สวัสดีค่ะน้องๆ dek67 ที่กำลังมองหาที่เรียนอยู่ ตอนนี้ยังมีอีก 1 มหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยเปิดรับกว่า 32 สาขาวิชา กว่า 668 ที่นั่ง กำหนดใช้เกรดเฉลี่ยในการคัดเลือก และสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น

รับตรง 67 : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ถึง 30 มิ.ย. 67)
รับตรง 67 : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ถึง 30 มิ.ย. 67)

รับตรง 67 : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ถึง 30 มิ.ย. 67)

สาขาวิชาที่เปิดรับ-เกณฑ์การคัดเลือก

 • คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 23 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 3 ที่นั่ง
   • รับม.6 แผนวิทย์-คณิต
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 9 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาฟิสิกส์  (ค.บ.) 19 ที่นั่ง
   • รับม.6 แผนวิทย์-คณิต
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • สาขาวิชาเคมี (ค.บ.) 16 ที่นั่ง
   • รับม.6 แผนวิทย์-คณิต
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (ค.บ.) 6 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 27 ที่นั่ง
   • รับม.6 แผนวิทย์-คณิต
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 24 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
  • สาขาวิชาเคมีเวชสำอาง 15 ที่นั่ง
   • รับม.6 แผนวิทย์-คณิต
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 14 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 28 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 13 ที่นั่ง
   • รับม.6 แผนวิทย์-คณิต, ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 ที่นั่ง
   • รับม.6 แผนวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม 33 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ 21 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
  • สาขาวิชานวัตกรรมการควบคุมอัจฉริยะ 32 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ 23 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ 17 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.) 15 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 27 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 10 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 15  ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
  • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 20 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 14 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 19 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาสารสนเทศดิจิทัลและบรรณารักษศาสตร์ 29 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 34 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 44 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 24 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 41 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.80
  • สาขาวิชาธุรกิจอีสปอร์ต 9 ที่นั่ง
   • รับม.6, ปวช., เทียบเท่า

เกณฑ์การคัดเลือก

 • GPAX 6 ภาคเรียน

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครที่มหาวิทยาลัย/ออนไลน์ : ภายใน 30 มิถุนายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร
พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น