/>

คนชอบงานสร้างสรรค์! ขอแนะนำสาขานี้ "เทคนิคกายอุปกรณ์" มีให้เรียนที่เดียว! []

วิว
       
              สวัสดีชาว Dek-D ทุกคนค่ะ เมื่อวันก่อนโน้นพี่เกียรติไปเจอคำถามว่าจะเรียนต่อ ปวส. ดีไหม ต่างกับเรียน ปวช. ไหม จบม.6 ไปต่อ ปวส. ได้ไหม วันนี้พี่เกียรติเลยขออธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กันสักนิด และก็จะขอแนะนำสาชาวิชาที่สนใจมากๆ สาขาหนึ่งจ้า 
             หลักสูตร ปวส. เป็นหลักสูตรการเรียนในสายอาชีวศึกษา ส่วนมากเป็นใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี ยกเว้นกรณีเทียบโอนประสบการณ์อาจใช้เวลาเรียนน้อยกว่านั้น เป็นระดับต่อเนื่องต่อจากหลักสูตร ปวช. นิยมเรียกวุฒิระดับ ปวส. ว่าอนุปริญญา เพราะเป็นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า ม.6 แต่ไม่ถึงปริญญาตรีค่ะ เลยเรียกว่า อนุปริญญาตรี = น้อยกว่าปริญญาตรี (อนุ แปลว่า น้อย)

         ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง พ.ศ.2557 และประกาศเพิ่มเติม 2558 แล้ว ปวส. มีสาขาให้เลือกเรียนมากกว่า 80 กว่าสาขาวิชาใน 9 ประเภทวิชาหลัก ซึ่งจะจัดสอนกันแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แต่ละวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ไม่ได้เปิดสอนทุกสาขาวิชาทุกที่นะคะ การเปิดสอนก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน และความพร้อมของครูอาจารย์ สถานที่สอนด้วยค่ะ แต่อย่างไรก็ยังถือว่าเปิดให้เราเลือกเรียนได้มากอยู่ดีตามความถนัดของตัวเราเลยค่ะ 


ตัวอย่างสาขาวิชาในระดับ ปวส.
ที่มา: bsq2.vec.go.th/course/ปวส/ปวส57/course57.html


               โดยปกติแล้วการเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ก็รับคนที่จบ ปวช. สายตรงอาชีวศึกษานี่แหละค่ะ แต่เกือบทุกสาขาของ ปวส. ก็จะรับผู้ที่จบ ม.6 เข้าเรียนด้วยเช่นกัน แต่ต้องมีการ "เรียนปรับพื้นวิชาชีพ" เพิ่มเติมตามแต่ละสาขาที่เลือกเรียนค่ะ อย่างในกรณีหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ก็ต้องปรับพื้นฐานวิชาช่างต่างๆ ตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ 

ที่มา: pfcm.cmtc.ac.th/main/images/stories/PDF2558/2.Plan-PFCM-PVZ-M.6-2558.pdf
 
                และสาขาวิชาในระดับ ปวส. ที่พี่เกียรติอยากแนะนำให้ชาว Dek-D รู้จักก็คือสาขาวิชา "เทคนิคกายอุปกรณ์" นี่แหละค่ะ สาขานี้เปิดสอนในระดับ ปวส. อย่างเป็นทางการเมื่อปีก่อน(2558)นี้เอง และเปิดสอนที่เดียวที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ไปจัดสอนสาขานี้ที่เชียงใหม่ เพราะมูลนิธิขาเทียมมีสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรมทำขาเทียมที่เชียงใหม่นั่นเองค่ะ  สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ คือสาขาที่เรียนเพื่อเป็น "ช่างเทคนิคกายอุปกรณ์" ที่มีความรู้ความสามารถค่ะ ช่างเทคนิคกายอุปกรณ์คืออะไร?
 

            ช่างเทคนิคกายอุปกรณ์ เป็นช่างที่ทำงานตามคำวินิจฉัยคำสั่งแพทย์ในการตรวจวัดสัดส่วนร่างกายของผู้ป่วยเพื่อออกแบบ ผลิต ประดิษฐ์ ตกแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ซ่อมบำรุง และพัฒนาอุปกรณ์ช่วยผู้ป่วยหรือบุคคลที่มีความต้องการได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ ทำงานร่วมกับแพทย์ นักกายอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ในสถาบันทางการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชน เป็นสาขาที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ค่ะ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการทำกายอุปกรณ์ที่มีฝีมือเหมาะสม ทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจเชิงวิชาการรักษาที่ถูกต้องด้วยค่ะ 

                   ดังนั้นสาขานี้จึงน่าเรียนมากและจำเป็นมากต่อสังคมของเราค่ะ โรงพยาบาลทุกโรงและสถานพยาบาลที่เน้นการพักฟื้นและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายควรมีช่างเทคนิคด้านนี้นะคะ แต่ก็อย่างที่กล่าวจ้า ยังขาดแคลนทั้งบุคลากรและหน่วยงานรองรับค่ะ


ภาพบรรยากาศการเรียนจาก เว็บและเพจเทคนิคกายอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

เรียนกายวิภาคกันซะหน่อย เพื่อการระมัดระวังส่วนสำคัญต่างๆ ในร่างกาย

เรียนทำขาเทียมระดับข้อเท้า

เรียนทำขาเทียมระดับใต้เข่า
 
             แม้ว่าภาพบรรยากาศการเรียนจะดูเหมือนว่าต้องทำแต่ขาเทียม แต่จริงๆ กายอุปกรณ์ไม่ได้มีแต่ขานะคะ มันครอบคลุมทั้งตัวเราเลย ลำตัว แขนขา ก็จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วย ดังนั้นก็ต้องเรียนการทำกายอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งร่างกายคนเรานี่แหละค่ะ 

เรียนกายอุปกรณ์สำหรับกระดูกสันหลัง
ที่มา: เทคนิคกายอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (facebook)


              ย้ำอีกครั้ง เพื่อความไม่สับสน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์นะคะ ไม่ใช่หลักสูตรปริญญาตรี (กายอุปกรณศาสตรบัญฑิต) นะคะ ปวส. เป็นช่างเทคนิคกายอุปกรณ์ ส่วนระดับปริญญาตรีเป็นนักกายอุปกรณ์ ซึ่งต้องสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ด้วยค่ะ          
             พี่เกียรติขอฝากสาขาวิชากายอุปกรณ์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ ใครชอบงานประดิษฐ์ ชอบปั้น ชอบออกแบบ แถมได้ทำงานด้านสังคมน่าจะชอบสาขานี้ค่ะ แหล่งข้อมูล, ภาพประกอบ: 
    - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
    - pfcm.cmtc.ac.th/main/ (สาขาเทคนิคกายอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)
    - prosthesesfoundation.or.th/ (มูลนิธิขาเทียมฯ)
    - cm.cmtc.ac.th/main/images/stories/PDF2558/2.Plan-PFCM-PVZ-M.6-2558.pdf
    - facebook.com/เทคนิคกายอุปกรณ์-วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่-1043775228984996/
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=kiat

พี่เกียรติ - ผู้เขียน

ถนัดแฝงตัวตามกระทู้เด็กดี มีความสนใจเป็นล้านเรื่องขึ้นอยู่กับดราม่าขณะนั้น

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#กายอุปกรณ์ #สายอาชีพ #ปวส. #มหิดล #เทคนิค #เชียงใหม่

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป