สวัสดีค่ะน้องๆ ใครที่ยังมองหาที่เรียนในปีนี้อยู่ ทาง มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร #dek67 เข้ารอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม รวมทั้งหมด 35 สาขาวิชา 390 ที่นั่ง โดยจะเปิดรับตั้งแต่วันนี้ - 28 มิถุนายน 2567 แต่จะต้องไปยื่นสมัครที่คณะ/วิทยาลัยด้วยตัวเอง

TCAS67 รอบ 4 : มหาวิทยาลัยนครพนม
TCAS67 รอบ 4 : มหาวิทยาลัยนครพนม 

TCAS67 รอบ 4 : มหาวิทยาลัยนครพนม (ปิด 28 มิ.ย. 67)

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาจีน 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ 10 ที่นั่ง
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 10 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยธาตุพนม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  10 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานวัตกรรมการตลาดและธุรกิจอัจฉริยะ 10 ที่นั่ง
  • สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการกีฬา 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกําลังกาย 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบัญชี 10 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาฟิสิกส์  (ค.บ.) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาชีววิทยา  (ค.บ.) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเคมี 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาชีววิทยา  10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ
  • สาขาวิชาการจัดการการบิน 50 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
  • สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 10 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 10 ที่นั่ง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • รับม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
 • GPAX ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด (บางสาขา)
 • GPAX 100%
 • สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : วันนี้ - 28 มิถุนายน 2567
 • คัดเลือก : ณ วันรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครที่คณะ/วิทยาลัยเท่านั้น

พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น