Engenius เปิดสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น รุ่นที่ 5 (มี.ค.-เม.ย. 62) อังกฤษ, นิวซีแลนด์, อเมริกา []

วิว
Engenius เปิดสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น รุ่นที่ 5 (มี.ค.-เม.ย. 62) อังกฤษ, นิวซีแลนด์, อเมริกา
 
โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รุ่นที่ 5
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ วันที่ 6 เม.ย. - 4 พ.ค. 2562
เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 6 เม.ย. - 4 พ.ค. 2562
และเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ วันที่ 16 ม.ค. ถึง 13 เม.ย. 2562

        โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมกันและทัดเทียมกับนานาชาติ โดยการสอบคัดเลือกเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ เข้าร่วมโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษ, สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ เดินทางช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2562 โดยผู้สอบผ่านและรายงานตัวเข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 
        1. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาชีวะและอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 10-24 ปี (ข้อสอบแยกระดับ)
        2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ
        3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
        4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับปานกลางถึงดี
        5. มีความพร้อมที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯได้
 
กำหนดการรับสมัคร ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
 
เอกสารประกอบการสมัคร
        1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ของผู้สมัคร
        2. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบโครงการละ 200 บาท โดยชำระผ่านบัญชี

Engenius เปิดสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น รุ่นที่ 5 (มี.ค.-เม.ย. 62) อังกฤษ, นิวซีแลนด์, อเมริกา
 
วิธีการสมัคร

        วิธีที่ 1: กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านศูนย์สอบต่างจังหวัด พร้อมส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์ประสานงานสอบของเอ็นจีเนียส สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.engeniusinternational.com
        วิธีที่ 2: กรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ที่ www.engeniusinternational.com สามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์ของโครงการ
        วิธีที่ 3: ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมด มายังสำนักงานของ Engenius International
บริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด  เลขที่ 96-98 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
        วิธีที่ 4: ส่งรูปถ่ายใบสมัครและเอกสารทั้งหมด (เห็นข้อมูลชัดเจน) มายังช่องทางการติดต่อ
Facebook: Engenius International Line: engenius_inter  Email: engeniusinter@gmail.com
 
วันสอบ วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

สถานที่สอบ
        อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือศูนย์สอบต่างจังหวัดทั่วประเทศ

วิชาสอบ
        1.ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Reading Comprehension 80 คะแนน
        2.ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาอังกฤษ 1 ข้อ 20 คะแนน 
รวม 100 คะแนน (ข้อสอบแยกตามระดับชั้น)

ประกาศผลสอบ
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook: Engenius International เว็บไซต์ www.engeniusinternational.com และแจ้งผลสอบทางอีเมล
 
ตารางชำระค่าเข้าร่วมโครงการ Engenius International แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น (รุ่นที่ 5)
 
Engenius เปิดสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น รุ่นที่ 5 (มี.ค.-เม.ย. 62) อังกฤษ, นิวซีแลนด์, อเมริกา
 
** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่**
โครงการเอ็นจิเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
บริหารงานโดย บริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
เลขที่ 96, 98 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-117-4742, 085-503-6522, 061-884-8668   
Website: www.engeniusinternational.com
Facebook: Engenius International    Line: @engenius_inter
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #Engenius #อังกฤษ #อเมริกา #นิวซีแลนด์ #แลกเปลี่ยน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?