ความคิดเห็น

8

จำนวนแชร์
7,038

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา  
IEE Thailand High School Exchange in USA รุ่นที่ 11 (2017-2018) 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.2 – ม.5  สอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยน
ระยะเวลา 1  ปีการศึกษา  (เดินทางแลกเปลี่ยน  สิงหาคม 2560 - มิถุนายน  2561)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE อเมริกา 2017 เปิดรับสมัครแล้ว
 

     ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยน  IEE Thailand  ร่วมกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (High School Exchange)  ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอเมริกา (United States, Department of States) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  2 – 5  ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  เสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  พร้อมทั้งเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นระยะเวลา  1  ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) โดยจัดสรรทุนสนับสนุนหลากหลายประเภททุนต่อปี   เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน
 
1. ทุนสมทบรัฐบาลอเมริกา J1 – High School Exchange  จำนวน  40  ทุน / ปี
ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเรียนฟรีจากรัฐบาลอเมริกาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา  โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินทุนสมทบบางส่วนเพิ่มเติม  (ประมาณ 400,000 บาท)  ขึ้นอยู่กับคะแนนสอบ คะแนนสัมภาษณ์ และเกรดเฉลี่ยย้อนหลัง  3 ปีของนักเรียน   
*** มีทุนลดหย่อนเพิ่มเติมสำหรับบุตรของข้าราชการครู   (ไม่จำกัดจำนวน)

2. ทุนสมทบเอกชน  (ภายใต้การดูแลของรัฐบาล)  F1 – Basic Scholarship  จำนวน 30  ทุน / ปี
ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก  จะได้รับทุนจากองค์กรเอกชน   เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนประจำ   โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินทุนสมทบบางส่วนเพิ่มเติม ประมาณ 550,000 – 650,000  บาท  
สำหรับทุนสมทบประเภท  F1 – Basic Scholarship  เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เคยไปแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆสามารถขอพิจารณารับทุนได้  รวมไปถึงนักเรียนชาวต่างชาติ หรือไม่มีสัญชาติไทย  มี  High  School  Diploma

3. F1 Select Program  (Public Day School , Private Day School & Boarding School)      
(ทุนส่วนตัวไม่จำกัดจำนวน   มีเจ้าหน้าที่ดูแลเสมือนนักเรียนแลกเปลี่ยน)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. สัญชาติไทย 
2. เป็นผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่  1  เมษายน  2542  -  1 กันยายน 2545 
3. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4. ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 2 - 5 ในขณะเข้าร่วมโครงการฯ 
5. พิจารณาเกรดเฉลี่ยย้อนหลัง  3  ปี  (ปี 2556 – ปี 2558 ) 
    - ในแต่ละเทอมต้องมีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า    2.75 
    - ในเทอมปัจจุบัน เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า  3  และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ไม่มีวิชาใด ติด  ร, มส, 0, 1.0, 1.5 
6. มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี 
7. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคอื่นๆ 
8. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้ ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE อเมริกา 2017 เปิดรับสมัครแล้ว

น้องๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
ฟรี! โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
1.    คลาสเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทักษะการพูด  อ่าน  เขียน 
2.    คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา  
3.    แนะแนวการเรียนที่อเมริกา จาก รุ่นพี่อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน
4.    คลาสเรียนทำอาหารไทย จาก Chef  มืออาชีพ  สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
5.    ค่ายกิจกรรม เตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน แนะนำเคล็ดลับดีๆ ในการทำความรู้จักโฮสฯและหาเพื่อนใหม่  
6.    ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียน  ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

หลักฐานประกอบการสมัคร  
1. ใบสมัครสอบ  (http://ieethailand.thaisocials.com/ ) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ออกมาให้ผู้ปกครองลงชื่อ
2. สำเนาผลการเรียน  3  ปีย้อนหลัง (ปี 2556 – ปี 2558 )  ทั้งหมด  6  เทอม
3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว   หรือ  2 นิ้ว        จำนวน   1   รูป  
4. ค่าสมัครสอบ   200  บาท  

กำหนดการสอบ   : โปรดสอบถามที่เจ้าหน้าที่โครงการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
พี่รจน์ 083-069-2556,  ayp@ieethailand.com 
พี่นิว 086-490-2400, ayp1@ieethailand.com
หรือ  02-612-9512 ต่อ 15  (วันจันทร์ – เสาร์  ในเวลา 09.30 – 18.00 น.) 
IEE Thailand อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14 (ติดกับ BTS พญาไท - ทางออก 1)
http://www.ieethailand.com/    
Facebook : High School Exchange Program - IEE Thailand  

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE อเมริกา 2017 เปิดรับสมัครแล้ว

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุด

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Studyabroad > แลกเปลี่ยน ทุนการศึกษา
ความคิดเห็น

8

จำนวนแชร์
7,038

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  17 ส.ค. 2559, 11:50 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  โอ้ยยย อยู่ม.2 แต่เกิดตุลา 45 โกรธ

  เซ็งหนักมากกกกกกหลับดีกว่า

  #1

8 ความคิดเห็น

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  17 ส.ค. 2559, 11:50 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  โอ้ยยย อยู่ม.2 แต่เกิดตุลา 45 โกรธ

  เซ็งหนักมากกกกกกหลับดีกว่า

  #1
  • 26 ส.ค. 2559, 21:07 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เซ็งเหมือนกันเลยคะ
   #1-1
 2. #2 นิรนามอนากไปมาก
  25 ส.ค. 2559, 22:31 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  เกิด 46 ไม่ได้อ่อ อยู่ม.2 อ้ะ._.
  #2
 3. เมื่อ 25 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ถ้าพื้นฐานภาษาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้ไหมค่าา
  #3
 4. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยเจ้าของ

 5. #5 lilly
  เมื่อ 24 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  วันสอบเมื่อไหร่คะ
  #5
  • เมื่อ 23 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   ขอตอบแทนนะคะ น่าจะวันที่ 10กันยาคะ ทางที่ดีไปสอบถามในอีเมลของเขาเลยดีกว่าไปถามมาแล้ว เยี่ยม
   #5-1
 6. เมื่อ 5 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ถ้าได้ไปแล้วต้องกลับมาซ้ำชั้นหรือเปล่าคะ

  #6

แสดงความคิดเห็น

ปิดไฟใส่กลอน จะเข้ามุ้งนอนอย่าลืมล็อคบ้าน, บ้านหลังไหนล่ะเนี่ย? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .