ม.ขอนแก่น จัดโครงการเรียนล่วงหน้า คณะบริหารธุรกิจฯ เปิดรับถึง 18 ต.ค.64

สวัสดีค่ะน้องๆ ในปัจจุบันมีหลายๆ มหาวิทยาลัยเปิดสอนโครงการ Pre-degree หรือโครงการเรียนล่วงหน้า  ให้น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียน ได้สะสมหน่วยกิตกันล่วงหน้า อย่างล่าสุด มีอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนในลักษณะนี้เพิ่มเติม นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการ KKBS PRE-B รับนร.ม.ปลาย เข้าเรียนล่วงหน้า 4 หลักสูตรป.ตรี
โครงการ KKBS PRE-B รับนร.ม.ปลาย เข้าเรียนล่วงหน้า 4 หลักสูตรป.ตรี

ม.ขอนแก่น จัดโครงการเรียนล่วงหน้า คณะบริหารธุรกิจฯ เปิดรับถึง 18 ต.ค.64

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับสมัครน้องๆ ม.ปลาย (ม.4-5-6)  เข้าร่วม "โครงการ KKBS PRE-B : Pre – Bachelor Degree เรียน ป.ตรี ล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต" ให้ได้เรียนเก็บหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร ตามสาขาวิชาที่สนใจ และสามารถเก็บไว้เพื่อเทียบโอนในอนาคตได้ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 18 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะเปิดรับในสาขาวิชา และรายวิชาดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร-รายวิชาที่เปิดสอน

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม
  • วิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
  • วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิก (Electronic Commerce)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการตลาด
  • วิชาหลักการตลาด (Principle of Marketing)
  • วิชาพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behaviors)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • วิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Industry)
  • วิชาการวางแผนและการดำเนินการจัดนำเที่ยว (Tour Planning and Organizing)
  • วิชาหลักการมัคคุเทศก์ (Principles of Tourism Guide)
  • วิชาการจัดการงานเทศกาลอย่างยั่งยืน (Sustainable Event Management)
  • วิชาการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Entrepreneurship in Tourism Industry)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล
  • วิชาการเล่าเรื่องสำหรับการสื่อสารดิจิทัล (Storytelling for Digital Communication)
  • วิชาพฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัล (Digital Consumer Behaviors)

เกณฑ์รับสมัคร

 • นักเรียน ม.4 - 6 หรือเทียบเท่า
 • มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี โดยมีเอกสารรับรองความประพฤติจากอ.ประจำชั้น และได้รับคัดเลือกจากรร.ต้นสังกัด

การเทียบโอน

 • เมื่อเรียนจบ และสอบผ่านในแต่ละรายวิชา จะได้รับประกาศนียบัตร ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Portfolio ยื่นสมัครเข้าเรียนในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ในโครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง
 • เทียบโอนเป็นวิชาบังคับ หรือวิชาเลือกเสรีได้ เมื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและรายวิชาที่เลือกเรียน)

กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร : วันนี้ - 18 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 25 ตุลาคม 2564

การเรียนการสอนใน 11 รายวิชาข้างต้น เป็นการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต สำหรับใครที่สนใจสมัคร สามารถลงสมัครได้ที่นี่ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ แต่น้องๆ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า หลังจากที่น้องๆ เรียนรายวิชาเหล่านี้จบแล้ว จะยังไม่ถือว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และยังต้องสมัครเข้าเรียนผ่านระบบ TCAS ตามปกติ 

พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

กำลังโหลด
กำลังโหลด