมชาติ  GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20%  GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สาขาวิชาเทคโนโลยีการคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่) - GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%
คณะแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
- GAT 20% PAT 2 30%
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- สาขาวิชาการสื่อสารใหม่
GAT 40% PAT 1 10% GAT 50%

 > มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ/สาขา  สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะเภสัชศาสตร์                             GAT 20% PAT 2 30% GAT 10% PAT 2 40%
คณะเทคโนโลยี GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะสัตวแพทยศาสตร์ GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 20% PAT 2 30%
คณะวิทยาการสารสนเทศ
- สาขาวิชาสื่อนฤมิต
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยา) GAT 40% PAT 1 10% GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%

 > มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะ/สาขา  สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)
GAT 40% PAT 1 10%  GAT 30% PAT 1 20%
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
GAT 30% PAT 2 20% GAT 20% PAT 2 30%
คณะเภสัชศาสตร์ GAT 20% PAT 2 30% GAT 10% PAT 2 40%
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%


 


 > มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะ/สาขา  สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะผลิตกรรมการเกษตร GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
(สัตวศาสตร์)
GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำ
(ประมง)
GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะบริหารธุรกิจ
(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
(สื่อสารดิจิทัล)
GAT 40% PAT 1 10% GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
- สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพืช
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ GAT 30% PAT 2 20% GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
- สาขาวิชาการประมง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%

 > มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะ/สาขา  สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ภาษาจีนธุรกิจ แบบ 2) GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (เน้นภาษาและวัฒนธรรมจีน)
แบบที่ 1
แบบที่ 2


-
-


GAT 50%
GAT 30% PAT 7 20%
สำนักวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
- การจัดการธุรกิจการบิน (ปฏิบัติการทางการบิน)
- GAT 30% PAT 1 20%
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%

 > มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (นิเทศศาสตร์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ GAT 20% PAT 2 30% GAT 10% PAT 2 40%

 > มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ GAT 20% PAT 2 30% GAT 10% PAT 2 40%
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
(เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร)
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะมนุษยศาสตร์ (ปรัชญาและศาสนา พื้นฐานวิทย์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะมนุษยศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (พื้นฐานศิลป์)
-สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (พื้นฐานศิลป์)
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พื้นฐานศิลป์ แบบ 1)
-สาขาวิชาภาษาตะวันออก (เอกจีน)
-สาขาวิชาภาษาตะวันออก (เอกญี่ปุ่น)
GAT 40% PAT 7 10%  GAT 30% PAT 7 20%
คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะสังคมศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์)
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%


 > มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะโบราณคดี (ภาษาฝรั่งเศส)                            GAT 40% PAT 7.1 10% GAT 30% PAT 7.1 20%
คณะอักษรศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะอักษรศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะศึกษาศาสตร์
(การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)
 GAT 20% PAT 5 30% GAT 10% PAT 5 20%
PAT 7.4 20%
คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยา) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะเภสัชศาสตร์ GAT 20% PAT 2 30% GAT 10% PAT 2 40%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
- การออกแบบเกม
- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์ แบบ 2)

GAT 40% PAT 1 10%
GAT 40% PAT 7 10%

GAT 30% PAT 1 20%
GAT 30% PAT 7 20%


 > มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ GAT 20% PAT 2 30% GAT 10% PAT 2 40%
คณะทรัพยากรธรรมชาติ GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%
คณะวิทยาการจัดการ (อุตสาหกรรมไมซ์)         - GAT 30% PAT 1 20%
คณะวิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์
(พื้นฐานวิทย์)                              
GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (ดิจิทัลมีเดีย แบบ 1) GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (ดิจิทัลมีเดีย แบบ 2) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะวิทยาศาสตร์ ปัตตานี (วิทยาศาสตร์นิเทศ) - GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี (ภาษาจีน) GAT 40% PAT 7.4 10% GAT 30% PAT 7.4 20%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี (ภาษาอาหรับ) GAT 40% PAT 7 10% GAT 50%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี (ภาษาฝรั่งเศส) GAT 40% PAT 7.1 10% GAT 30% PAT 7.1 20%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การพัฒนา)
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐกิจอาเซียน)
GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี (การจัดการสารสนเทศ) GAT 40% PAT 1 10% GAT 50%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
- เลือกสอบคณิต
- เลือกสอบภาษา


GAT 40% PAT 1 10%
GAT 40% PAT 7 10%


GAT 30% PAT 1 20%
GAT 30% PAT 7 20%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี (พัฒนาสังคม) GAT 40% PAT 1 10% GAT 50%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี (สังคมสงเคราะห์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
วิทยาลัยอิสลามศึกษา (เศรษฐศาสตร์ฯ) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี (นิเทศศาสตร์)
- เลือกสอบคณิต
- เลือกสอบภาษา

