สวัสดีค่ะ ปีนี้ ม.มหาสารคาม เปิดรับรอบ Portfolio แล้ว โดยเบื้องต้นมีทั้งหมด 4 โครงการด้วยกัน สมัครได้ทั่วประเทศ แต่ละโครงการก็มีรายละเอียดการรับสมัครแตกต่างกันด้วยนะคะ ใครสนใจอยากเข้าที่นี่ ไปดูรายละเอียดพร้อมๆ กันเลยค่ะ

TCAS67 รอบ 1 : ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครแล้ว!

1.โควตาเด็กดีมีที่เรียน

2.โควตาครูแนะแนว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • 1. อยู่ ม.6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
 • 2. มี GPAX 4 เทอม และ GPA ตามเกณฑ์ที่สาขากำหนด
 • 3. ผู้สมัครโควตาเด็กดีมีที่เรียน ต้องเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ มีหลักฐานชัดเจนและมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด
 • 4. ผู้สมัครโควตาครูแนะแนว ต้องมีหลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาการ มีหลักฐานชัดเจนและมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด โดย 1 โรงเรียน สามารถคัดเลือกนักเรียนได้สาขาวิชาละ 5 คน

เงื่อนไข

 • ผู้สมัคร 1 คน สมัครได้ทั้ง 2 โควตา  
 • ค่าสมัคร โครงการละ 100 บาท

คณะและเกณฑ์ที่ขั้นต่ำที่กำหนด

เกณฑ์โควตาครูแนะแนว

เกณฑ์คัดเลือก

 • 1. พิจารณาผลการเรียน 4 เทอม (GPAX, GPA, จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา)
 • 2. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการ  

 • 25 ส.ค. - 18 ก.ย.66  นักเรียนยื่นความประสงค์สมัครกับครูแนะแนว
 • 11-18 ก.ย.66 เปิดระบบรับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • 11-19 ก.ย.66 ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และอัปโหลดเอกสาร
 • 29 ก.ย.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • 4 ต.ค.66 สอบสัมภาษณ์โควตาเด็กดีมีที่เรียน แบบออนไลน์และออนไซต์ (บางสาขา)
 • 6 ต.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 • 9 ต.ค.66 สอบสัมภาษณ์ โควตาครูแนะแนว แบบออนไลน์และออนไซต์ (บางสาขา)
 • 10 ต.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาครูแนะแนว
 • 6-7 ก.พ.67 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS
 • 8 ก.พ.67 สละสิทธิ์ในระบบ myTCAS

รายละเอียด 

3. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

คุณสมบัติ

 • 1. อยู่ ม.6 หรือ เทียบเท่า กศน./ปวช. ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
 • 2. ต้องมี GPAX 4 เทอม ตามที่คณะกำหนด
 • 3. ผู้สมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา จะต้องมีผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่น ในระดับใดระดับหนึ่งตามที่กำหนดในช่วง 3 ปีย้อนหลัง และมี Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 เป็นผลงานด้านกิจกรรมที่แสดงความสามารถพิเศษด้านกีฬา

คณะที่เปิดรับสมัคร

เกณฑ์คัดเลือก

 • 1. GPAX และหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 เทอม
 • 2. Portfolio ผลงานด้านกิจกรรมที่แสดงความสามารถทางด้านกีฬาหรือลิงก์คลิปวิดีโอ ที่แสดงให้เห็นทักษะความสามารถทางด้านกีฬา
 • 3. ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
 • 4. พิจารณาการคัดเลือกจากอันดับการเลือก

โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

คุณสมบัติ

 • 1. อยู่ ม.6, เทียบเท่า ปวช./กศน., เด็กซิ่ว ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
 • 2. มี GPAX 4 เทอม ตามที่คณะกำหนด (เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม)
 • 3. มีหน่วยกิตรายวิชา 4 เทอมตามที่คณะกำหนด
 • 4. มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรีพื้นฐาน/พื้นเมือง นาฏศิลป์พื้นบ้าน/พื้นเมือง, ขับร้องพื้นบ้าน/พื้นเมือง, ศิลปะ/หัตถกรรม, ภาษาและวรรณศิลป์

คณะที่เปิดรับสมัคร

เกณฑ์คัดเลือก

 • 1. GPAX และหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 เทอม
 • 2. Portfolio ผลงานด้านกิจกรรมที่แสดงความสามารถทางด้านกีฬาหรือลิงก์คลิปวิดีโอ ที่แสดงให้เห็นทักษะความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 • 3. ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 • 4. พิจารณาการคัดเลือกจากอันดับการเลือก

กำหนดการรับสมัคร

 • 11-22 ก.ย.66 รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • 23 ก.ย.66 วันสุดท้ายในการชำระเงิน และตรวจสอบสถานะเอกสารประกอบการสมัคร
 • 2 ต.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ
 • 7 ต.ค.66 ทดสอบความสามารถด้านกีฬา
 • 8 ต.ค.66 ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
 • 10 ต.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 • 6-7 ก.พ.67 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS
 • 8 ก.พ.67 สละสิทธิ์ในระบบ myTCAS

รายละเอียด

เว็บไซต์รับสมัคร
พี่มิ้นท์
พี่มิ้นท์ - Columnist พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น