น่าเรียนแบบตะโกน! เปิดคลังคอร์สฟรีจาก 8 ม.ชื่อดังกลุ่ม 'Ivy League' ในสหรัฐอเมริกา เรียนได้จากทุกมุมโลก

สวัสดีค่ะชาว Dek-D สถานการณ์โรคระบาดช่วงนี้ยังคงพีคอย่างต่อเนื่อง เราขอส่งความห่วงใยถึงผู้อ่านและคนใกล้ชิดของทุกคนเลยนะคะ~ // สำหรับใครที่อยากถือโอกาสช่วงที่เก็บตัวเก็บใจไปอัปสกิลให้แกร่งขึ้น วันนี้ชวนไปลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ฟรีจากมหาวิทยาลัยใน  Ivy League กันค่ะ 

แนะนำเป็นเกร็ดเล็กๆ ก่อนว่า Ivy League  คือชื่อหนึ่งในลีกการแข่งขันกีฬาระหว่าง ม.เอกชน 8 แห่งในตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอีกนัยหนึ่งยังสื่อถึงกลุ่มสถาบันชั้นนำของประเทศ เพราะบังเอิญว่าทุกแห่งล้วนมีประวัติการก่อตั้งยาวนาน คุณภาพวิชาการโดดเด่น  อัตราการแข่งขันเข้าเรียน(และค่าเทอม)ก็สูงลิ่ว แต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถเข้าถึง "คอร์สออนไลน์" หรือ  "เลกเชอร์" ที่ส่งตรงจาก Professor จากสถาบันชั้นนำเหล่านี้ได้ฟรี เรียนได้จากทุกมุมโลก

Note

 • เรียนฟรีในที่นี้คือแบบ Audit ไม่มีใบประกาศฯ และส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขว่าต้องลงทะเบียนแบบเสียค่าธรรมเนียมจึงจะได้ใบประกาศฯ (ยกเว้น YouTube และคอร์สของมหา'ลัย Princeton) สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์แต่ละคอร์ส
 • คอร์สภาษาอังกฤษ มี transcript ให้อ่านประกอบการเรียนได้
 • หากเป็นคอร์สบน edx หรือ Coursera ต้องสมัครใช้งาน -> เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะลงทะเบียนเรียน (Enroll) คอร์สนั้นๆ ได้

...........

1
Brown University

1. Introduction to Engineering and Design

 • ความรู้สาขาวิศวกรรมเบื้องต้น ได้แก่ ชีวการแพทย์ เคมี โยธา ไฟฟ้า วัสดุ เครื่องกล ฯลฯ เทคนิคและการประยุกต์ใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนวิธีสร้าง ออกแบบ prototype เพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $49)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/introduction-to-engineering-and-design

2. Beyond Medical Histories: Gaining Insight from Patient Stories

 • แนวทางการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง เพื่อให้แพทย์หรือผู้ให้บริการทางสุขภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ของผู้ป่วยได้
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $49)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/beyond-medical-histories-gaining-insight-from-pati

3. Fantastic Places, Unhuman Humans: Exploring Humanity Through Literature

 • สำรวจโลกแห่งนวนิยายและดินแดนแฟนตาซี เพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของการเป็นมนุษย์
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $49)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/fantastic-places-unhuman-humans-exploring-humanity

4. The Ethics of Memory

 • ความทรงจำที่พบได้ในแง่มุมประวัติศาสตร์ วรรณกรรม จิตวิเคราะห์ และวัฒนธรรมป็อป และเรียนรู้ว่าทำไมคนแต่ละกลุ่มจึงมีความทรงจำต่อเหตุการณ์หนึ่งต่างกัน?
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $49)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/the-ethics-of-memory

5. Artful Medicine: Art’s Power to Enrich Patient Care

 • แนวทางการใช้ศิลปะเพื่อการดูแลผู้ป่วย
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $49)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/artful-medicine-arts-power-to-enrich-patient-care

...........

