เรียนล่วงหน้ามาอีกหนึ่ง! ม.ศิลปากร เปิดสอน 4 วิชา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ปลาย เรียนเก็บ+โอนหน่วยกิตได้

สวัสดีค่ะน้องๆ  ทุกวันนี้หลายๆ มหาวิทยาลัยก็เปิดสอนวิชาเรียนต่างๆ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เรียนล่วงหน้า และเก็บหน่วยกิตหลักสูตรปริญญาตรี ตั้งแต่ยังไม่จบชั้นมัธยมฯ กันเลย ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และล่าสุด ยังมีอีก 1 มหาวิทยาลัยอย่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีโครงการในลักษณะนี้เหมือนกัน

ม.ศิลปากร ให้ม.ปลายลงทะเบียนเรียน เก็บหน่วยกิตคณะศึกษาศาสตร์ได้
ม.ศิลปากร ให้ม.ปลายลงทะเบียนเรียน เก็บหน่วยกิตคณะศึกษาศาสตร์ได้

ม.ศิลปากร เปิดสอน 4 วิชาคณะศึกษาศาสตร์ให้ม.ปลาย ใช้โอนหน่วยกิตได้

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอนรายวิชาระดับปริญญาตรีให้กับน้องๆ ม.ปลายในช่วงเวลาปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย หรือค้นหาความถนัด หรือทดลองเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีว่าเป็นอย่างไรบ้าง โดยเป็นการเรียนการสอนรายวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งก็จะมีทั้งเรียนแบบ Online และ Onsite

รายวิชาที่เปิดสอน

 • วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น Introduce to Psychology
  • เรียนแบบ Online
  • 15 ครั้ง  48 ชั่วโมง
  • เทียบโอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาได้
 • วิชาการถ่ายภาพดิจิทัล  Digital Photography
  • เรียนแบบ Online
  • 8 ครั้ง 64 ชั่วโมง
  • เทียบโอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • วิชาการศึกษาตลอดชีวิต Lifelong Education
  • เรียนแบบ Online
  • 8 ครั้ง 48 ชั่วโมง
  • เทียบโอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
 • วิชาการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร Photography for communication
  • เรียนแบบ Onsite
  • 8 ครั้ง 48 ชั่วโมง
  • เทียบโอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

เงื่อนไขการเรียน

 • เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร
 • ถ้าสอบติดม.ศิลปากรจะมีบันทึกประวัติการศึกษาลงในทรานสคริป และถ้าได้เกรด C ขึ้นไป จะโอนผลการเรียนและหน่วยกิตได้
 • ประกาศนียบัตรและทรานสคริป สามารถใช้ยื่น Portfolio ใน TCAS65 ได้

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2564
 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก  :  16 เมษายน 2564
 • เปิดเรียน : 19 เมษายน - 20 มิถุนายน 2564

สำหรับน้องๆ ม.ปลายคนไหนที่อยากลงเรียนใน 4 สาขาวิชานี้ ไม่ว่าจะเป็น #dek64 หรือ #dek65 สามารถตรวจสอบรายละเอียดวิชาเรียน และการเรียนการสอนได้ที่นี่

พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น