มาแล้ว! ทุนระดับอนุปริญญาที่ ‘SeoulArts’ ม.สายอาร์ตชื่อดังในเกาหลี ปี 2024 (รอบ Regular)

안녕! สำหรับน้องๆ ชาว Dek-D ที่อยากเรียนต่อด้านศิลปกรรมใน ‘เกาหลีใต้’ ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วค่ะ เพราะล่าสุด ‘Seoul Institute of the Arts’ หรือ ‘SeoulArts’ สถาบันศิลปะชั้นนำของแดนกิมจิ ได้ประกาศระเบียบการรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา (Associate) รอบ Regular ประจำปี 2024 ออกมาแล้วนะคะ นอกจากจะเปิดรับหลายสาขา ยังมาพร้อมโอกาสคว้าทุนเต็มจำนวนด้วย ตามไปศึกษารายละเอียดแล้วยื่นเอกสารกันเลย~~

 เปิดรั้วทำความรู้จัก ‘SeoulArts’

สถาบันศิลปะโซล (Seoul Institute of the Arts; 서울예술대학교) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘SeoulArts’ ก่อตั้งเมื่อปี 1962 ที่จังหวัดคยองกี เป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปะชื่อดังของเกาหลีใต้ ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตร 3 ระดับ (อนุปริญญา 3 ปี + ป.ตรี 1 ปี + ป.โท 2 ปี) แบ่งเป็นวุฒิการศึกษาทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรอนุปริญญา (Associate of Fine Arts; AFA) ระยะเวลาเรียน 3 ปี มุ่งให้นักศึกษามีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นทางด้านศิลปะผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง 
   
 2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Bachelor of Fine Arts; BFA) เป็นหลักสูตร 1 ปีสำหรับคนที่เรียนจบหลักสูตร AFA มาแล้ว และต้องการพัฒนาความรู้และทักษะให้อยู่ในระดับมืออาชีพ เปิดสอน 2 คณะคือ ศิลปะการแสดง (School of Performing Arts) และศิลปะสื่อ (School of Media Arts) โดยหลังเรียนจบจะได้วุฒิปริญญาตรีค่ะ
   
 3. หลักสูตรระดับปริญญาโท (Master of Fine Arts; MFA) ระยะเวลาเรียน 2 ปี เป็นหลักสูตรบูรณาการสำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตร ป.ตรี (BFA) มาแล้ว และต้องการพัฒนาความรู้รวมถึงทักษะการเป็นศิลปินในเชิงลึก มีเปิดสอน 1 โปรแกรมคือ การบูรณาการทางนวัตกรรมขั้นสูง (Advanced Innovation Convergence Program (X-Lab)
Photo Credit:
Photo Credit: ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรอบ Regular 2024

หากจะบอกว่า SeoulArts คือแหล่งรวมคนดังระดับท็อปในวงการบันเทิงของเกาหลีก็ไม่เกินจริงเลยค่ะ เพราะมีนักแสดงและไอดอลเรียนต่อและเป็นศิษย์เก่าที่นี่เยอะมากกก เช่น ยูแจซอก, ซนเยจิน, พัคซอจุน, โจจองซอก, คิมซอนโฮ, ชาแทฮยอน, นานะ After School เป็นต้น

Photo Credit:
Photo Credit: Seoul Institute of the Arts

คณะที่เปิดรับสมัคร

สำหรับหลักสูตรอนุปริญญาจะเปิดรับสมัครทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้

 1. การแสดง (School of Performance)
 2. ภาพยนตร์และศิลปะสื่อ (School of Film & Media Arts)
 3. ดุริงยางคศิลป์ (School of Music)
 4. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (School of Creative Writing)
 5. การออกแบบ (School of Design)
 6. นิเทศศาสตร์ (School of Communication)
ข้อมูลแต่ละสาขา

ค่าเล่าเรียน

อ้างอิงจากระเบียบการรับสมัคร แต่ละสาขามีค่าเล่าเรียนในปีการศึกษา 2023 แตกต่างกัน ตามตารางดังต่อไปนี้

สาขาวิชา

ค่าเล่าเรียนต่อปี

Theater, Dance, Acting, Arts Management8,310,000 วอน (ประมาณ 224,370 บาท)
Film, Broadcasting, Digital Arts, Photography8,782,00 วอน (ประมาณ 237,000 บาท)
Korean Music, Applied Music9,254,000 วอน (ประมาณ 249,000 บาท)
Visual Design, Spatial Design, Creative Advertising8,154,000 วอน (ประมาณ 220,000 บาท)
Creative Writing, Dramatic Writing7,526,000 วอน (ประมาณ 203,200 บาท)

Note:

 • ยังไม่รวมค่าที่พัก ค่าประกัน และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
 • ทางสถาบันฯ จะประกาศอัตราค่าเล่าเรียนประจำปี 2024 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2024
 • อ้างอิงเรตเงิน 1 วอน = 0.027 บาท (อัปเดตเมื่อ 30 พ.ย.  66)
Photo Credit:
Photo Credit: Seoul Institute of the Arts

ใครเรียนดี
SeoulArts มีทุนให้!