2
Columbia University

1. Animation and CGI Motion

 • วิทยาศาสตร์เบื้องหลังความสมจริงของภาพยนตร์แอนิเมชัน เช่น การสร้างแบบจำลองฟิสิกส์, อัลกอริธึมพื้นฐานในการสร้างเสื้อผ้า ผม ร่างกาย ฯลฯ, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับระบบเชิงกล, ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์,  สมการการเคลื่อนที่ การกำหนดโมเดลทางคณิตศาสตร์,  กลศาสตร์ลากร็องฌ์-ออยเลอร์ (Lagrangian and Eulerian)
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $249)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/animation-and-cgi-motion-2

2. Machine Learning for Data Science and Analytics

 • เข้าใจหลักการ Machine Learning ความสำคัญของอัลกอริธึม (Algorithm)  ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $99)
 • หน้ารวมคอร์ส:  https://www.edx.org/course/machine-learning-for-data-science-and-analytics

3.  Indigenous Peoples' Rights

 • สิทธิของ "ชนเผ่าพื้นเมือง" ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความหลากหลายของมนุษยชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก (เช่น สิทธิในที่ดิน ทรัพยากร วัฒนธรรม การตัดสินใจด้วยตัวเอง ฯลฯ)
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $50)
 • หน้ารวมคอร์ส: https://www.edx.org/course/indigenous-peoples-rights

4. Women Have Always Worked (XSeries : 4 คอร์ส)

 • ศึกษาประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของ "ผู้หญิง" ในอเมริกา ตั้งแต่ยุคอาณานิคม สงครามการเมือง, การแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาครั้งที่สิบเก้า (the 19th Amendment), สงครามเย็น, ขบวนการ #MeToo จนถึงช่วงกลางปี 2018
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $50)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/fighting-for-equality-19502018

5. Introduction to Corporate Finance

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ ศึกษาการจัดการทางการเงินและการตัดสินใจทางการเงินของบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทน การบริหารหนี้สิน หรือแม้กระทั่งการวางแผนควบรวมกิจการ (ควรมีพื้นฐานบัญชีและ Excel เพื่อใช้โปรแกรมคำนวณหามูลค่าหุน พันธบัตร และอัตราผลตอบแทนในระยะวเลาต่างๆ)
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $225)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/introduction-to-corporate-finance

...........

3
Cornell University

1. Teaching & Learning in the Diverse Classroom

 • การออกแบบหลักสูตรและแนวทางการสอนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศห้องเรียนแห่งความหลากหลาย และมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  (student-centered)
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $99)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/teaching-learning-in-the-diverse-classroom

2. Networks, Crowds and Markets

 • มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงถึงกันในโลกสมัยใหม่
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $49)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/networks-crowds-and-markets

3. Sharks!

 • เห็นภาพใหญ่ของความหลากหลายทางชีวภาพ และวาร์ปเข้าไปสำรวจโลกของประชากร​ "ฉลาม" ตั้งแต่วิวัฒนาการ กายวิภาคศาสตร์ สายพันธุ์ ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม นิเวศวิทยา ปฏิสัมพันธ์ต่อมนุษย์  ฯลฯ
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $199)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/sharks-global-biodiversity-biology-and-conservatio

4. Structuring Business Agreements for Success

 • กฎหมาย หลักการ แนวปฏิบัติในการจัดการโครงสร้างข้อตกลงทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสเจรจาสำเร็จ
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $49)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/structuring-business-agreements-for-success

5. The Computing Technology Inside Your Smartphone

 • หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่จะพาไปสำรวจเทคโนโลยีเบื้องหลังการทำงานของสมาร์ทโฟน
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $49)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/the-computing-technology-inside-your-smartphone

...........

4
Dartmouth College

1. C Programming: Getting Started 

 • หลักการเขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น เริ่มเขียนด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ (ใช้งานได้บน web browser โดยไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่ม)
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $79)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/c-programming-getting-started

2. Superbosses: Managing Talent & Leadership 

 • ทักษะการเป็นสุดยอดผู้นำเชิงกลยุทธ์ เรียนรู้การค้นหาและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $49) / สามารถทดลองเรียนฟรี 7 วัน หากเรียนจบทันจะได้ใบประกาศฯ
 • หน้าคอร์ส: https://www.coursera.org/learn/superbosses

3. Decision-Making: Blending Art & Science 

 • วิทยาศาสตร์เบื้องหลังการตัดสินใจ  และคำแนะนำที่ช่วยให้การตัดสินใจครั้งต่อไปของเรามีสติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $49) /  ทดลองเรียนฟรี 7 วัน หากเรียนจบทันจะได้ใบประกาศฯ
 • https://www.coursera.org/learn/decision-making-art-and-science

4. The Engineering of Structures Around Us 

 • หลักการวิศวกรรมการออกแบบโครงสร้างของสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ที่ไม่ได้อาศัยแค่วิทย์และคณิต แต่ยังเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ด้วย
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $59)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/the-engineering-of-structures-around-us-2

5. Linux Basics: The Command Line Interface 

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) ซึ่งเป็น Freeware และ Open-source Software ที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์นิยมใช้
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $79)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/linux-basics-the-command-line-interface

...........

