สวัสดีค่ะน้องๆ อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า TCAS67 จะเปิดรับสมัครทั้งหมด 4 รอบ  ได้แก่ รอบ Portfolio, Quota, Admission, และ Direct Admission ซึ่งแต่ละรอบก็จะมีรูปแบบการรับสมัครที่แตกต่างกันออกไป

สำหรับ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ SIIT (อ่านว่า เอส-ไอ-ไอ-ที) เป็นสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมดิจิทัล) และสาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน แต่ก็เข้าร่วมระบบ Clearing House หรือต้องไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS เช่นกัน

SIIT มธ. เปิดรับ DEK67 แล้ว รอบ Inter-Portfolio 1 หมดเขต 22 ธ.ค. นี้
SIIT มธ. เปิดรับ DEK67 แล้ว รอบ Inter-Portfolio 1 หมดเขต 22 ธ.ค. นี้

SIIT ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร #dek67 ทั้ง 4 รอบ เริ่ม Inter-Port 1 แล้ว! 

ในปีการศึกษา 2567 นี้ ทาง  SIIT จะเปิดรับสมัคร 8 สาขาวิชา   ทั้ง 4 รอบ ได้แก่ รอบ Inter-Portfolio1, รอบ Inter-Portfolio2, รอบ Inter Program Admission1 และ TCAS รอบ 3 Admission ซึ่งมีกำหนดการรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

รอบ Inter-Portfolio 1

เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.admissions.siit.tu.ac.th ผู้สมัครสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครแบบยื่นแฟ้มสะสมผลงาน หรือยื่นคะแนนอื่นๆ แต่จะเลือกยื่นสมัครได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน และ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  หรือ
 • ยื่นคะแนนอื่นๆ  ตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนดไว้ เช่น SAT, GCE A-Level, IB, TGAT/TPAT เป็นต้น

กำหนดการ

 • รับสมัคร : 22 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2566
 • สอบสัมภาษณ์ : 20 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 31 มกราคม 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม

รอบ Inter-Portfolio 2

คุณสมบัติของผู้สมัครและประเภทการสมัครเหมือนกับรอบ Inter-Portfolio 1 คือ เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.admissions.siit.tu.ac.th ผู้สมัครสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครแบบยื่นแฟ้มสะสมผลงาน หรือยื่นคะแนนอื่นๆ แต่จะเลือกยื่นสมัครได้เพียง 1 เกณฑ์เท่านั้น

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน และ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  หรือ
 • ยื่นคะแนนอื่นๆ  ตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนดไว้ เช่น SAT, GCE A-Level, IB, TGAT/TPAT เป็นต้น

กำหนดการ

 • รับสมัคร : 25 ธันวาคม 2566 - 25 มีนาคม 2567
 • สอบสัมภาษณ์ : 18 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 23 เมษายน 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 2  - 3 พฤษภาคม 2567

รอบ Inter Program Admission1

รอบนี้รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.admissions.siit.tu.ac.th เช่นกัน แต่เป็นรอบที่ไม่ต้องใช้ Portfolio แต่จะเป็นการสอบตรง และยื่นคะแนนอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนดไว้ โดยไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ (ยกเว้น บางประเภทการสมัคร)  ได้แก่

 • สอบตรง SIIT Entrance Examination*
 • สอบตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มอาชีวศึกษา (Vocational School)*
 • ยื่นคะแนนมาตรฐานสากล เช่น SAT, GCE A-Level, IB, ACT, NCEA และอื่นๆ**
 • ยื่นคะแนนผลการทดสอบแห่งชาติ TGAT/TPAT**
 • ยื่นคะแนนผลการทดสอบแห่งชาติ A-Level**
 • ยื่นคะแนน TGAT1 และคะแนน A-Level**
 • ยื่นคะแนน GED**
 • ยื่นเกรดเฉลี่ยสำหรับนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์ (GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75)
 • ยื่นเกรดเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75) เฉพาะสาขาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน

หมายเหตุ : *ต้องทำข้อสอบของสถาบันฯ โดยสาขาวิศวกรรมเคมี/เครื่องกล/โยธา/ไฟฟ้า/อุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ สอบ 3 วิชา (คณิตศาสตร์, อังกฤษ, ฟิสิกส์) ส่วนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ดิจิทัล และสาขาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน สอบ 2 วิชา  (คณิตศาสตร์, อังกฤษ)

**มีกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ Admission Criteria

กำหนดการ

 • รับสมัคร : 18 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2567
 • สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ : 21 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 29 พฤษภาคม 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 6 - 7 มิถุนายน 2567

 TCAS รอบ 3 Admission 

รอบนี้สมัครที่ส่วนกลาง หรือ mytcas.com โดยจะใช้คะแนน TGAT1 + คะแนน A-Level และจะมีทุนการศึกษาให้ด้วย (หากทำตามเงื่อนไขที่กำหนด )

กำหนดการ

 • รับสมัคร : 6 - 12 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 20 - 25 พฤษภาคม 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 20 - 21 พฤษภาคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

กำลังโหลด
กำลังโหลด