แม้ค่าเล่าเรียนค่อนข้างสูง แต่ทาง SeoulArts ก็มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาใหม่ โดยจะพิจารณาจากเอกสารการสมัครที่เรายื่นส่งไป สามารถแบ่งทุนได้ 2 ประเภทคือ

 1. International Students Scholarship for Incoming Students 
  • คุณสมบัติผู้รับทุน: ได้คะแนนสอบเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก (พิจารณาให้เฉพาะกรณีที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าใหม่มากกว่า 30 คน)
  • มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเล่าเรียน 100%, 75% และ 50% ตามลำดับ
 2. Foreign Language Scholarship 
  • คุณสมบัติผู้รับทุน: มีผลสอบ TOPIK ระดับ 4 ขึ้นไป
  • มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเล่าเรียน 1,000,000 วอน (ประมาณ 27,000 บาท)

นอกจากนี้ ในเทอมต่อๆ ไปก็มีทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดด้วยค่ะ อ่านเพิ่มเติมที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครและพ่อแม่ต้องไม่ถือสัญชาติเกาหลี
 • เรียนจบแล้ว หรือ คาดว่าจะเรียนจบระดับ ม.ปลาย
 • มีคุณสมบัติทางภาษาเกาหลีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ได้คะแนนสอบภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับ 3 ขึ้นไป
  • เรียนจบคอร์สภาษาเกาหลีจากสถาบันเซจง (King Sejong Institute) ตั้งแต่ระดับ Intermediate 1 ขึ้นไป
  • เรียนจบคอร์สภาษาเกาหลีจากสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยในเกาหลี ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

Note: ทางสถาบันศิลปะโซลไม่พิจารณาวุฒิการศึกษา เช่น GED, Home Schooling, Continuing Studies เป็นต้น

Photo Credit:
Photo Credit: Seoul Institute of the Arts

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร (อยู่ในระเบียบการหน้า 26)
 • ใบแสดงวุฒิการศึกษา หรือ ใบคาดว่าจะจบ *นำไปรับรองที่สถานทูตเกาหลี
 • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) *นำไปรับรองที่สถานทูตเกาหลี
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หนังสือแสดงสัญชาติของพ่อแม่ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ทางครอบครัว เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
 • เอกสารแสดงความสามารถทางภาษาเกาหลี ตามที่ระบุในหัวข้อ “คุณสมบัติผู้สมัคร”

Note: 

 • หากเอกสารไม่ใช่ฉบับภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ จะต้องนำไปแปลก่อน
 • ผู้สมัครต้องส่งเอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารฉบับจริงที่ผ่านการรับรองแล้ว ไปยังสถาบันศิลปะโซล ระหว่างวันที่ 7 -23 กุมภาพันธ์ 2024

วิธีการสมัคร

 • ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังอีเมล intl2@seoularts.ac.kr เพื่อให้สถาบันฯ ประเมินคุณสมบัติผู้สมัคร โดยสถาบันฯ จะส่งอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันการส่งเอกสาร
 • สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติผู้สมัคร ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
  • เข้าสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.uwayapply.com หรือ www.jinhakapply.com
  • สร้างบัญชีผู้ใช้และ Log in เข้าสู่ระบบ
  • กรอกใบสมัครและอัปโหลดรูปถ่ายในรูปแบบไฟล์ JPG
  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและชำระค่าสมัคร (เช็กอัตราที่ต้องชำระได้ในระเบียบการหน้า 13)
Photo Credit:
Photo Credit: Seoul Institute of the Arts

กำหนดการรับสมัคร

ส่งเอกสารเพื่อประเมินคุณสมบัติไปที่อีเมล intl2@seoularts.ac.krวันนี้ - 28 ธันวาคม 2023
ประเมินคุณสมบัติและประกาศผล29 ธันวาคม 2023 - 5 มกราคม 2024

**กำหนดการสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติ**

รับสมัครทางออนไลน์8 - 15 มกราคม 2024
ส่งวิดีโอออดิชันและ Portfolio ไปยังอีเมล intl2@seoularts.ac.kr 16 - 18 มกราคม 2024
ประกาศกำหนดการสอบปฏิบัติ19 มกราคม 2024
สอบปฏิบัติ23 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2024
ประกาศผลการคัดเลือก6 กุมภาพันธ์ 2024
ดาวน์โหลดระเบียบการ

ช่องทางติดต่อสอบถาม

 • Email: intl2 @ seoularts.ac.kr
 • Tel: +82-31-412-7429, 7426
Study Guide ไปเรียนต่อนอกกันเถอะ
Study Guide ไปเรียนต่อนอกกันเถอะ 


สำหรับใครที่มองหาโอกาสโกอินเตอร์ ตอนนี้มีหลายทุนกำลังเปิดรับสมัคร
ตามไปเช็กกันต่อได้เลยที่ "โปรแกรมค้นหาทุนเรียนต่อนอก by Dek-D" 

พี่พลอยกี้
พี่พลอยกี้ - Columnist หนอนหนังสือ ผู้หลงรักเพลง K-POP ฝันอยากท่องโลกกว้าง

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น