5
Harvard University

1. CS50's Introduction to Computer Science

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์และศิลปะการเขียนโปรแกรม
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการเรียนแบบได้ Verified certificate มีค่าธรรมเนียม $149
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/introduction-computer-science-harvardx-cs50x

2. CS50 Introduction to Game Development

 • พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาเกม 2D และ 3D  แล้วพาไปท่องโลกการออกแบบของเกมในวัยเด็ก อย่าง Super Mario Bros., Pokémon, Angry Birds, Dreadhalls, Breakout และอื่นๆ
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $199)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/cs50s-introduction-to-game-development

3. Managing Happiness

 • เข้าใจนิยามและวิทยาศาสตร์แห่งความสุข  เพื่อจัดการความสุขในชีวิต
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $149)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/managing-happiness?index=product

4. Masterpieces of World Literature

 • เข้าใจรากลึกของวัฒนธรรมผ่านวรรณกรรมชิ้นเอกระดับโลก อย่าง Goethe and the Birth of World Literature, The Epic of Gilgamesh, Homer, The Odyssey, The 1001 Nights และอื่นๆ
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $199)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/masterpieces-of-world-literature

5. U.S. Public Policy: Social, Economic, and Foreign Policies

 • นโยบายสาธารณะของสหรัฐอเมริกา ทั้งนโยบายทางสังคม นโยบายทางการเมือง นโยบายด้านสวัสดิการและรายได้ นโยบายการกำกับดูแล นโยบายการต่างประเทศ รวมถึงพลวัตของการเมืองอเมริกัน
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $99)
 • Free (YouTube): https://www.edx.org/course/us-public-policy-social-economic-and-foreign-polic

...........

6
University of Pennsylvania

1. English for Career Development

 • ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่  แต่อยากก้าวสู่ตลาดงานระดับโลก
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $49)
 • หน้าคอร์ส: https://www.coursera.org/learn/careerdevelopment

2. Introduction to Marketing

 • ปูพื้นฐานการตลาด ตั้งแต่หลักการสร้างแบรนด์ (Branding) การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer centricity) และกลยุทธ์การปล่อยสินค้า/บริการสู่ตลาด (Go-to-market strategies)
 • เรียนฟรีแบบ Audit หรือ ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (หากเรียนจบทันจะได้ใบประกาศฯ)
 • หน้าคอร์ส: https://www.coursera.org/learn/wharton-marketing

3. Software Development Fundamentals

 • เริ่มต้นเส้นทางนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ด้วยการเรียนรู้ภาษาโปรแกรม Java ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $149)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/software-development-fundamentals

4. Data Structures and Software Design

 • โครงสร้างข้อมูล และการออกแบบซอฟต์แวร์คุณภาพสูงที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและปรับแก้
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $149)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/data-structures-and-software-design

5. Top 10 Social Issues for the President’s First 100 Days

 • 10 อันดับประเด็นนโยบายทางสังคม สำหรับประธานาธิบดีและสภาคองเกรสที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งใหม่
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $49)
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/top-10-social-issues-for-the-presidents-first-100

...........

7

Princeton University

1. Algorithms, Part I-II

 • ความรู้เรื่องอัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูลที่โปรแกรมเมอร์ต้องรู้ โดย Part I จะเน้นโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น การเรียงลำดับและค้นหาอัลกอริธึม ส่วน Part II จะเน้นการประมวลผลข้อมูลเป็นกราฟ (Graph) และสตริงก์  (Sting)
 • คอร์สฟรี ไม่มีใบประกาศฯ
 • หน้าคอร์ส: part1  / part2

2. Global History Lab

 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1300 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งในคอร์สจะไม่ได้เน้นแค่อ่านและฟังบรรยาย แต่มีการวิเคราะห์เอกสารทางประวัติศาสตร์ และการนำความรู้ไปปรับใช้ด้วย
 • คอร์สฟรี ไม่มีใบประกาศฯ
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/global-history-lab

3. Civil Liberties

 • รากฐานประวัติศาสตร์ของสิทธิและเสรีภาพพลเมืองในสหรัฐอเมริกา รู้จักนักปรัชญาผู้มีอิทธิพล วิธีวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และการเคารพความเห็นที่แตกต่าง
 • คอร์สฟรี ไม่มีใบประกาศฯ
 • หน้าคอร์ส: https://www.edx.org/course/civil-liberties

4. Computer Science: Algorithms, Theory, and Machines

 • เรียนรู้ภาพรวมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาการเขียนโปรแกรม  Java
 • คอร์สฟรี ไม่มีใบประกาศฯ
 • หน้าคอร์ส: https://www.coursera.org/learn/cs-algorithms-theory-machines

5. The Art of Structural Engineering (Bridges / Vaults)

 • วิศวกรรมโครงสร้างว่าด้วยการออกแบบสะพาน (Bridges) และหลังคาโค้ง (Vaults) โดยจะวิเคราะห์ทั้งในแง่ประสิทธิภาพ (Efficiency) เศรษฐกิจ (Economy) และความสง่างาม (Elegance) ของสิ่งก่อสร้าง
 • คอร์สฟรี ไม่มีใบประกาศฯ
 • หน้าคอร์ส: bridges  / vaults

..........

8
Yale University

1. Introduction to Psychology 

 • จิตวิทยาเบื้องต้น ค้นหาว่าคนส่วนใหญ่กลัวอะไรที่สุด ความฝันของเราคืออะไร ความสุขมาจากไหน อะไรคือสาเหตุและวิธีรักษาโรคจิตเภท และอีกหลายคำถามที่ครอบคลุมการศึกษาความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ ช่วยให้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $49)
 • หน้าคอร์ส: https://www.coursera.org/learn/introduction-psychology

2. Understanding Medical Research: Your Facebook Friend is Wrong

 • เข้าใจแนวทางศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ช่วยให้เรามีเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นในการตีความอย่างมีวิจารณญาณ  รวมถึงวิธีแยกแยะงานวิจัยที่ดีและไม่ดี (good / bad research)
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $49)
 • หน้าคอร์ส: https://www.coursera.org/learn/medical-research

3. Managing Emotions in Times of Uncertainty & Stress

 • ทำความเข้าใจและเรียนรู้กลยุทธ์การจัดการอารมณ์ในช่วงเวลาที่เครียดและไม่มั่นคง พัฒนาหลักสูตรโดย Yale Center for Emotional Intelligence
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $49)
 • หน้าคอร์ส: https://www.coursera.org/learn/managing-emotions-uncertainty-stress

4. The Global Financial Crisis 

 • เรียนรู้แนวคิดและบทเรียนวิกฤตการเงินครั้งสำคัญๆ ในโลกที่เคยเกิดขึ้นจริง
 • เรียนฟรีแบบ Audit / หากต้องการใบประกาศฯ ต้องลงทะเบียนแบบ Verified Track (มีค่าธรรมเนียม $49)
 • หน้าคอร์ส: https://www.coursera.org/learn/global-financial-crisis

5. YouTube: YaleCourses

 • ช่องยูทูบที่รวมวิดีโอเลกเชอร์การสอนจริงที่เกิดขึ้นใน Yale University มหาวิทยาลัย Top10 ของอเมริกา แบ่งเป็น playlists ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วรรณคดี สถาปัตยกรรม รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และอื่นๆ เปิดซับอ่านตามได้
 • ตัวอย่างเนื้อหา เช่น American History, American Contract Law, Financial Markets, The Moral Foundation of Politics, Evolution, Ecology and Behavior, Game Theory, Intro to Theory of Literature, etc.
 • Free (YouTube): https://www.youtube.com/user/YaleCourses
พี่กุ๊กไก่
พี่กุ๊กไก่ - Columnist มนุษย์เบ้าหน้าจีน หวีดนักร้องไทย คลั่งไคล้ซีรี่ส์เกาหลี คลุกคลีกับอาหารญี่ปุ่น

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น