สวัสดีค่ะน้องๆ ใครที่สนใจทางด้าน IT, Data Analyst หรืออยากเป็น Programmer หรือ Developer พลาดไม่ได้เลยกับเรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือคณะ ICT ซึ่งล่าสุดทางมหาวิทยาลัยมหิดล  เตรียมเปิดรับสมัครรอบ Portfolio ของคณะนี้กันแล้ว

TCAS66 รอบ 1 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล
TCAS66 รอบ 1 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล

TCAS66 รอบ 1 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล

สาขาวิชาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. - หลักสูตรนานาชาติ)

เกณฑ์การคัดเลือก

  • ม.6, เด็กซิ่ว หรือ วุฒิ GED
  • กำหนดแผนการเรียน (เฉพาะ ม.6, เด็กซิ่ว)
    • วิทย์ – คณิต
    • ศิลป์ – คำนวณ
    • วิทย์ – คอม
    • คณิต – คอม
  • GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • Portfolio (ภาษาอังกฤษ)
  • เรียงความภาษาอังกฤษ
    • หัวข้อ : เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
  • Video Presentation (ประวัติ-ผลงาน)

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
  • รูปถ่าย
  • สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

กำหนดการรับสมัคร

  • รับสมัคร : 12 – 30 กันยายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร
พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น