GAT 40% PAT 1 10%
GAT 40% PAT 7 10%

GAT 30% PAT 1 20%
GAT 30% PAT 7 20%
คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี (นวัตกรรมการออกแบบฯ)
- เลือกสอบคณิต
- เลือกสอบภาษา


GAT 40% PAT 1 10%
GAT 40% PAT 7 10%


GAT 30% PAT 1 20%
GAT 30% PAT 7 20%
คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี
- เลือกสอบคณิต
- เลือกสอบภาษา

GAT 40% PAT 1 10%
GAT 40% PAT 7 10%

GAT 30% PAT 1 20%
GAT 30% PAT 7 20%
คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต วิเทศธุรกิจ (สอบจีน) GAT 40% PAT 7.4 10% GAT 30% PAT 7.4 20%
คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต จีนธุรกิจ (เลือกสอบจีน) GAT 40% PAT 7.4 10% GAT 30% PAT 7.4 20%
คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
(การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ พื้นฐานวิทย์)
GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%

> มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ GAT 20% PAT 2 30% GAT 10% PAT 2 40%
คณะเกษตรศาสตร์ GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาชีววิทยา
-  GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะรัฐศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะรัฐศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์)                   GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%

> สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ครุศาสตร์วิศวกรรม) GAT 20% PAT 5 30% GAT 10% PAT 3 20%
PAT 5 20%
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ครุศาสตร์เกษตร) GAT 20% PAT 5 30% GAT 10% PAT 2 20%
PAT 5 20%
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
- ครุศาสตร์การออกแบบ
GAT 20% PAT 5 30% GAT 10% PAT 4 20%
PAT 5 20%
คณะเทคโนโลยีการเกษตร GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
วิทยาเขตชุมพร
- วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
- สัตวศาสตร์
- พืชสวน
GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%


 >> สัดส่วนคะแนนแอดมิชชั่นปี 56

กลุ่มที่ 1
       คณะสัตวแพทยฯ , คณะสหเวชศาสตร์ , คณะสาธารณสุขฯ
       คณะเทคนิคการแพทย์ , คณะวิทย์กีฬา
        GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 2 30%

กลุ่มที่ 2
       คณะทันตแพทยศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์
        GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 2 20%

กลุ่มที่ 3
       คณะเภสัชศาสตร์
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 2 40%

กลุ่มที่ 4
       คณะวิทยาศาสตร์ , คณะทรัพยากรธรรมชาติ
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 10% และ PAT 2 30%

กลุ่มที่ 5
       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 20% และ PAT 2 20%

กลุ่มที่ 6
       คณะวิศวกรรมศาสตร์
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 15% , PAT 2 15% และ PAT 3 20%

กลุ่มที่ 7
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 4 40%

กลุ่มที่ 8
       คณะเกษตรศาสตร์ , คณะวนศาสตร์
       คณะอุตสาหกรรมการเกษตร , คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 10% และ PAT 2 30%

กลุ่มที่ 9
       คณะบริหารธุรกิจ , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , คณะเศรษฐศาสตร์
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%

กลุ่มที่ 10
       คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
       รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%
       รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 40%
                     และ PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 10%

กลุ่มที่ 11
       คณะครุศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์
       รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 5 30%
       รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 5 20%
                    และ PAT 1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา) 20%

กลุ่มที่ 12
       คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะวิจิตรศิลป์ , คณะดุริยางฯ
       คณะนาฏศิลป์ , คณะศิลปการออกแบบ
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 4/6 (เลือก 1 วิชา) 40%

กลุ่มที่ 13
       คณะนิเทศศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์
       คณะรัฐศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ , คณะสังคมวิทยา , คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
       รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%
       รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%
       รูปแบบที่ 3 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 7 20%


          เห็นปรับเปลี่ยนสัดส่วนแบบนี้แล้วบอกเลยว่าเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่เลย เราจะมาใช้คะแนนปีที่แล้วเทียบไม่ได้นะคะ เช่น คณะเภสัชศาสตร์ ปีที่แล้วเป็น GAT 20%, PAT 2 30% แต่ในปีนี้เป็น GAT 10%, PAT 2 40% .... แม่เจ้า!!!! PAT 2 40% แนวโน้มคะแนนลดลงแน่ ๆ เพราะฉะนั้นอย่างเพิ่งตีโพยตีพายไปนะคะ ส่วนคณะไหนที่ไม่เปลี่ยนสัดส่วน น้อง ๆ ก็สามารถเปรียบเทียบคะแนนได้ค่ะ


           ติดตามแนะกันให้ติดชัวร์ ตอนต่างๆ คลิกที่นี่


https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#GAT PAT #ปรับสัดส่วน #คณะ #รายชื่อ #admission #แอดมิชชั่น

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป