สรุปให้แล้ว! อยากเข้าคณะนี้ TCAS67 ต้องสอบ TGAT/TPAT วิชาอะไรบ้าง

คะแนนสอบ TGAT/TPAT เป็นคะแนนสอบส่วนกลางที่จัดสอบโดย ทปอ. (ยกเว้น TPAT1 วิชาความถนัด กสพท จัดสอบโดย กสพท) มีความสำคัญมากเพราะใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกในระบบ TCAS เกือบทุกรอบ โดยเฉพาะรอบ 3 Admission มีมากกว่า 90% ของมหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนนนี้

ปัจจุบัน TGAT/TPAT มีทั้งหมด 6 วิชาหลัก คือ TGAT และ TPAT1-5 แต่ละวิชาจะวัดความถนัดคนละด้าน และนำมาใช้ในคณะที่แตกต่างกัน วันนี้พี่มิ้นท์สรุปมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องสมัครสอบวิชาอะไร มาดูตารางนี้ได้เลย

สรุปภาพรวมวิชาสอบ TGAT/TPAT67 แต่ละคณะใช้วิชาอะไรบ้าง
สรุปภาพรวมวิชาสอบ TGAT/TPAT67 แต่ละคณะใช้วิชาอะไรบ้าง

สรุปให้แล้ว! อยากเข้าคณะนี้ TCAS67 ต้องสอบ TGAT/TPAT วิชาอะไรบ้าง

ข้อสอบ TGAT/TPAT ประกอบด้วย 6 วิชา ดังนี้

TGAT ความถนัดทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 3 พาร์ทย่อย คือ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ, TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล, TGAT3 สมรรถนะการทำงาน เป็นวิชาที่ใช้ได้ทุกคณะ

TPAT1 วิชาความถนัดทางวิชาชีพแพทย์ หรือ วิชาเฉพาะ กสพท ตอนนี้ปิดรับสมัครแล้ว ใช้กับ 4 คณะที่สมัครผ่านระบบ กสพท คือ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังใช้ในรอบ Admission บางคณะด้วย เช่น ทันตะฯ, เภสัชฯ, การแพทย์แผนไทยประยุกต์, กายภาพบำบัด เป็นต้น

TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ใช้กับกลุ่มคณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือคณะด้านศิลปะอื่นๆ

TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ใช้กับกลุ่มคณะด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ใช้กับกลุ่มคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ ศิลปกรรมศาสตร์บางสาขา ก็อาจจะมาเลือกใช้คะแนนวิชานี้ได้

TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ เป็นวิชาสำคัญที่ต้องใช้กับคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ โดยจะต้องสอบพ่วงกับวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับสาขาที่เลือก

สำหรับวิชา TGAT/TPAT เป็นวิชาสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ ดังนั้นหลายคณะไม่ได้ใช้แค่ TGAT/TPAT อย่างเดียว แต่ต้องมีคะแนนสอบ A-Level ซึ่งเป็นคะแนนที่วัดความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรด้วย ซึ่งจะเปิดรับสมัครวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนั้นน้องๆ จะต้องตามสมัครเพิ่มเติมในต้นปีหน้า

ตารางสรุปวิชา TGAT/TPAT แยกตามคณะ

อธิบายเครื่องหมายในตาราง
"/" หมายถึง ใช้วิชานั้น
"O" หมายถึง เลือกสอบ หรือ ใช้ในมหาวิทยาลัยบางแห่ง

ตารางนี้เป็นภาพรวมของวิชาที่ต้องใช้ สังเกตว่าคณะที่เป็นวิชาชีพก็จะต้องสอบวิชา TPAT ด้วย เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ เป็นต้น ส่วนคณะอื่นๆ ด้านสายศิลป์ ก็จะสอบแค่ความถนัดทั่วไปหรือ TGAT เท่านั้น แต่จะไปเน้นคะแนน A-Level เป็นหลัก ซึ่งพี่มิ้นท์จะมารวบรวมให้ภายหลังค่ะ

อย่างไรก็ตาม หลายคณะได้ออกข้อมูลเกณฑ์ของ TCAS67 รอบ 3 Admission มาแล้ว สามารถเช็กเกณฑ์ทางการได้เลย แต่ถ้าสถาบันไหนยังไม่ออกมา ก็สามารถยึดแนววิชาสอบตามตารางได้ค่ะ

พี่มิ้นท์
พี่มิ้นท์ - Columnist พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น