สวัสดีค่ะ ถ้าพูดถึงรอบ Portfolio น้องๆ ก็มักจะนึกถึงการรับด้วย Portfolio ใช่มั้ยคะ แต่รู้มั้ยว่าใน TCAS67 มีโครงการเยอะมากๆ ที่ไม่ต้องใช้ Portfolio เลย

วันนี้พี่มิ้นท์จะมายกตัวอย่างโครงการของ ม.บูรพา ค่ะ ซึ่งรอบพอร์ตฟอลิโอรับมากถึง 18 โครงการ ในจำนวนนี้มีโครงการที่ไม่ใช้พอร์ตถึง 11 โครงการเลยทีเดียว

ไม่มี Portfolio ก็สมัคร ม.บูรพา ได้! รวม 10 โครงการรอบ 1 ไม่ต้องใช้พอร์ตฟอลิโอ
ไม่มี Portfolio ก็สมัคร ม.บูรพา ได้! รวม 10 โครงการรอบ 1 ไม่ต้องใช้พอร์ตฟอลิโอ

#dek67 จดเลย! 10 โครงการนี้ ม.บูรพา ไม่ต้องใช้ Portfolio

หลายคนอาจจะมีคำถามว่า ถ้าไม่ใช้ Portfolio จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ โดยส่วนใหญ่จะใช้ GPAX, GPA หรือผลการเรียนนั่นเองค่ะ รวมถึงอาจจะใช้การสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ด้วย เรามาดูแยกเป็นรายโครงการกัน!

กำหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต 25 ต.ค. - 27 พ.ย. 2566
 • ชำระเงินค่าสมัคร 25 ต.ค. - 28 พ.ย. 2566
 • กำหนดการสัมภาษณ์และอื่นๆ เช็กได้ที่ระเบียบการท้ายโครงการ

1. โครงการเพชรตะวันออก  

รายละเอียดของโครงการมีดังนี้

 • เปิดรับ 19 คณะ 853 ที่นั่ง ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิทยาการสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, โลจิสติกส์, วิทยาศาสตร์การกีฬา, ว.นานาชาติ, สหเวชศาสตร์, วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จ.จันทบุรี, เทคโนโลยีทางทะเล จ.จันทบุรี,อัญมณี จ.จันทบุรี, วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ.สระแก้ว, เทคโนโลยีการเกษตร จ.สระแก้ว
 • กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จว.ภาคตะวันออก หรือ มีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านอยู่ใน 12 จังหวัด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และอยุธยา ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ บิดา-มารดา มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ใน 12 จว.ข้างต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของผลการเรียน 5 เทอม ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป โดยต้องมีเอกสารรับรองจากโรงเรียน
 • มี GPAX ขั้นต่ำตามที่สาขากำหนด
 • คัดเลือกจากตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผลการเรียน และสอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก 

2. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

รายละเอียดของโครงการมีดังนี้

 • เปิดรับ 14 คณะ 804 ที่นั่ง ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิทยาการสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์, โลจิสติกส์, วิทยาศาสตร์การกีฬา, ว.นานาชาติ, สหเวชศาสตร์, วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จ.จันทบุรี, เทคโนโลยีทางทะเล จ.จันทบุรี, อัญมณี จ.จันทบุรี, วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ.สระแก้ว, เทคโนโลยีการเกษตร จ.สระแก้ว
 • ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 (บางสาขาอาจกำหนดมากกว่านี้)
 • อยู่ ม.6 ในโรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 144 โรงเรียนตามที่กำหนด (ระเบียบการหน้า 2-6)
 • คัดเลือกจาก GPAX 5 เทอม (0-10%) + GPA กลุ่มสาระ 5 เทอม (90-100%) และสอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก 

3.โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"

รายละเอียดของโครงการมีดังนี้

 • เปิดรับ 18 คณะ 555 ที่นั่ง ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิทยาการสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์, ดนตรีและการแสดง, โลจิสติกส์, วิทยาศาสตร์การกีฬา, ว.นานาชาติ, สหเวชศาสตร์, วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จ.จันทบุรี, เทคโนโลยีทางทะเล จ.จันทบุรี, อัญมณี จ.จันทบุรี, วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ.สระแก้ว, เทคโนโลยีการเกษตร จ.สระแก้ว
 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
 • มี GPAX ขั้นต่ำและหน่วยกิตตามที่สาขากำหนด
 • คัดเลือกจาก GPAX และ GPA + สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก  

4. โครงการรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพํฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ฯ (สอวน.) และนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ

รายละเอียดของโครงการมีดังนี้

 • เปิดรับ 9 คณะ 475 ที่นั่ง ได้แก่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์, รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จ.จันทบุรี, อัญมณี จ.จันทบุรี, วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ.สระแก้ว, เทคโนโลยีการเกษตร จ.สระแก้ว
 • อยู่ ม.6 หรือ เด็กซิ่ว  
 • มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพ
 • เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 หรือ ค่าย 3 จากศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์ทั่วประเทศ
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขากำหนด
 • คัดเลือกจากผลการเรียน และจะต้องมีเอกสารรับรองจากมูลนิธิ สอวน. + สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด  คลิก

5.  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ม.บูรพา

รายละเอียดของโครงการมีดังนี้

 • เปิดรับ 9 คณะ 477 ที่นั่ง ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จ.จันทบุรี, เทคโนโลยีทางทะเล จ.จันทบุรี,  วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ.สระแก้ว, เทคโนโลยีการเกษตร จ.สระแก้ว
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
 • มี GPAX 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00 (บางสาขาอาจกำหนดมากหรือน้อยกว่านี้)
 • คัดเลือกจากการพิจารณาคุณสมบัติ และต้องมีใบรับรองว่าเป็นนักเรียนโครงการ วมว. + สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก 

6. โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดของโครงการมีดังนี้

 • เปิดรับคณะวิทยาศาสตร์ รวม 244 ที่นั่ง
 • อยู่ ม.6 และเป็นผู้เข้าอบรมในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือกที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
 • มี GPAX ขั้นต่ำตามที่แต่ละสาขากำหนด
 • คัดเลือกจากการพิจารณาคุณสมบัติ
 • รายละเอียด คลิก 

7.  โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 1)

รายละเอียดของโครงการมีดังนี้

 • เปิดรับวิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ 6 สาขา รวม 70 ที่นั่ง ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มการเงิน, กลุ่มการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, กลุ่มการตลาดดิจิทัลและสร้างสรรค์, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ๋อุปทานอัจฉริยะ, สาขาการจัดการการบริการการท่องเที่ยวและไมซ์, สาขาการสื่อสารธุรกิจสากลและสื่อร่วมสมัย
 • อยู่ ม.6 หรือ เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า สายสามัญ หรือ โรงเรียนนานาชาติ หรือ GED หรือ จบจากต่างประเทศ
 • มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 • มีคะแนนสอบ TOEFL-ITP หรือคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ
 • คัดเลือกจากการพิจารณาคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก 

8. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 1)

รายละเอียดของโครงการมีดังนี้

 • เปิดรับ 3 คณะ รวม 260 ที่นั่ง จากวิทยาเขตจันทบุรี คือ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, เทคโนโลยีทางทะเล, อัญมณี
 • อยู่ ม.6 หรือ เด็กซิ่ว
 • มี GPAX ขั้นต่ำตามที่สาขากำหนด
 • คัดเลือกจากการพิจารณาคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก 

9.  โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 1

รายละเอียดของโครงการมีดังนี้

 • เปิดรับ 2 คณะ รวม 205 ที่นั่ง จากวิทยาเขตสระแก้ว คือ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • อยู่ ม.6 เด็กซิ่ว หรือ เทียบเท่า
 • มี GPAX ขั้นต่ำตามที่สาขากำหนด
 • คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์ 100%
 • รายละเอียด คลิก 

10. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 1

รายละเอียดของโครงการมีดังนี้

 • เปิดรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ว.สระแก้ว 105 ที่นั่ง
 • อยู่ ม.6 หรือ เทียบเท่า
 • มี GPAX ขั้นต่ำตามที่สาขากำหนด
 • คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์ 100%
 • รายละเอียด คลิก 

ใครอยากเรียน ม.บูรพา แต่ Portfolio ไม่พร้อม ลองไล่เช็กคุณสมบัติทั้ง 10 โครงการนี้ดูได้เลยค่ะ เพราะไม่มีใช้ Portfolio หลายโครงการพิจารณาแค่คุณสมบัติของน้องๆ เท่านั้น  ดีไม่ดี สมัครครั้งนี้อาจจะได้เป็นนิสิต ม.บูรพา เลยก็ได้ค่ะ!

พี่มิ้นท์
พี่มิ้นท์ - Columnist พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น