สวัสดีค่ะน้องๆ อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร TCAS67 รอบ 2 Quota แล้ว อย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2566 ยาวๆ ไปจนถึง  22 เมษายน 2567 กันเลย ซึ่งจะเปิดรับทั้งหมด 46 สาขาวิชา 692 ที่นั่ง กันเลย

TCAS67 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
TCAS67 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

TCAS67 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรและชีวภาพ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 5 ที่นั่ง
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) 25 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาจิตวิทยา 10 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาการประกอบอาหารและการจัดการงานครัว 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 3 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  35 ที่นั่ง
  • สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์​ (ค.บ.) 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเคมี (ค.บ.) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 10 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบัญชี 20 ที่นั่ง
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาการบริการการบิน 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสังคมศึกษา  (ค.บ.) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาดนตรีสากล 40 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • รับม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
 • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (บางสาขาออนไลน์, ออนไซต์)
 • คุณสมบัติเฉพาะสาขา

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : วันนี้ - 22 เมษายน 2567
 • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ : ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่าอ : 1 - 2 วันทำการ หลังสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
 • ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 2 - 3 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
เว็บไซต์รับสมัคร
พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น