ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2562 - 2563 (รอบ สพฐ.)

     ตอนนี้มีน้องๆ ชาว Dek-D คนไหนที่กำลังมองหาทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศอยู่บ้างมั้ยครับ? วันนี้ พี่วุฒิ มีทุนแลกเปลี่ยนมาฝาก คราวนี้เป็นคิวของทุนยอดฮิต YFU นั่นเองครับ รายละเอียดของทุนปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง ตามมาเลยครับ!


 


 
     YFU Youth For Understanding International Exchange เป็นองค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดองค์กรหนึ่งของโลก ที่ได้รับการยอมรับ ก่อตั้งโดย Dr. Rachel Andresen ในปี ค.ศ.1951 YFU เป็นองค์กรเอกชนด้านการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่ให้โอกาสกับเยาวชนได้ศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมตัวเยาวชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขของโลก ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนี้ ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีค่าในการอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนและสังคมชาวต่างชาติ เรียนรู้ถึงการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสังคมใหม่ การแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเองอันเป็นรากฐานที่ดีสาหรับอนาคต

 

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2562-2563
 

     สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัดให้รับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ณ ต่างประเทศ ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 5 คน ได้แก่ 
 
1. ประเทศญี่ปุ่น
- ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ระหว่างเดือนมีนาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 1 คน
- ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 คน
2. ประเทศสาธารณรัฐฮังการี ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 - มิถุนายน 2563 จำนวน 1 คน
3. ประเทศปารากวัย ระหว่างเดือนมกราคม 2562 - ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ทุน
4. ประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ระหว่างเดือนมกราคม 2562 - ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ของโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ไม่เคยได้เกรด 0 (ดูจากใบแสดงผลการเรียน)
3. เกิดระหว่างวันเดือนปีตามที่ระบุของแต่ละประเทศดังนี้
- ประเทศญี่ปุ่น เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2545 - 1 เมษายน 2547
- ประเทศสาธารณรัฐฮังการี เกิดระหวว่างวันที่ 1 มกราคม 2545 - 30 ธันวาคม 2547
- ประเทศปารากวัย เกิดระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2544 - 28 กุมภาพันธ์ 2547
- ประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา เกิดระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2543 - 5 กุมภาพันธ์ 2547
4. มีความประพฤติดี มีสุขภาพแข็งแรง
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน- เขียน ได้ดี
6. มีความสนใจภาษา และวัฒนธรรมของประเทศที่สมัครขอรับทุน
7. ไม่เคยได้รับทุนไปต่างประเทศในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือเรียนที่ต่างประเทศมาก่อน
8. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมจะได้รับพิจารณณาก่อนเป็นกรณีพิเศษ
9. เฉพาะโครงการ 3 สัปดาห์ ประเทศญี่ปุ่น ต้องมีความสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น และไม่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาก่อน

 


 

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ
- การเดินทางที่ต่างประเทศเพื่อไปครอบครัวอุปถัมภ์
- ค่าวีซ่าและการดำเนินการขอวีซ่า
- การปฐมนิเทศและค่ายต่างๆ ในประเทศไทย 3 ครั้ง
- การปฐมนิเทศผู้ปกครองในประเทศไทย 1 ครั้ง
- การปฐมนิเทศที่ชุมชนที่ต่างประเทศ
- การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
- การเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมที่ต่างประเทศ
- การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
- การให้คำปรึกษาดูแลขณะที่ร่วมโครงการ
- การประสานงานติดต่อระหว่างประเทศตลอดโครงการ

 

ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าทำหนังสือเดินทาง (passport)
- ค่าเครื่องแบบนักเรียนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าพาหนะไปโรงเรียน ค่าขนม ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ เป็นเงินประมาณ 250 - 350 เหรียญสหรัฐ
- ค่าตรวจสุขภาพ
- ค่ากิจกรรมในโรงเรียน
- ค่าน้ำหนักเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด 

 
     ส่งใบสมัครผ่านโรงเรียนต้นสังกัด ไปที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยสมัครได้ไม่เกินโรงเรียนละ 3 คน
 
     นักเรียนผู้สมัครเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ หอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 กรุงเทพมหานคร โดยชำระเงิน 50 บาท สมทบค่าบำรุงสถานที่สอบ และผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน 10 ลำดับแรก จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ. 5) โดยนำบัตรประจำตัวนักเรียน/ ประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบด้วย 

 
ผู้สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครผ่านโรงเรียนเท่านั้น 
http://obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/95843/1091878.pdf

 


 
ใครสนใจก็รีบสมัครเลยครับ ใกล้หมดเขตแล้ว ขอให้โชคดีครับ
พี่วุฒิ
พี่วุฒิ - Columnist มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

memeiMT Member 16 ก.ค. 61 21:49 น. 3

ต้องให้ทางรรเลือกและส่งไปเท่านั้นใช่มั้ยคะ หนูอยากไปมากๆเลยค่ะ แต่จารย์เขามีเด็กของเขาอยู่แล้วTT

0
กำลังโหลด

9 ความคิดเห็น

Punyathorn23 Columnist 15 ก.ค. 61 20:58 น. 1-1

ดาวน์โหลดใบสมัครที่พี่แปะไว้ครับ แล้วก็ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบไปที่โรงเรียน เพราะโรงเรียนจะเป็นคนจัดการส่งเอกสารทั้งหมดของเราไปที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกที

0
กำลังโหลด
กำลังโหลด
memeiMT Member 16 ก.ค. 61 21:49 น. 3

ต้องให้ทางรรเลือกและส่งไปเท่านั้นใช่มั้ยคะ หนูอยากไปมากๆเลยค่ะ แต่จารย์เขามีเด็กของเขาอยู่แล้วTT

0
กำลังโหลด
Rainbow-Pencil Member 18 ก.ค. 61 11:22 น. 4

มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมั้ยคแล้วเอกสารประกอบนี่ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ จำพวกปพ.1 รึเปล่าคะ

พออ่านในรายละเอียดใบสมัครแล้วไม่เข้าใจค่ะ

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

0
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด
ARMY_KOOKMIN Member 9 ก.ค. 62 16:29 น. 7

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะในการส่งใบสมัครกับไปสอบกับสัมภาษณ์..คือที่รร.ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเรียนต่อเค้าค่อนข้างยุ่งกับงานของเค้า...เลยไม่ได้มาอธิบายกับทางนร.ที่จะสมัครให้ชัดเจน...เลยอยากทราบว่าเค้าต้องเตรียมอะไรไปบ้างในการสอบนะค่ะ

1
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด