/>
ซ่อน
แสดง

ม.6 อ่านด่วน!! สอท.เผยสัดส่วนแอดมิชชั่นปี 57 (ปรับใหม่) []

วิว


          สวัสดีครับ มาแล้วครับ สัดส่วนแอดมิชชั่นกลางปี 2557 (ที่อัพเดทใหม่ เปลี่ยนจากปี 2556) โดยปีนี้ใบ้ให้ว่าจะมี 2 คณะที่ปรับเกณฑ์คะแนนใหม่ แต่ยังคงแบ่งสัดส่วนออกเป็น 13 กลุ่มคณะเช่นเดิม แต่ละคณะจะใช้สัดส่วนอย่างไร และต้องใช่คะแนน GAT PAT วิชาไหน ไปดูกันเลย

ม.6 อ่านด่วน!! สอท.เผยสัดส่วนแอดมิชชั่นปี 57 (ปรับใหม่)


          มี 2 คณะที่เปลี่ยนใหม่ ดังนี้...

คณะพยาบาลศาสตร์

แอดมิชชั่นปี 56 GPAX 20% O-NET 30% GAT 30% PAT วิทย์ 20%
แอดมิชชั่นปี 57 GPAX 20% O-NET 30% GAT 20% PAT วิทย์ 30%


คณะทันตแพทยศาสตร์

แอดมิชชั่นปี 56 GPAX 20% O-NET 30% GAT 30% PATวิทย์ 20%
แอดมิชชั่นปี 57 GPAX 20% O-NET 30% GAT 20% PATวิทย์ 20% PATเลข 10%


สัดส่วนแอดมิชชั่นปี 2557 ถูกแบ่งเป็น 13 กลุ่มคณะดังนี้...

กลุ่มที่ 1 คณะสัตวแพทยฯ , คณะสหเวชศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์
             คณะสาธารณสุขฯ คณะเทคนิคการแพทย์ , คณะวิทยาศาสตร์กีฬา
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 2 30%


กลุ่มที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% PAT 1 10% และ PAT 2 20%


กลุ่มที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 2 40%


กลุ่มที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ , คณะทรัพยากรธรรมชาติ
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 10% และ PAT 2 30%


กลุ่มที่ 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 20% และ PAT 2 20%


กลุ่มที่ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 15% , PAT 2 15% และ PAT 3 20%


กลุ่มที่ 7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 4 40%


กลุ่มที่ 8 คณะเกษตรศาสตร์ , คณะวนศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร , คณะเทคโนโลยีเกษตร
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 10% และ PAT 2 30%

ม.6 อ่านด่วน!! สอท.เผยสัดส่วนแอดมิชชั่นปี 57 (ปรับใหม่)


กลุ่มที่ 9 คณะบริหารธุรกิจ , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , คณะเศรษฐศาสตร์
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%


กลุ่มที่ 10 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
               รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%
               รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 40%
                               และ PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 10%


กลุ่มที่ 11 คณะครุศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์
               รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 5 30%
               รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 5 20%
                               และ PAT 1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา) 20%


กลุ่มที่ 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะวิจิตรศิลป์ , คณะดุริยางฯ , คณะศิลปการออกแบบ
               GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 4/6 (เลือก 1 วิชา) 40%


กลุ่มที่ 13 คณะนิเทศศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์
               คณะรัฐศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ , คณะสังคมวิทยา , คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
               รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%
               รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%
               รูปแบบที่ 3 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 7 20%


             อย่าลืมส่งต่อให้ครูแนะแนว และเพื่อนๆ ได้รู้กันด้วยนะครับ จะได้เตรียมตัวทัน สำคัญมาก
             *** พี่ลาเต้ ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก สอท.ด้วยครับ

ม.6 อ่านด่วน!! สอท.เผยสัดส่วนแอดมิชชั่นปี 57 (ปรับใหม่)

ใครเล่นทวิตเตอร์มา Follow ตามข่าวรับตรงแอดมิชชั่นจากพี่ได้นะ @lataedekd

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=latae

พี่ลาเต้ - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา เกาะติดทุกข่าวแทนน้องๆ ตัวถีบ ตัวดันให้ ม.6 สอบติด

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#องค์ประกอบแอดมิชชั่น 57 #สอท. #สัดส่วนแอดมิชชั่นกลาง 57 #admission

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?